masjapakvis.nl

10 312020
 

Hiiumaa Ametikooli põhimäärus – Riigi Teataja
Hiiumaa Ametikooli põhimäärus. Vastu võetud 16.06.2016 nr 21. Määrus kehtestatakse kutseõppeasutuse seaduse § 6 lõike 3 alusel.. 1. peatükk Üldsätted § 1. Kooli nimi Kutseõppeasutuse nimi on Hiiumaa Ametikool (edaspidi kool).Kooli nimi inglise keeles on Hiiumaa Vocational School. § 2. Kooli õiguslik seisund Kool on Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav riigiasutus, mis

10 312020
 

Hiiumaa ametikool - ml.station.ee hiiumaa ametikooli direktor

Kullerkupud. Foto: Urmas Lauri MTÜ loomade eestkoste organisatsioon Loomus korraldab Hiiumaa eelarvamusfestivalil intrigeeriva arutelu teemal "Kelle oma on Hiiumaa mets?”. Laupäevast arutelu juhib ETV saatest "Osoon" tuntud Sander Loite, paneelis osalevad looduskaitsebioloog ja Tallinna Loomaaia direktor Tiit Maran, Eesti juhtivaid hundiuurijaid Laura Kiiroja, keskkonnaaktivist ja Eestimaa

10 312020
 

Hiiumaa ametikool toetab lastega õppureid - sõbranna.ee

Päevakava Kl 10 Seminari eesmärgi püstitus – Ivo Eesmaa, Hiiumaa ametikooli direktor Kl 10.15 Tervitus – Meelis Mereküla, haridus- ja teadusministeeriumi kutsehariduse osakonna nõunik Kl 10.20 Mooste mõisakompleksi lugu – Ulla-Maia Timmo, SA Mooste Mõis juhataja Kl 11 Põhikool ja noortekeskus Suuremõisa mõisakompleksis – Antti

10 312020
 

hol.hiiumaa.ee

Hiiumaa Ametikooli Accommodation is located in Suuremõisa, 12.4 miles from Kärdla. It offers accommodation with private kitchenettes in each room and free Wi-Fi. The rooms are spacious and bright. Featuring a shower, private bathrooms also come with towels. Extras include a desk and linen.

10 312020
 

Hiiumaa Ametikool - Postitused | Facebook hiiumaa ametikooli direktor

2019. a KOOLITUSED Hiiumaa ametikooli täienduskoolitused pakuvad võimalust õppida uusi või arendada seniseid oskuseid ajaloolises Suuremõisa mõisakompleksis ja siinsetes töökodades. Oodatud on kõik huvilised nii Hiiumaalt kui kaugemalt. Tutvu meie koolituskalendriga ja küsi julgelt lisa. Oleme avatud erinevatele koostööprojektidele - leiame lahenduse just Sinu

10 312020
 

ÕKE_Lisa 1_Hiiumaa Ametikooli õpilaste vastuvõtu kord hiiumaa ametikooli direktor

Hiiumaa Ametikooli põhimäärus. Vastu võetud 16.06.2016 nr 21. Määrus kehtestatakse kutseõppeasutuse seaduse § 6 lõike 3 alusel.. 1. peatükk Üldsätted § 1. Kooli nimi Kutseõppeasutuse nimi on Hiiumaa Ametikool (edaspidi kool).Kooli nimi inglise keeles on Hiiumaa Vocational School. § 2. Kooli õiguslik seisund Kool on Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav riigiasutus, mis

10 312020
 

Hiiumaa.ee uudised - Seminar Suuremõisa lossis „Suuremõisa

esimees), Ivo Eesmaa (Hiiumaa Gümnaasiumi ja Hiiumaa Ametikooli direktor), Karin Kokla (haridus- ja kultuuriosakonna juhataja); Tiia Liibert (Hiiumaa valla hariduse ja kultuuri spetsialist), Liina Lepamaa (volikogu liige, Emmaste lasteaia direktor), Kaie Pranno (Hiiumaa

10 312020
 

HIIUMAA VALLA ARENGUKAVA 2035+

Hiiumaa Ametikooli põhimäärus Leht 3 / 5 (2) Nõukogu kutsub kokku ja nõukogu tööd juhib kooli direktor või tema äraolekul teda asendav isik. (3) Nõukogu koosolek kutsutakse kokku vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kuus.

10 312020
 

Hiiumaa Ametikooli põhimäärus – Riigi Teataja

Eelmisel nädalal kogunesid Hiiumaa gümnaasiumi õppejuht, õpetajad, ametikooli esindajad, juhtõpetajad ja kahe kooli direktor ühisseminarile, et koos kavandada paindlikke ja mitmekesiseid õppevõimalusi nii põhikooli lõpetajatele kui täiskasvanutele.

10 312020
 

Paindlikud õppevõimalused | Hiiumaa Gümnaasium

Hiiumaa vallavalitsuse koolid. Hiiumaa vald - Keskväljak 5a, Kärdla 92413 Hiiumaa, Tel: 4636082 valitsus@hiiumaa.ee Kõik kontaktid

10 312020
 

Hiiumaa Ametikooli põhimäärus

Samas leidis ta, et ametikooli uued arengud – külastuskeskuse loomine kooli kõrvale ning ametikooli ja Hiiumaa riigigümnaasiumi ühise juhtimise alla viimine – on hea mõte. “Mis seal salata, kui ma enne töötasin koolis, kus oli 3500 õpilast, siis alla 200 õpilasega kool on väiksem ja vajab vähem juhtimisressurssi.

10 312020
 

Hiiumaa Ametikool - Haridus ajaloo südames | Kutseharidus

Hiiumaa Ametikooli põhimäärus Leht 3 / 5 (2) Nõukogu kutsub kokku ja nõukogu tööd juhib kooli direktor või tema äraolekul teda asendav isik. (3) Nõukogu koosolek kutsutakse kokku vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kuus.

10 312020