masjapakvis.nl

10 302020
 

Magistritöö ja lõputöö kaitsmine - näpunäiteid professor
Jah, oskan googeldada ja tegingi seda, aga siiski. Samuti võiks küsitluse soovija olla nimeline (st mitte kägu) ja mainida, kus ja kuidas tulemusi kasutatakse. Tänan, ei hakka vastama! Plusspunktid muidugi lõputöö teema eest: tavaliselt on siin taolised misbrändeeestissetahaksite ja kuitihtishoppamaskäite -taolised “uuringud”.

10 302020
 

uurimisprobleem – Vaade lõputöö juhendaja aknast
Osadega teist olen allolevad küsimused juba konsultatsioonide käigus läbi arutanud. Hilisematel startijatel (kelle lõputöö visandit ma veel näinud ei ole) tasub allolevale korraks pilk peale visata. Praeguses etapis on kõige olulisem valida sobilik lõputöö teema ja see selgelt piiritleda. Milliseid vigu tehakse teema valikul kõige enam?

10 302020
 

Lõputöö teema ja juhendaja leidmine
Üks soovitus ka teema valikuga seoses – vali selline teema, mis sind kirglikult huvitab. Kui sa teed midagi sellepärast, et keegi seda tahab või paremat võtta ei ole, siis pigem võta endale lisaaega hea teema leidmiseks. Kas tutvustaksid palun ka küsimust “And so what?” ja seda, kuidas see magistritöö kirjutajat edasi aitab.

10 302020
 

JUHEND loodusteaduste ja loodusainete didaktika erialade
Kuidas valida lõputöö teema? Otsustage, mis teile huvi pakub. Sobiva teema leidmise eelduseks tuleb juhendajale teada anda, mis teid huvitab ja milles olete tugev. Konkreetne teema sünnib vestluses teie ja juhendaja vahel. Kuidas valida juhendajat?

10 302020
 

IT teaduskonna Magistriõppe infotund 13.10.2015
Lõputöö teema ja juhendaja valik on väga oluline. Üliõpilane peab eelnevalt palju erialast kirjandust lugema ja valima huvipakkuva teema.Sisekaitseakadeemia üliõpilasel on võimalik valida oma lõputöö teema kahel viisil: 1. Sisekaitsekadeemias pakuvad kolledži üliõpilastele lõputööde teemad ja juhendajad välja iga õppeaasta

10 302020
 

KIRJALIKE TÖÖDE JUHEND - lvrkk.ee
3. Teema valik Üliõpilane valib lõputöö teema lähtuvalt õppekavast ning oma spetsialiseerumissoovist. Teema on enamasti üliõpilase iseseisva mõttetöö vili, kuid valida võib TLÜ õppejõudude või teadurite pakutud teemade …

10 302020
 

TEEMA VALIK JA PIIRITLEMINE - syg.edu.ee kuidas valida lõputöö teema
3. Teema valik Üliõpilane valib lõputöö teema lähtuvalt õppekavast ning oma spetsialiseerumissoovist. Teema on enamasti üliõpilase iseseisva mõttetöö vili, kuid valida võib TLÜ õppejõudude või teadurite pakutud teemade hulgast. Teemat valides lähtutakse käsitletavast probleemist,

10 302020
 

Kuidas leida kirjandust lõputöö teemal? < Tudengile kuidas valida lõputöö teema
hulgas kolm omadust/tunnust: teema maht, teema keerukus ja esituse arusaadavus. Teema maht on selge näitaja. Kui projekteeritav objekt on nii mahukas, et ainult programmeerimisega ei tule toime, siis on selge, et tuleb süsteemi projekteerida ja lõputöö näitab, kuidas lõpetaja oskab seda teha.

10 302020
 

Kuidas leida motivatsiooni lõputöö kirjutamiseks kuidas valida lõputöö teema
kõvaköites. Lõputöö tiitellehe pöördel kinnitab autor allkirjaga, et on koostanud töö iseseisvalt ning juhendaja kinnitab, et töö vastab nõuetele. Lisaks tuleb esitada lõputöö CD-l (Word dokumendina). 1.2 Teema valik Teema valikul on soovitav silmas pidada: 1) teema

10 302020
 

Arvutiteaduste uurimuste teema generaator või kuidas
Kui teema nõuab juhendajat väljastpoolt, siis peab olema tööl kaasjuhendaja ühiskonnateaduste instituudist. Lõputöö teema saab valida igal aastal septembris toimuval uurimisteemade messil, ühiskonnateaduste instituudi veebis väljapakutud teemade hulgast, iseseisvalt koostöös mõne uurimisrühma või eriala õppejõuga.

10 302020
 

Ma kirjutan lõputöö, kursusetöö, praktikaaruande, äri- või
TalTechi koolituste eelised: Tallinna Tehnikaülikoolis on erialane kompetents ja professionaalsed õppejõud – tagamaks koolituse kõrget taset, viivad kursuseid läbi oma ala spetsialistid nii TTÜst kui ka mujalt Tallinna Tehnikaülikooli koolitused on tulemusele orienteeritud praktilised täienduskoolitused – õppimise käigus rakendatakse koheselt uusi omandatud teadmisi

10 302020
 

Lõputöö teema valikust – Vaade lõputöö juhendaja aknast
Tere! Sellised naljakad kui mitte jaburad mured tekkinud, et tahaks teada, kuidas käib lõputöö kaitsmine. Formaalselt on teada, et järjekord on enamvähem säärane: kaitsja tutvustab oma tööd 10-15 minuti vältel, siis antakse sõna retsensendile, siis esitab komisjon oma küsimused, siis saab kaitsja ae

10 302020
 

Lõputöö | Ühiskonnateaduste instituut, Tartu Ülikool
Kuidas ja millal valida loovtöö teema? Õppeaasta alguses esitab iga 8. klassi aineõpetaja omapoolse loendi võimalikest loovtööde teemadest ning tutvustab neid õpilastele. Õpilasel on õigus valida ka selline teema, mis pole aineõpetaja esitatud loendis, kuid sellisel juhul tuleb teema kooskõlastada oma juhendajaga.

10 302020