masjapakvis.nl

09 222020
 

Bakalaureusetöö nõuded 3+2 | Tartu Ülikooli

Bakalaureusetöö kavandi koostamise ja vormistamise juhend. Bakalaureusetöö koostamist on soovitav alustada eesmärgi püstitamise, ülesannete for­mu­lee­ri­mise ja nendele vastava bakalaureusetöö kava koostamisega. Töö eesmärk peab andma selge etteku­jutuse sellest, mida soovitakse tööga tõestada või ümber lükata.

09 222020
 

Kirjalikele töödele esitatavad nõuded | Tartu Ülikooli

Bakalaureusetöö nõuded 3+2; Bakalaureusetöö nõuded 3+2. Kinnitatud prantsuse filoloogia osakonna koosolekul 09.03.2007. Romanistika eriala, prantsuse keel ja kirjandus 4 AP/6 EAP 1. Bakalaureusetöö (BT) on romanistika eriala prantsuse keele ja kirjanduse eriharu bakalaureuseastme lõputöö. Tartu Ülikool, Ülikooli 18, 50090 Tartu

09 222020
 

Vilets bakalaureusetöö põhjustas ülikoolis tormi - Eesti

bakalaureusetöö nõuded tartu ülikool
Õppekava struktuur alates 2018/2019. õa sisseastunutele Nõuded õppekava lõpetamiseks Õppekava (180 EAP) läbimine täies mahus ja bakalaureusetöö kaitsmine. Peaeriala läbimiseks tuleb üliõpilasel sooritada valdkonna I alusmoodul (24 EAP), religiooniuuringute ja teoloogia alusmoodul (24 EAP), religiooniuuringute ja teoloogia suunamoodul (24 EAP), …

09 222020
 

Vilets bakalaureusetöö põhjustas ülikoolis tormi - Eesti

bakalaureusetöö nõuded tartu ülikool
Tartu Ülikooli õppekavade ülesehitust kehtestab õppekava statuut. Õppekava on dokument, mis määrab tingimused õppeastme lõpetamiseks: milliseid õppeaineid ja millises mahus peab õppima, kui suures mahus on võimalik aineid valida, milline on nominaalne õppeaeg jm. Õppekavade koostamisel on lähtutud eeldusest, et ühe õppeaasta jooksul kogub tudeng 60 EAP.

09 222020
 

Tartu Ülikooli zooloogia osakond

Vastu võetud õigusteaduskonnanõukogu koosolekul 16. 01. 2004.a. Üliõpilaste kirjalikele töödele (uurimistöö, bakalaureusetöö ja magistritöö) esitatavad nõuded

09 222020
 

Bakalaureusetöö nõuded | Ühiskonnateaduste instituut

Tartu Ülikool on Baltimaade juhtiv ülikool, kuuludes ainukesena regioonis maailma 1,2% parima sekka. TÜ maailmatasemel haridus annab eelise kogu eluks!

09 222020
 

Üliõpilastööde koostamise, viitamise ja vormistamise

Lõputöö juhendaja võib olla magistrikraadiga või sellele vastava haridustasemega õppejõud, teadlane või spetsialist teemaga seotud valdkonnas. Kui leidsid juhendaja, kes ei ole ülikooliga seotud töölepinguga, tuleks sul leida kaasjuhendaja instituudi õppejõudude seast.

09 222020
 

Lõputööde kaitsmine | Tartu Ülikooli Füüsika Instituut

Tartu Ülikool on üks mainekamatest euroopa ülikoolidest, ning selle tunnustatus sõltub peamiselt sellest, kui palju tudengid panustavad õppimisse ning kuivõrd edukad nad on. Selleks, et Tartu Ülikooli hariduse kvaliteedi taset saaks iga aastaga tõsta, on vaja

09 222020
 

TARTU ÜLIKOOL MATEMAATIKA …

Loodus- ja täppisteaduste valdkonna lõputöödelele esitatavad nõuded ja kaitsmise kord (Täiendavad nõuded keemia instituudis) I. Eesmärk 1. Käesolev juhend reguleerib lõputöödele (bakalaureuse- ja magistritöödele) esitatavaid nõudeid ja lõputööde kaitsmise korda loodus- ja täppisteaduste valdkonnas.

09 222020
 

Lõputöö nõuded | Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut

bakalaureusetöö nõuded tartu ülikool
Bakalaureusetöö nõuded. Bakalaureuset Tartu Ülikool, Ülikooli 18, 50090 Tartu, telefon 737 5100, faks 737 5440, info [ät] ut.ee. Parema kasutuskogemuse tagamiseks kasutame küpsiseid. TÜ välisveeb ei töötle ega kogu isikuandmeid. Välisveeb kasutab FB Pixeli ja Google Analyticsi teenust.

09 222020
 

Tartu Ülikool

bakalaureusetöö nõuded tartu ülikool
Õppetooli juhatajal on õigus jälgida bakalaureusetöö edenemist ning pärida ses osas aru nii üliõpilaselt kui juhendajalt. Juhendaja ja teema kinnitamine. Üliõpilane koos juhendajaga täidavad ja allkirjastavad Bakalaureusetöö juhendamise kokkuleppe vormi ja esitavad selle allkirjastamiseks õppetooli juhatajale.

09 222020
 

Residentuur | Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkond

Kolmapäeval Tartu Ülikoolis bakalaureusetöö kaitsnud Edith K. põhjustas kohaletulnute hulgas lausa naeru- ja aplausipuhangu, kui ajalootudeng Kristjan Sander küsis, millist Martin Lutherit kaitsja ikkagi silmas peab. Sanderi väitel oli sõnasõnaline vastus: «Ma pean silmas mustanahalist, kes naelutas teesid kirikuuksele.»

09 222020
 

© 2013

masjapakvis.nl

Suffusion theme by Sayontan Sinha