masjapakvis.nl

09 242020
 

Plagiaadist üliõpilasele | Tartu Ülikooli majandusteaduskond

TARTU ÜLIKOOLI USUTEADUSKOND Tarmo Kulmar ÜLIÕPILASTÖÖDE KOOSTAMISE, VIITAMISE JA VORMISTAMISE PÕHIMÕTTED USUTEADUSKONNA ÜLIÕPILASTELE Tartu 2005 Juhendi teksti on toimetanud Siiri Rebane, usuteaduskonna nõukogu on juhendi läbi vaadanud ja täiendanud 21.12.2004 ja 18.01.2005 istungitel.

09 242020
 

Plagiaat. Viitamine

joonealune viitamine tartu ülikool
Viitamine on korrektne autorluse väljatoomine tekstisiseste viidete ja teksti järel esitletavate täisviidete (allikate või kirjanduse loetelu) abil. Kasutatud kirjanduse loetelu sisaldab AINULT neid teoseid/artikleid, millele tekstis on eelnevalt tõepoolest viidatud. Tartu Ülikool, ajakirjanduse ja …

09 242020
 

Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut

TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND KRIMINAALÕIGUSE, KRIMINOLOOGIA JA KOGNITIIVSE PSÜHHOLOOGIA ÕPPETOOL Viktor Pool EKSIMUSE KARISTUSÕIGUSLIK TÄHENDUS RIIGIKOHTU PRAKTIKA NÄITEL Magistritöö Juhendaja professor Jaan Sootak TARTU 2012 . 2 Viitamisel on kasutatud joonealune viitamine, kusjuures esmalt tuuakse välja allika täiskirje,

09 242020
 

Viitamine | Ühiskonnateaduste instituut, Tartu Ülikool

joonealune viitamine tartu ülikool
Alates 2013. aastast peab lõputöö autor esitama lõputöö kaitsmisele koos lihtlitsentsiga, millega autor annab ülikoolile loa lõputöö reprodutseerimiseks selle säilitamise ja elektroonse avaldamise eesmärgil ning lõputöö elektroonseks avaldamiseks ülikooli veebikeskkonna kaudu (kui lõputöö avaldamisele on dekaani või kolledži direktori korraldusega kehtestatud tähtajaline

09 242020
 

Kaitsmine | Tartu Ülikool

joonealune viitamine tartu ülikool
viitamine allikatele, mida tegelikult ei ole kasutatud. Kui algallikale ligipääsu ei õnnestu saada, tuleb kasutada kaudset viitamist (vt kirjalike uurimistööde juhend). originaalmaterjal, mis on kirjutatud kellegi teise poolt spetsiaalselt käesoleva ülesande täitmiseks, sh ka …

09 242020
 

Üliõpilastööde koostamise, viitamise ja vormistamise

Tartu Ülikooli Moodle´i õpikeskkond, mis on seotud õppeinfosüsteemiga. Sisene TÜ arvutivõrgu kasutajatunnuse ja salasõnaga (sama, millega sisened ÕISi).

09 242020
 

Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž

joonealune viitamine tartu ülikool
Tartu Ülikool on Baltimaade juhtiv ülikool, kuuludes ainukesena regioonis maailma 1,2% parima sekka. TÜ maailmatasemel haridus annab eelise kogu eluks! Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž

09 242020
 

Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia

Juhend plagiaadi äratundmiseks ja vältimiseks. Andmebaasidest, raamatutest, ajalehtedest, internetist jne leitud materjalide oma töös kasutamisel tuleb arvestada sellega, et keegi on nende loomise ja koostamisega omakorda kõvasti tööd teinud ja vaeva näinud.

09 242020
 

Tartu Ülikool – Vikipeedia

joonealune viitamine tartu ülikool
Mõnda üldtuntud viitamisstiili kasutatakse palju, näiteks APA, Chicago, MLA , Harvard, seetõttu võimaldavad andmebaasid automaatselt teha nendes stiilides kirjeid, et teha korrektne viitamine lihtsaks. Artikli kirje avamisel tekib menüüsse vastav link. Viide EBSCOst. Klõpsates artikli pealkirjal ilmub paremale külgribale valik Cite.

09 242020
 

Viitamine (kasutatud kirjandus - Tartu Mart Reiniku Kool

joonealune viitamine tartu ülikool
Viitamine teksti sees: Pildi kopeerimisel oma töösse lisa viide kujul (pildi pealkiri, avaldamise aasta). Näited: Pildil (boy eat watermelon, 2005) on näha isukalt arbuusi sööv poiss. Vaata kindlasti ka tüdruku pilti (young girl, 2008). Tartu Ülikool (2013).

09 242020
 

Tartu Ülikooli kehakultuuriteaduskond

joonealune viitamine tartu ülikool
VPN ühendus Tartu Ülikooli võrguga turvaliseks suhtlemiseks on teil võimalik kasutada VPN tunnelit. Kui te olete loonud oma koduarvutist VPN ühenduse Tartu Ülikooli võrguga, siis kogu ülikooli võrku suunduv liiklus krüpteeritakse, samas muu maailmaga suhtlemine jätkub endiselt krüpteerimata, nii nagu ennegi.

09 242020
 

TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND KRIMINAALÕIGUSE

joonealune viitamine tartu ülikool
Tartu Ülikool on Baltimaade juhtiv ülikool, kuuludes ainukesena regioonis maailma 1,2% parima sekka. TÜ maailmatasemel haridus annab eelise kogu eluks!

09 242020
 

Viitamine | Ühiskonnateaduste instituut, Tartu Ülikool

Püüa alati autorid üles leida, sest nad on tegelikult olemas! Vahel, kui neid ei ole märgitud, tuleb autorite asemel märkida asutus, kus töö tehti, nt (Tartu Ülikool, 2018). Kui ka asutust ei ole võimalik tuvastada, kasutatakse autori asemel pealkirja, nt (Viitamine teisele autorile või teosele, 2017).

09 242020
 

Allikate kasutamine ja nendele viitamine üliõpilastöödes

Mõnda üldtuntud viitamisstiili kasutatakse palju, näiteks APA, Chicago, MLA , Harvard, seetõttu võimaldavad andmebaasid automaatselt teha nendes stiilides kirjeid, et teha korrektne viitamine lihtsaks. Artikli kirje avamisel tekib menüüsse vastav link. Viide EBSCOst. Klõpsates artikli pealkirjal ilmub paremale külgribale valik Cite.

09 242020
 

Abiks viidete vormistamisel | Plagiaat. Viitamine

joonealune viitamine tartu ülikool
Tartu Ülikool on Baltimaade juhtiv ülikool, kuuludes ainukesena regioonis maailma 1,2% parima sekka. TÜ maailmatasemel haridus annab eelise kogu eluks!

09 242020