masjapakvis.nl

09 282020
 

registrikood asutuse nimetus asutuse liik saadetud

Veterinaar- ja Toiduameti vihjetelefoni number on 605 4750. Automaatvastajale laekunud tarbijate vihjed salvestatakse ning registreeritakse.Peale kõne registreerimist suunatakse iga vihje vastava ala spetsialistile, kes jätkab pretensiooni edasist menetlemist.

09 282020
 

VTA loomakaitseametnikud – animalrescue.ee

Hiiumaa is the second largest island in Estonia and is part of the West Estonian archipelago, in the Baltic Sea. It has an area of 989 km2 and is 22 km from the Estonian mainland. Its largest town is Kärdla. It is located within Hiiu County. Hiiumaa was controlled by the Brothers of the Sword in the early 1200s. During this time it was first settled by Swedes and Germans. The island was ruled from Denmark then …

09 282020
 

Olulised telefoninumbrid - Käina Vald - kaina.hiiumaa.ee

Hiiumaa Veterinaarkeskus Hiiu mnt 3, 92101 Käina tel 462 2030 info.hiiu@vet.agri.ee. Kooli üle järelevalvet teostavad asutused. Haridus- ja Teadusministeerium Munga 18, 50088 Tartu tel 735 0222 hm@hm.ee. Hiiumaa Vallavalitsus Keskväljak 5a, 92413 Kärdla tel 463 6082 valitsus@hiiuvald.ee.

09 282020
 

Järelvalve | Kärdla Põhikool

Harjumaa Hiiumaa Ida-Virumaa Jõgevamaa Järvamaa Läänemaa Lääne-Virumaa Pärnumaa Põlvamaa Raplamaa Saaremaa Tartumaa Valgamaa Viljandi Võrumaa. Eesti Ilmateenistus. eestikaart.com toob sinuni Eesti Google-i kaardi. Selles detailses kaardis saad valida maastiku- ja satelliidipiltide vahel ja suurendada, et näha Eesti linnu, külasid ja

09 282020
 

Hiiumaa veterinaarkeskus - eesti.ee

Aadress Hiiu mnt 3 92101 Käina alevik Hiiumaa vald Hiiu maakond

09 282020
 

MTÜ Hiidlaste Koostöökogu - Sündmused - kogu.hiiumaa.ee

Infojuht | Veterinaaria, veterinaarravimid, loomakliinikud. Lemmikloomaravi,Lemmikloomade ja -lindude ning nende toidu ja tarvete jaemüük. www.lemmikloomakliinik.ee

09 282020
 

Harjumaa kaart – Eesti Kaart

hiiumaa veterinaarkeskus
Riik loob Saaremaa veterinaarkeskuse asemele Hiiumaa-Saaremaa keskuse, mis pakub samu teenuseid mis praegugi. “Nime poolest kaob veterinaarkeskus ära, aga kõiki teenuseid pakutakse samamoodi edasi,” ütles veterinaar- ja toiduameti peadirektor Indrek Halliste.. “Klientide jaoks ei muutu mitte midagi, lihtsalt juhtimine kahe saare vahel ühtlustatakse,” lisas ta.

09 282020
 

Lauka Põhikool

Veterinaar- ja Toiduameti Hiiumaa Veterinaarkeskus juhataja. Märgistamine üldnõuded Märgistus annab tarbijale olulist teavet teadliku valiku tegemiseks. Märgistus ei tohi: - Eksitada tarbijat - Omistada toidule haigusi vältida aitavaid või ravivaid omadusi 1169/201 1. naturaalne.

09 282020
 

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Veterinary Centre of Hiiu County. Address Hiiu mnt 3 92101 Käina alevik Hiiumaa vald Hiiu maakond

09 282020
 

Hiiumaa Veterinaarkeskuse põhimäärus – Riigi Teataja

Hiiumaa ettevõtete ja asutuste poolt pakutavad teenused. Riigiametid Veterinaar- ja Toiduameti Hiiumaa Veterinaarkeskus

09 282020
 

yksuste nimekiri 010114 ee

Hiiumaa ettevõtted, kes vastavad otsingule veterinaar : Ly Kokla FIE Veterinaararst Ly Kokla, Kärdla Keskväljaku apteek, Kärdla Apteek, Hiiumaa Veterinaarkeskus

09 282020
 

Avaleht | Veterinaar- ja Toiduamet

hiiumaa veterinaarkeskus
70000243 Hiiumaa Veterinaarkeskus Valitsusasutuse kohalik asutus 1 75006807 Hugo Treffneri Gümnaasium Linna ametiasutuse hallatav asutus 0 75001187 Hummuli Vallavalitsus Valla ametiasutus 0 75000785 Häädemeeste Vallavalitsus Valla ametiasutus 17 70001449 Ida-Viru Maavalitsus Valitsusasutus 187

09 282020
 

veterinaar - Hiiumaa - 1182.ee

Loode- Hiiumaa Külade Selts 2013. a. majandusaasta aruanne Raamatupidamise aastaaruande lisad Lisa 1 Arvestuspõhimõtted Üldine informatsioon MTÜ Loode- Hiiumaa külade seltsi 2013.a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse

09 282020
 

veterinaarkeskus

hiiumaa veterinaarkeskus
Hiiumaa Veterinaarkeskus Hiiu mnt 3, 92101 Käina tel 462 2030 info.hiiu@vet.agri.ee Tunniplaan E-Kool Bussigraafik Bussiliin 656 Luidja-Kärdla (alates 01.10.2019)

09 282020
 

veterinaar - Hiiumaa - 1182.ee

Veterinaarkeskus 462 2030 Apteek 463 6154 Postkontor 661 6616 Päevakeskus 463 6589 Heltermaa sadam 463 1630 Sõru sadam 5342 3957 Orjaku sadam 469 7125 Lennujaam 463 1381. Helle-Triin Nisumaa - politseikonstaabel 92101 Hiiumaa - Tel: 462 2888 valitsus@kaina.hiiumaa

09 282020