masjapakvis.nl

09 212020
 

Estonia: Enefit Green planning up to 1,100MW wind farm

Ettevõte on Baltikumi kõige mitmekesisema tootmisportfelliga ja kuulub rahvusvahelise energiaettevõtte Eesti Energia kontserni. Enefit Green toodab elektrit ja soojust tuulest, veest, biomassist, päikesest, aga ka olmejäätmetest, mida põletame energiaks Iru jäätmepõletuselektrijaamas prügilatesse ladestamise asemel.

09 212020
 

Enefit Green plaanib Hiiumaa lähistele kuni 1100

tuuleparktuulepark’ artiklite arhiiv Hiiumaa maismaa- ja meretuuleparkide aegrida. 03.märts 2017 / loodus / Majandus. Kommentaarid välja lülitatud . Tuulepargid kui eilne päev. 13.september 2016 / Majandus. Kommentaarid välja lülitatud . Hiiu Tuul kutsub koosolekule.

09 212020
 

Hiiumaa - Offshore Wind Farm Project | 4C Offshore

hiiumaa tuulepark
Hiiumaa avamere tuulepark ja selle liitumine elektrisüsteemidega. Vahearuanne TTÜ Elektroenergeetika instituut 5 1. SISSEJUHATUS Käesoleva töö eesmärgiks on uurida Nelja Energia OÜ poolt elektrienergia tootmiseks kavandatava Hiiumaa avamere tuulepargi tehnilisi aspekte.

09 212020
 

Economics — Hiiumaa Offshore Wind Farm

Riigile kuuluv taastuvenergia ettevõte Enefit Green esitas Loode-Eesti rannikumere tuulepargi täiendatud keskkonnamõjude hindamise (KMH) avaliku väljapaneku, mille järgi plaanib ettevõte Hiiumaa lähistele kuni 1100-megavatist meretuuleparki.

09 212020
 

Hiiumaa council gives nod to establishment of NW Estonia

Depending of the exact capacity, the Hiiumaa Offshore Wind Farm will produce 3-5 TWh per year with an annual turnover of 170 – 250 mln euros. The investment will be between 1,7 – 2,5 bln euros and half of that goes for the turbine technology, and two quarters go to the substructure and grid connection.

09 212020
 

Hiiumaa tuulepargi äriedu sõltub euroliidu roheenergia

Tuulikute omavaheline kaugus on umbes 1 km. Kavandatava tuulepargi asukohaks on arendaja valinud Hiiumaa rannikust vähemalt 12 km kaugusel asuvad merealad. KMH osapooled arendaja on Nelja Energia AS (registrikood: 11183009) (aadress Regati pst 1, 11911 Tallinn, kontaktisik Siim Paist, e-post siim.paist@neljaenergia.ee , telefon 639 6610);

09 212020
 

Maailma suurim mere tuulepark kerkib prominentide

hiiumaa tuulepark
• Idee Hiiumaa ranniku lähistele meretuulikute koloonia rajada pärineb aastast 2007. • Tuulepark on kavas rajada Hiiumaa loode- ja põhjaosa rannikumerre • Plaanis on rajada kuni 160 üksteisest umbes kilomeetri ja rannikust vähemalt 12 kilomeetri kaugusel asuvat tuulegeneraatorit.

09 212020
 

Otsustatud: RMK peab Tootsi tuulepargi enampakkumisega

Nelja Energia is the biggest wind power producer in the Baltic States who started its offshore wind power development in 2006 by establishing a special project related company - OÜ Hiiumaa Offshore Tuulepark.

09 212020
 

Project — Hiiumaa Offshore Wind Farm

The developer of the offshore wind farm is Hiiumaa Offshore Tuulepark OÜ - the daughter company of Enefit Green AS. Contact us by: info@enefitgreen.ee

09 212020
 

Hiiu vald kiitis heaks leppe Loode-Eesti meretuulepargi

hiiumaa tuulepark
Hiiumaa council gives nod to establishment of NW Estonia wind farm. Estonian news - eteap June 9, 2017. Baltic News Service, 9th of June, 2017. The council of the Hiiu municipality has approved a cooperation agreement with Nelja Energia and Hiiumaa Offshore Tuulepark, developers of an offshore wind farm near Hiiumaa Island, under which the latter commit themselves to make a contribution to …

09 212020
 

Avaleht - Enefit Green

Ettevõtte sõnul aitab tuulepark täita Euroopa liidu taastuvenergia eesmärke. "Nii Eesti kui Hiiumaa majandusel on siin palju võita ja äsja allkirjastatud koostööleping paneb selle võidu hiidlaste jaoks konkreetsetesse numbritesse ja tegevustesse," teatas Nelja Energia juhatuse esimees Martin Kruus, kelle sõnul on tänane päev oluline

09 212020
 

Hiiumaa Offshore Wind Farm

Kui Enefit Greenil õnnestub ilma kaotusteta läbida keskkonnamõjude hindamine, kerkib Loode-Eesti rannikumerre tuulepark, mis on ligi kaks korda suurim senisest rekordpargist Inglismaa rannikul. Keskkonnaministeerium teatas Hiiumaa rannikule Loode-Eesti rannikumere tuulepargi keskkonnamõju hindamise aruande avalikustamisest.

09 212020
 

© 2013

masjapakvis.nl

Suffusion theme by Sayontan Sinha