masjapakvis.nl

09 252020
 

Tööpakkumised, töökuulutused, vabad töökohad | CV-Online

euroopa tööpakkumised Euroopa Nõukogu keeleoskussüsteem – Enesehindamisskaala Oskan leida eeldatavat spetsiifilist informatsiooni lihtsatest igapäevatekstidest (näiteks reklaamid, tööpakkumised, brošüürid, menüüd, sõiduplaanid), samuti saan aru lühikestest lihtsatest isiklikest kirjadest. B1.

09 252020
 

Avaleht | Sotsiaalkindlustusamet

euroopa tööpakkumised CV-Online on Eesti suurim tööportaal, kus saab sirvida värskeid ja häid tööpakkumisi ja töökuulutusi, sisestada oma CV ning leida endale sobiv ja hea töö.

09 252020
 

Töö leidmine välismaal - Teie Euroopa

euroopa tööpakkumised Puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamine Esita taotlus, kui sul on töötaja, kes soovib kasutada osalise või puuduva töövõimega töötaja põhipuhkust, lapsepuhkust, puudega lapse vanema lapsepuhkust, tasustatud hoolduspuhkust, isapuhkust või lapse toitmise …

09 252020
 

Tööpakkumised | Eesti Juristide Liit

Euroopa Äriregister (EBR) on e-äriregistri lisateenus, mis vahendab ametlikku informatsiooni Euroopa ettevõtete kohta. Interneti vahendusel edastatavate andmete kvaliteet on tagatud koostöös osalevate riikide ametlike registriasutuste poolt. Kokku on saadaval 24 riigi äriregistri info. Päringuid saab teha nii ettevõtete kui isikute kohta.

09 252020
 

ec.europa.eu

Vajaduse korral on meie tööpakkumiste töökirjeldused saadaval ka teistes Euroopa Liidu ametlikes keeltes (pdf-formaadis). Kontrollikoja värbamismeetodeid, Teie kandideerimist või tehnilisi probleeme puudutavate küsimuste korral võite meiega ühendust võtta, täites järgneva küsimustiku .

09 252020
 

Euroopa Keskkonnaameti tööpakkumised ja hankekutsed

euroopa tööpakkumised Euroopa Liidu institutsioonides töötab üle 40 000 inimese ELi 28 liikmesriigist. Euroopa Personalivaliku Amet (EPSO) korraldab avalikke konkursse nii alaliste kui ka ajutiste töökohtade täitmiseks. Lisaks alalistele ametnikele võtavad ELi institutsioonid tööle lepingulisi ja ajutisi töötajaid, pakuvad praktikavõimalusi ning

09 252020
 

EESTI EUROOPA LIIKUMINE MTÜ tööpakkumised

euroopa tööpakkumised Avalikus teenistuses töötamisel on mitmeid eeliseid, näiteks saad osaleda Eesti ajaloo kujundamises, seada Eesti riigi tegevussuundi, näha oma töö vilju seadusandluses, lüüa kaasa laiaulatuslikes arendusprojektides nii Eestis kui rahvusvahelisel tasandil.

09 252020
 

Euroopa Liidu IT-agentuur | Siseministeerium

Eesti Euroopa Liikumise missioon on toetada kodanikualgatuse korras Eesti integreerumist Euroopasse, mille tulemusena tõuseb kodanikevaheline solidaarsus ja majanduslik heaolu. Oluline osa meie missioonist on aidata kaasa Eesti ühiskonna täielikule ja objektiivsele informeeritusele Euroopa arengutest ja integratsiooniprotsessist.

09 252020
 

Euroopa Nõukogu keeleoskussüsteem – Enesehindamisskaala

Eesti Pank on Eesti Eesti Vabariigi keskpank ja Euroopa Keskpankade Süsteemi liige. Eesti Pank tegutseb muudest riigiasutustest sõltumatult ja täidab talle seadusega pandud ülesandeid. Keskpanga peamine ülesanne on hindade stabiilsuse säilitamine.

09 252020
 

© 2013

masjapakvis.nl

Suffusion theme by Sayontan Sinha