masjapakvis.nl

10 312020
 

Töötukassa: kutseta töötutel ei ole ilmtingimata vajadust Õppekorralduse muutmiseks üld- ja kutsehariduses töötatakse välja kontseptsioon ning viiakse õppe sisu ja maht vastavusse sihtgrupi vajadustega. 2017. aasta kevadel valmis uuring „Välisriikide kogemus madala haridustasemega täiskasvanute tasemekoolitusse tagasitoomisel ja nn teise võimaluse hariduse korraldamisel“.

10 312020
 

Parem lõbumajja kui töötukassasse Töötukassa toetab sel aastal õppimist rohkem kui 170 õppekaval. Paindlike õppevormide pakkumisel lähtub iga kool just oma võimalustest ja õppijate vajadusest. Seetõttu soovitame kindlasti kooliga ühendust võtta ja välja selgitada, mil moelendale huvipakkuval erialal õppima asuda saaksite.

10 312020
 

Töötukassa uued teenused aitavad ennetada töötuks jäämist Alates sellest nädalast töötavad Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) looduskaitsetalituses esimesed üheksa inimest, kes omandasid uue eriala töötukassa vahendusel toimunud ümberõppe käigus Luua metsanduskoolis.

10 312020
 

Koolitus vali uue võimaliku töökoha järgi - Rahakott - Tarbija Töötukassa toetab sel aastal õppimist rohkem kui 170 õppekaval. Paindlike õppevormide pakkumisel lähtub iga kool just oma võimalustest ja õppijate vajadusest. Seetõttu soovitame kindlasti kooliga ühendust võtta ja välja selgitada, mil moelendale huvipakkuval erialal õppima asuda saaksite.

10 312020
 

Otseülekanne: riigikogu erikomisjon peab avaliku istungi ümberõpe töötukassa Töötukassa näitab inimeste solgutamise meistriklassi ning tööleaitamisel on tema kasutegur väike, kirjutab ajakirjanik Liina Laks. Sellal kui riik on välja kuulutanud töövõimereformi ja igalt poolt kostab kisa, kuidas kvalifitseeritud tööjõudu lihtsalt pole, pakub sotsiaalministeeriumi alluvuses tegutsev töötukassa hennakulumude kujundamise ja värvimise koolitust.

10 312020
 

Töötu üks võimalusi on uuesti õppima hakata - Eesti Töötukassa nõukogu kiitis heaks uue tööhõiveprogrammi eelnõu. Uue tööhõiveprogrammiga aastateks 2017–2020 laiendatakse alates 1. maist 2017 töötukassa pakutavate teenuste ringi. Töötukassa uued teenused aitavad ennetada töötuks jäämist ja toetavad tööandjaid töötajate oskuste arendamisel | Töötukassa

10 312020
 

TÖÖTA JA ÕPI! - Töötukassa ümberõpe töötukassa PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS ON EESTI TÖÖTUKASSA KOOLITUSKAARDI PARTNER! PLANEERITUD TASUTA KOOLITUSED SÜGIS 2019 (registreerumine avatud): Palun arvestage sellega, et kursusele registreerudes ei ole Te …

10 312020
 

Tasuta kursused | Haridus- ja Teadusministeerium töötukassa koolitustega toetada, leiate töötukassa peetakse kinni tulumaks. portaalist. Kui Teie tööalane eesti keele oskus ei ole piisav ja Teie 2018. aasta sissetulek oli alla 15 492 euro, saate osaleda A1-taseme saavutamiseks või A2- kuni C1-taseme eksamiks ettevalmistaval eesti …

10 312020
 

Töötukassa kaudu ameti vahetus/ ümberõpe - Perekooli Foorum MTÜ Keevituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner Eurosertifikaat Meie sertifitseeritud koostööpartner Bureau Technical Inspection teostab koolitatavate isikute atesteerimist keevitaja sertifikaadile.

10 312020
 

© 2013

masjapakvis.nl

Suffusion theme by Sayontan Sinha