masjapakvis.nl

10 012020
 

e-Äriregister

e-Äriregister

10 012020
 

e-arveldaja | RIK

e-äriregistris on võimalik vaadata erakondade ja nende liikmete andmeid (kontaktinfo, liikmete nimekirjad, erakonda astumise kuupäev jms). Liikmed ning erakonna juhatuse liikmed saavad erakonnaga seotud avaldusi esitada Ettevõtjaportaalist.

10 012020
 

E-äriregister

Sisenemine . Parooliga sisenemine lepingulisele kliendile Kasutajanimi: Parool:

10 012020
 

e-arveldaja | RIK

e äriregister ettevõtjaportaal E-aruandluskeskkond kontrollib kogu aruande koostamise jooksul seda, kas kohustuslikud vormid ja väljad saavad täidetud, kui ka põhiaruandeid ja lisasid omavahel. Lisaks keskkonnas olevatele kontrollidele vaatab esitatud aruanded üle ka registriosakond ehk Äriregister.

10 012020
 

Majandusaasta aruanne | RIK

e äriregister ettevõtjaportaal Ettevõtteregister ning Mittetulundusühingute ja nende liitude register sisaldavad andmeid ettevõtete ja ühingute kohta, keda ei registreeritud ümber kohtu juures peetavasse registrisse ja kelle likvideerimis- või pankrotimenetlus ei ole veel lõppenud [vt Vabariigi Valitsuse 5. oktoobri 2000. a määrust nr 323].

10 012020
 

ettevotjaportaal.rik.ee

Päringu tingimuses väljendab * või % märk määramatut arvu mistahes sümboleid ja _ ühte mistahes sümbolit. Otsimisel ei eristata suuri ja väikesi tähti.

10 012020
 

E-äriregistri ettevõtjaportaal on maailma kõige kiirem

E-aruandluskeskkond kontrollib kogu aruande koostamise jooksul seda, kas kohustuslikud vormid ja väljad saavad täidetud, kui ka põhiaruandeid ja lisasid omavahel. Lisaks keskkonnas olevatele kontrollidele vaatab esitatud aruanded üle ka registriosakond ehk Äriregister.

10 012020
 

Erakonnad - Äriregistri teabesüsteem

Ettevõtjaportaal on keskkond, mis võimaldab Äriregistrile elektrooniliselt esitada …

10 012020
 

Äriregistri teabesüsteem - ariregister.rik.ee

e äriregister ettevõtjaportaal E-äriregistri ettevõtjaportaal on maailma kõige kiirem Täna püstitati justiitsministeeriumi registrite ja infosüsteemide keskuse loodud e-äriregistri ettevõtjaportaali abiga kõige kiiremini internetis asutatud ettevõtte maailmarekord.

10 012020
 

Äriregistri teabesüsteem

E-äriregister. E-äriregister on maakohtu registriosakonna andmebaasil tuginev teenus, mis kajastab kõigi Eestis registreeritud juriidiliste isikute, füüsilisest isikust ettevõtjate ja välismaa äriühingu filiaalide andmeid reaalajas. E-äriregister võimaldab: Tasuta tutvuda registrikaardi, üldandmete ja …

10 012020
 

e-Äriregister

e-Äriregister Sisene

10 012020
 

© 2013

masjapakvis.nl

Suffusion theme by Sayontan Sinha