masjapakvis.nl

10 012020
 

Avatud ülikool < Kontakt < Täiendusõppija < Tallinna
Avatud õppe koordinaator Tel 620 3600 katrin dot saadre at taltech dot ee TalTechi kolledžite ja keskuste nõustajad. Eesti Mereakadeemia Kopli 101, Tallinn Tel 613 5511 heili dot kangust at taltech dot ee. Eesti Mereakadeemia Meremajanduse keskus Tallinna 19, Kuressaare Tel 452 4034 maris dot pints at taltech dot ee. Tartu Kolledž Puiestee

10 012020
 

Avatud õpe | Tallinna Ülikool
Tartu ülikool: avatud ülikooli õpe säilib. 05.03.2013. Kõrgharidusreformi muudatustega seoses toob Tartu ülikool välja olulisemad avatud ülikooli õppe probleemkohad. Eesmärk on vähendada hirme või valetõlgendusi avatud ülikooli õppe teemadel.

10 012020
 

| Tallinna Ülikool
TalTechi koolituste eelised: Tallinna Tehnikaülikoolis on erialane kompetents ja professionaalsed õppejõud – tagamaks koolituse kõrget taset, viivad kursuseid läbi oma ala spetsialistid nii TTÜst kui ka mujalt Tallinna Tehnikaülikooli koolitused on tulemusele orienteeritud praktilised täienduskoolitused – õppimise käigus rakendatakse koheselt uusi omandatud teadmisi

10 012020
 

Tartu Ülikooli õigusteaduskond avatud õpe tartu ülikool
Tallinna Ülikooli Avatud akadeemia eesmärk on toetada ülikooli ühiskonnale suunatud tegevusi, keskendudes partnerlussuhete arendamisele fookusvaldkondades. Ülikooli fookusvaldkonnad on haridusuuendus, digi- ja meediakultuur, kultuurilised kompetentsid, terve ja jätkusuutlik eluviis ning ühiskond ja avatud valitsemine. Avatud akadeemia tegevused:

10 012020
 

Avatud ülikooli õppe vastuvõtt | Tartu Ülikool
Avatud ülikooli õppe vastuvõtu esimene etapp lõppes 21. augustil. Dokumentide vastuvõtt jätkub 4. septembrini. NB! Konkursid avatakse sisseastumise infosüsteemis hiljemalt 26. augustil.Bakalaureuse- ja rakenduskõrgharidusõppe dokumentide vastuvõttMagistriõppe dokumentide vastuvõtt Riigieelarvelistele õppekohtadele jätkub vastuvõtt järgmistele õppekavadele:

10 012020
 

Avatud Ülikool
Tartu Ülikool on Baltimaade juhtiv ülikool, kuuludes ainukesena regioonis maailma 1,2% parima sekka. TÜ maailmatasemel haridus annab eelise kogu eluks! Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkond

10 012020
 

Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkond avatud õpe tartu ülikool
Eksternõpe on hea võimalus omandada kõrgharidus sobivas tempos või lõpetada poolelijäänud õpingud. Eksternina saab õppida kindla õppekava alusel.

10 012020
 

Meist | Tallinna Ülikool
Tartu Ülikool on Baltimaade juhtiv ülikool, kuuludes ainukesena regioonis maailma 1,2% parima sekka. TÜ maailmatasemel haridus annab eelise kogu eluks! Tartu Ülikooli Narva kolledž

10 012020
 

Tartu ülikool: avatud ülikooli õpe säilib | Tartu Ülikooli
Päevaõpe on õppetöö korraldamise vorm, kus eeldatakse üliõpilase igapäevast osavõttu õppetööst.. Sessioonõppesse (varasem nimetus avatud ülikooli õpe) on õppima oodatud isikud, kes soovivad kõrgharidust või uut eriala omandada töö, pere või muude tegemiste kõrvalt.Auditoorne õppetöö on sessioonõppes korraldatud 1-2 korda kuus toimuvate sessioonidena.

10 012020
 

Õppekavad ja vastuvõtutingimused | Tartu Ülikool avatud õpe tartu ülikool
Tartu Ülikool on Baltimaade juhtiv ülikool, kuuludes ainukesena regioonis maailma 1,2% parima sekka. TÜ maailmatasemel haridus annab eelise kogu eluks!

10 012020
 

Images of Avatud õpe Tartu Ülikool avatud õpe tartu ülikool
Avatud ülikool koostöös teaduskondadega pakub võimalusi saada täienduskoolitust ametialase karjääri edendamiseks või lisaeriala omandamiseks. Samuti oodatakse avatud ülikooli kaudu õppima kõiki, kel on soov jätkata katkenud õpinguid, läbida õppekava sobivas tempos või arendada end oma huvialal.

10 012020
 

Õppimine eksternina | Tartu Ülikool
Tartu ülikool: avatud ülikooli õpe säilib. 05.03.2013. Kõrgharidusreformi muudatustega seoses toob Tartu ülikool välja olulisemad avatud ülikooli õppe probleemkohad. Eesmärk on vähendada hirme või valetõlgendusi avatud ülikooli õppe teemadel.

10 012020
 

Avatud õpe | Tartu Ülikool avatud õpe tartu ülikool
Bakalaureuseõpe, rakenduskõrgharidusõpe, integreeritud õpe. Bakalaureuseõpingud kestavad 3 aastat, rakenduskõrgharidusõppes 3-4 aastat. Erialase kõrgkvalifikatsiooni saamiseks saab õpinguid jätkata kaheaastases magistriõppes.

10 012020
 

Magistriõpe | Tartu Ülikooli Narva kolledž
AVATUD ÜLIKOOL. Avatud ülikool korraldab ja koordineerib Eesti Maaülikoolis täiendusõpet. Avatud ülikooli kaudu on õppima oodatud igaüks, kes soovib osaleda täiendusõppekursusel või läbida maaülikooli tasemeõppekava õppeaineid täiendusõppe korras.. Pakume võimalusi elukestvaks õppeks ning teadmiste täiendamiseks kõigis maaelu ja maamajanduse ning inimese eluks vajalike

10 012020
 

Õppeained: loengud ja seminarid < Avatud õpe avatud õpe tartu ülikool
Tallinna Ülikool (lühend TLÜ) on targa eluviisi eestvedaja. Meie siht on kujundada teadmistepõhist elukorraldust, kaalutletud otsustamist, ühiskonna ja riigi avatud arendamist.

10 012020