masjapakvis.nl

10 232020
 

TARTU ÜLIKOOL
bakalaureusetöö vormistamine tartu ülikool
Tartu Ülikool on Baltimaade juhtiv ülikool, kuuludes ainukesena regioonis maailma 1,2% parima sekka. TÜ maailmatasemel haridus annab eelise kogu eluks! Tartu Ülikooli filosoofia ja semiootika instituut

10 232020
 

Viitamine | Ühiskonnateaduste instituut, Tartu Ülikool
Lõputööde vormistamine ja kaitsmine tõlkeõpetuse õppekaval Magistritöö (21 EAP, kehtib 2010.-2014. õppeaastal sisseastunutele) on uurimuslik või rakenduslik töö tõlketeoreetiliste probleemide, terminoloogia, tõlgi/tõlkija töökorralduse, tõlkide/tõlkijate väljaõppe või mõne muu tõlkealase küsimuse valdkonnast kolmes võimalikus vormis: 1) teoreetiline uurimus, 2)

10 232020
 

Bakalaureusetöö kavandi koostamise ja vormistamise juhend
bakalaureusetöö vormistamine tartu ülikool
Bakalaureusetöö vormistamine. 3.1. Bakalaureusetöö maht on soovitavalt 25 lehekülge, kuid mitte rohkem kui 40 lehekülge (kaasaarvatud tiitelleht, sisukord, viited kirjandusele ning kokkuvõte teises keeles). Tartu Ülikool, Ülikooli 18, 50090 Tartu, info [ät] ut.ee. Parema kasutuskogemuse tagamiseks kasutame küpsiseid. TÜ

10 232020
 

Haridusteaduste instituut | Tartu Ülikool
Bakalaureusetöö. Tartu Ülikool, ajakirjanduse ja kommunikatsiooni osakond. Kui viitad mõne organisatsiooni sisekasutuses olevatele andmetele, võiks sõnastus olla võimalikult täpne, et organisatsiooni poole pöördudes saaks vastava dokumendi üles leida.

10 232020
 

Images of Bakalaureusetöö vormistamine Tartu ülikool
Uurimuse käigus selgus, et kõik kolm uuritavat Eesti ülikooli (Tartu Ülikool, edetabelikoht 301-350, Taltech, edetabelikoht 601-800 ja Tallinna Ülikool, ei mahtunud edetabelisse) kasutasid väga sarnaseid meetodeid puude teema õpetamisel.

10 232020
 

Tartu Ülikooli Usuteaduskond
bakalaureusetöö vormistamine tartu ülikool
Tartu Ülikool on Baltimaade juhtiv ülikool, kuuludes ainukesena regioonis maailma 1,2% parima sekka. TÜ maailmatasemel haridus annab eelise kogu eluks! Tartu Ülikooli zooloogia osakond

10 232020
 

| Tallinna Ülikool
Tallinna Ülikool (lühend TLÜ) on targa eluviisi eestvedaja. Meie siht on kujundada teadmistepõhist elukorraldust, kaalutletud otsustamist, ühiskonna ja riigi avatud arendamist.

10 232020
 

Tartu Ülikooli filosoofia ja semiootika instituut
bakalaureusetöö vormistamine tartu ülikool
Lõputööde elektroonilised failid (töö täistekst pdf-formaadis ja juhendaja kirjalik arvamus) saadetakse vastava õppekava programmijuhi e-postkasti: füüsika bakalaureuseõppekava ning füüsika, keemia ja materjaliteaduse õppekava füüsika suund – Kalev Tarkpea ( kalev.tarkpea [ät] ut.ee ),

10 232020
 

Lõputööde vormistamine ja kaitsmine | Tartu Ülikooli
Bakalaureusetöö on uurimusliku iseloomuga töö, mis näitab töö tegija oskust kasutada oma teadmisi tulevasest erialast. Bakalaureusetöö koostaja õpitulemustena: omab süsteemseid teadmisi kitsamas erialases ainevaldkonnas ning märkab erinevaid eriala rakendusalasid, oskab kohaseid vahendeid kasutades iseseisvalt

10 232020
 

Lõputööde kaitsmine | Tartu Ülikooli Füüsika Instituut
bakalaureusetöö vormistamine tartu ülikool
Bakalaureusetöö võib olla teoreetiline või empiiriline uurimus. Mõlemal juhul peab töö kirjutaja määratlema, milles seisneb temapoolne originaalpanus. Tartu Ülikool, Ülikooli 18, 50090 Tartu, info [ät] ut.ee. Parema kasutuskogemuse tagamiseks kasutame …

10 232020
 

© 2013

masjapakvis.nl

Suffusion theme by Sayontan Sinha