masjapakvis.nl

09 222020
 

Militaarne Hiiumaa lihaveiste infopäev hiiumaa

Praktiline õpe moodustab 50% õppekava mahust. Õpingute alustamise tingimuseks vähemalt omandatud põhiharidus. Omandatavad erialamoodulid: veiste hooldamine veiste söötmine veiste tervishoid veiste karjatamine veiste taastootmine põllumajandusmasinatega töötamine juhtimine ja majandamine· Käsitletakse piimakarja ja lihaveiste kasvatust.

09 222020
 

Kõik postitused Archives - www.etky.ee

Ühendus Kodukant Hiiumaa kutsub kõiki külaelust ja vabaühenduste koostööst hoolivaid inimesi Valgu seltsimajja 20.juunil 2019. Kogukonna infopäev kl. 16.30 1. Kogukondliku turvalisuse teema käsitlus külades. TUR 18 raames osaliselt rahastatud projektist „Turvaline Hiiumaa Küla“. Ester Tammis.

09 222020
 

Hiiumaa majandusülevaade 2004 lihaveiste infopäev hiiumaa

Lihaveiste geneetilise hindamise tulemused; Uus Eesti piimatoodangu rekord; Ida-Viru esindus kolis; Tasuta proovid infoseminaril; Virumaa infopäev; Harju-, Lääne- ja Raplamaa infopäev Keavas; Pärnumaa infopäev; Kesk-Eesti infopäev; Lõuna-Eesti infopäev; Kõrvamärkide ja muude kaupade tellimiskeskkond Postipoiss avatud! Hiiumaa infopäev

09 222020
 

Veise laparotoomia ettevalmistamine ja teostamine

Osalema on oodatud Hiiumaa kalanduspiirkonnas kalatoodete valmistamisega isiklikus majapidamises tegelevad ja/või seda kavandavad rannakalurid ja kalandusettevõtjad (kuni 15 osalejat) ning nende töötajad (või viimatinimetatute rolli täitvad pereliikmed). Koolitus on registreerunuile tasuta.

09 222020
 

MTÜ Hiiukala - Avaleht lihaveiste infopäev hiiumaa

Lihaveiste tervis Alar Onoper Suurloomakliinik Hiiumaa 13.11.2017 Infopäev: Mahelihaveisekasvatus Korraldaja: Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus Sissejuhatus • Lihaveiste arvukus Eestis • Lihaveiste jõudluskontroll • Laboruuringud • Mõned probleemid karjades Lihaveisekasvatus • Lihaveiselt igal aastal üks vasikas

09 222020
 

Tänavused parima talu, noortaluniku ja alternatiivtalu

Maakond Esitatud taotluste arv, maakonnas registreeritud taotlejate järgi Nõuande-teenuse maksumus Maakonnas tunnustatud nõuandekeskus Esitatud taotluste arv, nõuandeteenuse osutajate järgi Nõuande-teenuse maksumus Harju 25 283 266 Harju Taluliit 26 323 930 Hiiu 3 45 900 MTÜ Hiiumaa Nõuandekeskus 2 42 400 Ida-Viru 39 472 964 Ida-Virumaa

09 222020
 

lihaveis.ee > Tõud ja aretus

Osalema on oodatud Hiiumaa kalanduspiirkonnas kalatoodete valmistamisega isiklikus majapidamises tegelevad ja/või seda kavandavad rannakalurid ja kalandusettevõtjad (kuni 15 osalejat) ning nende töötajad (või viimatinimetatute rolli täitvad pereliikmed). Koolitus on registreerunuile tasuta.

09 222020
 

We informed the Hiiumaa people of the geological structure

Lihaveiste arv tõuti(PRIA) Tõug Tõu nimetus Lihaveiste arv jaan 16 jaan 17 Ammlehmade arv jaan 16 jaan 17 nov 17 HIIUMAA 4538 1863 HARJUMAA 4983 1813 VÕRUMAA 4909 1873 JÄRVAMAA 3198 1181 JÕGEVAMAA 2363 916 IDA-VIRUMAA 2633 982 PÕLVAMAA 2700 893 TARTUMAA 1815 622 .

09 222020
 

EST » Kalender » Kalendri sissekanded - maainfo.ee

Infopäev on tasuta. Infopäeva toetab PRIA teadmussiirde meetmest. Info ja registreerimine info@kogu.hiiumaa.ee (kohtade arv piiratud). Mahe- ja kohaliku toidu võrgustiku efektiivsem toimimine põllumajandus- ja toidutootmise ettevõtete konkurentsivõime ja ressursitõhususe suurendamiseks rohemajanduse võtmes.

09 222020
 

ökokogukond « Külauudised

Lihaveiste heaolu 11 august 2017 Saaremaa infopäev Marika Oesleg 11.august 2017. Loomadelt erituv veeaur ja laudaruumis tekkivad kahjulikud ühendid saavad sealt väljuda ainult hästi toimiva ventilatsiooniga. - Orgaaniline tolm - Süsinikoksiid (CO) - Väävelvesinik(H₂S)

09 222020
 

Ühendus Kodukant Hiiumaa - Postitused | Facebook

lihaveiste kasvatamisele. Usutavasti on piimatootmise jätkuvas arenguks Hiiumaal vajalik oma väikese piimatööstuse teke, milline valmistaks kindlat nisˇitoodangut. Selline stsenaarium suurendaks loodetavalt Hiiumaa piimatoodangu mahtu, kuid seab tootjatele ka kõrged nõudmised piima kvaliteedi osas. Jõudluskontrolli keskuse

09 222020
 

Hiiumaa.ee uudised - Põllumeeste infopäev lihaveiste infopäev hiiumaa

Hiiumaa veekogude seisund, seda mõjutavad tegurid Milvi Aun – keskkonnaameti keskkonnaosakonna peaspetsialist 9. Küsimused-vastused, arutelu. Küsimused-vastused, arutelu. Infopäeval osalevad küsimuste-vastuste ja arutelu voorus ka keskkonnaameti Lääne regiooni veespetsialist Eve Kirs ja EPKK keskkonnavaldkonna juht Ann Riisenberg.

09 222020
 

EPJ - Uudiste arhiiv

HIIUMAA,SAAREMAA Ettevõtte külastus Gotlandil Hiiumaa ja Saaremaa mahe- ja kohaliku toidu tootjate kogemuste vahetamiseks MITTETULUNDUSÜHING KEVILI KOOLITUSED Infopäev "Vedelväetiste teemapäev" TARTUMAA Infopäev "Rapsi, herne, maisi ja õlleodra põldkatsete põllupäev" MITTETULUNDUSÜHING MULGI KULTUURI INSTITUUT VALGAMAA,VILJANDIMAA

09 222020
 

MTÜ Hiidlaste Koostöökogu - Uudised lihaveiste infopäev hiiumaa

Õpitoas saab proovida nii laastukiskumist kui ka -löömist. Õpitoa peamine eesmärk on kaasa aidata MTÜ Parmu Ökoküla talgukeskuse väljaarendamisele. Lisaks töötegemisele on võimalik tutvuda lihaveiste kasvatusega Mustajõe ja Koiva jõe äärsetel aladel, ronida …

09 222020
 

Viivisarved

Infopäev kestis neli tundi ja käsitleti järgmisi teemasid: • lihaveiste jõudluskontroll, • tõuraamat ja aretustoetus, • aretustulemused 2016. a, • kunstliku seemenduse pullid ja nende

09 222020
 

© 2013

masjapakvis.nl

Suffusion theme by Sayontan Sinha