masjapakvis.nl

09 212020
 

PUIDUST TASAKAALUMÄNG - MATEMAATILISED MÄNGUD - …
Powered by Create your own unique website with customizable templates. Get Started

09 212020
 

viiveklassiajaveeb: Matemaatika - 1.Klass
matemaatilised mangud Matemaatika ajalugu Pikemalt artiklis Matemaatika ajalugu. Kuigi peaaegu kõikides kultuurides on matemaatika algelisel tasemel toimib (loendatakse ja mõõtmine), on matemaatika edasiarendamine teada suhtelistelt vähestest kultuuridest ja ajastutest.Enne uusaega, mil teadmised hakkasid globaalselt levima, on matemaatika areng kirjalike dokumentide kaudu teada üksnes vähestest kohtadest.

09 212020
 

Naturaalarvude liitmine ja lahutamine - Matemaatika
matemaatilised mangud Tere, hea külastaja! Sellesse blogisse lisandub tasapisi valik parematest mängudest veebis lasteaiaealistele lastele.Kitsama valiku soovitud mängudest leiate kui kasutate märksõnu.

09 212020
 

Mängime! - Õpetaja loob ja jagab
Kool.ee-haridusportaal :: 8. - 9. klass - matemaatilised mängud Ei ole olemas kasutusjuhendit eluks. Õnneks on olemas www.kool.ee8. - 9. klass - matemaatilised

09 212020
 

MATEMAATILISED MÄNGUD JA ÕPPEAPLETID
Mängud on ürgvanad. Samamoodi nagu musitseerimine, lugude jutustamine ja piltide loomine on ka mängimine osa inimeseks olemisest. Mängud on ehk kõige esimesed interaktiivsed süsteemid, mida meie liik on leiutanud.

09 212020
 

Matemaatika - 5. klass | TaskuTark
matemaatilised mangud Deep Sea Duel"(raskusastmele tuleb lisada võimalus liita negatiivsed arvud ja/või kümmnendmurrud) Double the donuts"(näitab arvu 2 astme kasvu) Otter Rush"(ruudud ja kuubid) "Patterning the …

09 212020
 

Matemaatika – Vikipeedia
Surmavõitluse meister. Liikumine: A - vasakule, D - paremale, W - üles, S - alla B - ründamine, N - hüppamine (või erilöök), M - spetsiaallöök tühik + nooled - relva valik Mängu alustamiseks vajuta "Play!", siis "Game start", vali raskusaste ning alusta mängu. Kui oled teeninud areenil piisavalt raha, siis võib minna poodi ning osta endale arsenali.

09 212020
 

Pille Rand Matemaatilised mängud koolis, 1985 | vanaraamat.ee
matemaatilised mangud 3 punased lilled keskpaika.“ Õpetaja jälgib laste tegevust ja iga laps räägib, mida ta teeb. Korratakse, kus on punased ja kus on sinised lilled.

09 212020
 

Mängime! - Õpetaja loob ja jagab
Sudoku. On vaid üks reegel: tühjad kohad tabelis tuleb täita numbritega 1..9 nii, et üheski reas ega veerus ega ka üheski kollase joonega piiratud 9 ruudukese suuruses tükis ei oleks korduvaid numbreid.

09 212020
 

© 2013

masjapakvis.nl

Suffusion theme by Sayontan Sinha