masjapakvis.nl

09 212020
 

PÄIKE, OSOONIKIHT JA INIMENE Tavaline keskmine päikesekiirguse hulk on näiteks Lõuna-Rootsis 1000–1100 kWh/m² ja Põhja-Rootsis 900–1000 kWh/m². Piirkondlikud eripärad võivad neid väärtusi suurendada või vähendada.

09 212020
 

GEOGRAAFIA - ATMOSFÄÄR - | Geograafia millistest teguritest ja kuidas sõltub maapinnale jõudva päikesekiirguse hulk energiat. Kui normeerida maapinnale jõudva kiirguse spekter footonite energia järgi (näit. sinise valguse footoni energia on keskmiselt 2.8 eV ja punase oma on vastavalt 1.8 eV) siis selgub, et Joonis 1. Päikese kiirgusvoo tiheduse sõltuvus footonite lainepikkusest Joonis 2. Suhteline Päikesekiirguse energia ja

09 212020
 

Pärnu Loodus- ja Tehnikamaja - Keskkonnaharidus millistest teguritest ja kuidas sõltub maapinnale jõudva päikesekiirguse hulk kõrvale maapinnalähedase osooni. Viimase hulk, vastupidi stratosfääri omale, kasvab, ning ta mõjub inimesele ja loomadele-taimedele kahjulikult. Paradoksaalne küll, kuid inimene hävitab osooni seal, kus seda just vaja oleks, ja lisab sinna, kus seda juba niigi kahjutoovalt palju on.

09 212020
 

Päikesekiirgus - miksike.ee Läbi atmosfääri maapinnani jõudva päikesekiirguse voog sõltub laiuskraadist, aastaajast ja kellaajast. Atmosfääri läbides osa kiirgust neeldub või hajub tagasi maailmaruumi, sest õhu molekulid, aerosooli osakesed ja veepiisad pilvedes neelavad ja hajutavad kiirgust. Nii on maapinnani jõudev kiirgusvoog väiksem kui atmosfääri ülapiirile saabuv ja selle spektraalne koostis on

09 212020
 

Jääajad, nende tekkepõhjused, jääliustikud Elu olemasoluks on peale hapniku vaja ka soojust, valgust ja vett. Maa välispinnale ja teda ümbritsevale õhule on soojuse- ja valguseallikaks Päikese kiirgus, mis on üle 10 000 korra ületab maakera sisemusest tuleva soojuse. See on niivõrd intensiivne, et sulataks aasta …

09 212020
 

PÄIKESEKIIRGUS, TEGURID - KT selgita ja pÕhjenda, kuidas ja miks sÕltub maale jÕudev pÄikesekiirguse hulk 12p jÄrgmistest teguritest. too nÄide. 1) kaugus ekvaatorist: millised protsessid ja muutused toimuvad maale jÕudva 6p pÄikesekiirgusega joonisel mÄrgitud kohtades. 1) mis laiuskraadil on 21.

09 212020
 

Päikesepatarei võimsuse ja kasuteguri määramine. UV-B kiirguse toime sõltub paljudest teguritest: aasta- ja kellaajast, õhutemperatuurist jne. Kuna sel kiirgusel on lühem lainepikkus, ei jõua see naha pealispinnast ehk marrasknahast kaugemale. Seetõttu aitab mõistlikes kogustes saadud UV-B kiirgus tõsta naha …

09 212020
 

Geograafia töö: ATMOSFÄÄR - Kontrolltöö Test Ülesanne Arutletakse selle üle, kuidas elektri tarbimine, kütmine ja autoga sõitmine Maa kliimat mõjutavad (fossiilsete kütuste põletamine elektrijaamades ja automootorites). Lihtsa katsega saadakse teada, mida tähendab „kasvuhooneefekt“ ja kuidas see Maa kliimat mõjutab. Arutletakse ka liigse tarbimise ja pakendamise üle.

09 212020
 

Päikesekiirgus – Vikipeedia kõrvale maapinnalähedase osooni. Viimase hulk, vastupidi stratosfääri omale, kasvab, ning ta mõjub inimesele ja loomadele-taimedele kahjulikult. Paradoksaalne küll, kuid inimene hävitab osooni seal, kus seda just vaja oleks, ja lisab sinna, kus seda juba niigi kahjutoovalt palju on.

09 212020
 

Kordamine geograafia kontrlltööks - Atmosfäär - Vormid põllumaa reljeef ka sealsetele taimedele langeva päikesekiirguse hulka ja seeläbi mikrokliimat. Eesti asukoht tingib suure aastasisese varieeruvuse maapinnale jõudva päikesekiirguse hulgas ning taimekasvu limiteerivad päikesekiirguse vähesus ja madal õhutemperatuur.

09 212020
 

Atmosfäär | Geograafia • Agassise jääjärve tühjaksjooksmine u 8400 aastat tagasi mõjutas Golfi hoovust ja põhjustas kliima jahenemise Euroopas mitmesajaks aastaks. Liustikud on suured liikuvad jääkehad Teatud kõrgusel merepinnast on maapinnale langev tahkete sademete hulk, sulamisveega ärakantav ja aurustuva vee hulk

09 212020
 

www.envir.ee Nendest teguritest sõltub torude ulatus ja nende paigaldamise omadused. Plastvesi võib asetada maapinnale, kuid mitte avatud päikese käes, vastasel korral muutub PVC lühikeseks ajaks rabedaks. piisavalt suur hulk levikut. Kuidas valida ja arvutada plasttorude läbimõõt veevarustuseks, mida saate meie muust artiklist õppida.

09 212020
 

Reljeefiomaduste ja põllukultuuride saagikuse vahelised Lahustunud gaaside sisaldus vahevöö aines sõltub temperatuurist ja rõhust. Aine sulab kõrgema temperatuuriga sügavamates kihtides ning väiksema tihedusega sula mass kerkib üles. Pidevalt toimuv sulamise protsess paneb seega käima konvektsiooni. Kuidas konvektsioon käib, see oleneb vahevöö aine ebahomogeensusest.

09 212020
 

© 2013

masjapakvis.nl

Suffusion theme by Sayontan Sinha