masjapakvis.nl

10 012020
 

Akadeemilise puhkuse katkestamine | Tartu Ülikooli Akadeemilise testi sooritamine vähemalt 65 punktile tagab vastuvõtu enamikule Tartu Ülikooli õppekavadele. Kõigile õppekavadele ei toimu testi alusel vastuvõttu seetõttu, et osal õppekavadel on olulised konkreetsed erialased eeldused, mida saab kontrollida ainult erialakatse käigus.

10 012020
 

Täitemenetluse lõpetamise avaldus - Sarnased failid Akadeemilise puhkuse avaldus alates 2013/2014 immatrikuleeritud (omal soovil, tervislikel põhjustel) Akadeemilise puhkuse avaldus alates 2013/2014 immatrikuleeritud (lapse hooldamiseks, ajateenistus) Akadeemilise puhkuse avaldus alates 2013/2014 immatrikuleeritud (puue) Õpingute pikendamise avaldus

10 012020
 

Akadeemiline puhkus < Õppekorraldus < Õppeinfo < Tudeng Õpingute pikendamine. Pikendusajal akadeemilise puhkuse võtmisel tuleb akadeemilise puhkuse lõppedes alati esitada taotlus pikendusaja jätkamiseks. Väliskülalisüliõpilase õpinguid võib pikendada õppeprodekaani nõusolekul õppeprorektori korraldusega kokku kuni üheks õppeaastaks. Tartu Ülikool Ülikooli 18

10 012020
 

Avalduste vormid | Tartu Ülikooli maailma keelte ja akadeemilise puhkuse avaldus tartu ülikool Kandideerimise soovi korral palun esitage avaldus (näidates ära, millis(t)es asutus(t)es soovite praktiseerida), motivatsioonikiri, väljavõte magistridiplomist koos akadeemilise õiendiga, väljavõte läbitud kliinilise psühholoogia ainetest, ning CV hiljemalt 21.juuniks 2019 Tartu Ülikool, Ülikooli 18, 50090 Tartu

10 012020
 

ois2.ut.ee - ÕIS II Akadeemilise puhkuse ajaks ravikindlustus peatub, välja arvatud juhul, kui akadeemiline puhkus on võetud seoses tervislike põhjustega või seoses lapse hooldamisega kuni lapse 3-aastaseks saamiseni. Kui akadeemilisele puhkusele jäädakse nominaalõppeaja jooksul, siis ravikindlustus peatub ja jätkub pärast akadeemilise puhkuse lõppu.

10 012020
 

Akadeemiline puhkus | Tartu Ülikool Tunniplaani on võimalik vaadata Pärnu kolledži kodulehelt tunniplaanide alt või ÕIS-ist. ÕIS-ist tunniplaani vaadates vali valdkonnaks sotsiaalteaduste valdkond. Õppimise ajal võimalikud esitatavad dokumendid (nt akadeemilise puhkuse avaldus, VÕTA taotlus, välismaale õppima mineku leping jm) on leitavad dokumendivormide alt.. Õppetasu makstakse ülikooli poolt esitatud arve alusel.

10 012020
 

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori Eesti Maaülikool on ainus ülikool Eestis, mis kuulub põllumajanduse ja metsanduse valdkonnas maailma 100 parima ülikooli edetabelisse, olles 51.-100. Akadeemilise puhkuse lõpetamine. Eksmatrikuleerimine. Eksterniks arvamine. Eksterniks arvamine (doktoriõpe) EMÜ külalisüliõpilaseks arvamise avaldus (teise kõrgkooli

10 012020
 

Avalduste vormid | Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse Akadeemilise puhkuse avaldus - lisainfot akadeemiliste puhkuste kohta loe siit. Eksterni avaldus üheks semestriks või Tartu Ülikool, Ülikooli 18, 50090 Tartu, info [ät] ut.ee. Parema kasutuskogemuse tagamiseks kasutame küpsiseid. TÜ välisveeb ei töötle ega kogu isikuandmeid.

10 012020
 

Eesti Maaülikool #file1# Märkused Akadeemilise puhkuse (omal soovil, seoses lapse hooldamisega või kaitseväes teenimisega) katkestamiseks piisab avaldusest. Tervislikel põhjustel taotletud akadeemilise puhkuse katkestamise avalduse juures peab olema arstitõend, kus on kuupäevaliselt kindlaks määratud üliõpilase õppima asumise kuupäev. Avaldusele tuleb märkida sama kuupäev.

10 012020
 

Avalduste vormid | Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž akadeemilise puhkuse avaldus tartu ülikool Akadeemilise puhkuse avaldus alates 2013/2014. õppeaastast sisseastunutele Tartu Ülikool, Ülikooli 18, 50090 Tartu, info [ät] ut.ee. Parema kasutuskogemuse tagamiseks kasutame küpsiseid. TÜ välisveeb ei töötle ega kogu isikuandmeid. Välisveeb kasutab FB Pixeli ja Google Analyticsi teenust.

10 012020
 

Eesti Maaülikool Akadeemilise puhkuse avaldus alates 2013/2014 immatrikuleeritud (omal soovil, tervislikel põhjustel) Akadeemilise puhkuse avaldus alates 2013/2014 immatrikuleeritud (lapse hooldamiseks, ajateenistus) Eksterni avaldused Teiste avalduste vormid ja näidised leiad humanitaarteaduste ja …

10 012020
 

© 2013

masjapakvis.nl

Suffusion theme by Sayontan Sinha