masjapakvis.nl

10 252020
 

Hiiumaa majandusülevaade 2012

hiiumaa majandusülevaade 2014 Nimi ; Hiiumaa majandusülevaade 1999.pdf: Hiiumaa majandusülevaade 2000.pdf: Hiiumaa majandusülevaade 2001.pdf: Hiiumaa majandusülevaade 2003.pdf

10 252020
 

Hiiumaa majandusülevaade 2013 | DIGAR

Hiiumaa majandusülevaade 2014 5 Tööjõu-uuringu kohaselt, kus inimesed ise ennast määratlesid, on ettevõtjate arvukus Hiiumaal keskmiselt kasvanud 407-lt 427-ni, ca 5%, tehes küll masuaastail üles-alla hüppeid . Aastatel 2007-2013 on ettevõtjate arvukus Eestis tervikuna märkimisväärselt (pea 5% võrra) vähenenud (58767 in .

10 252020
 

Hiiumaa majandusülevaade 2012 | DIGAR

Muuseumil on väike raamatukogu, mida saavad kasutada eelnevalt registreerunud uurijad. Siin on hulk Hiiumaa-teemalisi teoseid (vt allpool), aga ka etnograafia-, ajaloo- ja kultuurialaseid kirjutisi.

10 252020
 

Hiiumaa majandusülevaated - Hiiumaa majandusülevaated - SA

© Swedbank Hiiumaa majandusülevaade 2013 Tööstussaar Hiiumaa 13. november 2014 Elmo Harjak

10 252020
 

Hiiumaa majandusülevaade 2015 | DIGAR

Hiiumaa ettevõtluse arengustrateegia 2014–2020 (HEAS) eesmärgid on parandada ettevõtluse infrastruktuuri, tõsta töökohtade kvaliteeti ja arvu, kasutada kuluefektiivselt ja säästlikult kohalikke ressursse, muuta aktiivsemaks loovisikute majandustegevus ja luua kõrge ettevõtlusaktiivsus.

10 252020
 

www.kogu.hiiumaa.ee

13. november 2014: Arenguseminar "Hiiumaa – tööstussaar?" Hiiumaa arenduskeskus Tuuru ja Swedbank koostöös Hiiumaa Ettevõtjate Liidu, Hiiumaa Omavalitsuste Liidu ning Hiiu Maavalitsusega korraldas 13. novembril 2014 Hiiumaa majandusülevaade 2013 - Elmo Harjak.pdf;

10 252020
 

SA Hiiumaa Muuseumid » Hiiumaa-teemalised raamatud

hiiumaa majandusülevaade 2014 Hiiumaa majandusülevaade 2012 Hiiumaa Ettevõtjate Liit, sihtasutus Tuuru, Hiiu Maavalitsus, Hiiumaa Tootjate Ühendus, Hiiumaa Omavalitsuste Liit, Hansapank, Swedbank. Kärdla kontor tehnilised andmed

10 252020
 

Hiiumaa majandusülevaade 2013

hiiumaa majandusülevaade 2014 2016. aasta majandusülevaade Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Rahandusministeerium 2017 5 Hõivatute arvu kasv pidurdus aasta kokku-võttes 0,6%ni ning aktiivsuse tõusu tõttu suurenes tööpuudus samal ajal 6,8%ni. Hõive kasv oli kiirem sisetarbimisele tuginevas kaubanduses ning teenindavas sektoris. Hõive

10 252020
 

13. november 2014: Arenguseminar "Hiiumaa – tööstussaar

Eripedagoogika, nr 44, november 2014, Logopeedia ja emakeel 121 Hiiu Maavalitsus Hiiumaa Majandusülevaade 2015 122 TAI Kuidas edendada elanike tervist ja ennetada haigusi 123 Läbiv teema - Tööalane karjäär ja selle kujundamine - ainetunnis. Ideekogumik aineõpetajale

10 252020
 

2016. AASTA MAJANDUSÜLEVAADE

Koostamisel on Hiiumaa majandusülevaade 2014. Palve ja soov, et kuna HOL ülesanne on arengustrateegia järelevalve, siis võiks teha raamatusse väikese artikli. Arenguseminar toimub 25. novembril. EDEN-i programmi esitatakse Hiiumaa kandidaat. Teemaks kohalik toit ning teenuse osutaja peab olema vähemalt 2 aastat tegutsenud.

10 252020
 

HIIUMAA MAJANDUS- ÜLEVAADE

Kuigi Hiiumaa ettevõtluse arengustrateegia 2014-2020 (HEAS) on alles visan-damisel, on strateegia eesmärgid sõnastatud: Hiiumaa majandusülevaade 2011 13 Hiiumaa veisekasvatajate toetus Hiiu Veis ja Lammas tootearendusprojekti el-luviimisele on samm koostöö suunas, mis teeb Hiiumaa päritolu lihatoodete

10 252020
 

Hiiumaa majandusülevaade 2006

Hiiumaa majandusülevaade 2013 3 Saateks Hiiumaad nimetatakse roheliseks saareks (üle 70% on kaetud metsaga), mis-tõttu peetakse seda sageli sobivaimaks pinnaseks turismi arendamisel. Turismi-sektor hakkab väljast tulijale muidugi enim silma, kuid …

10 252020
 

Hiiumaa Noorsootöö Keskus

hiiumaa majandusülevaade 2014 Hiiumaa majandusülevaade 2013 tegi kokkuvõtte 39 suurema põllumajandusettevõtte majandusnäitajatest, märkides netokäibeks 2,3 mEUR, lisandväärtuseks (C25) 1,5 mEUR ja investeeringuteks põhivarasse (C28) 1,1 mEUR. 2014). Hiiumaa võimalus kasvavast nõudlusest osa saada peitub ennekõike tootearenduses ja turunduses. 7.

10 252020