masjapakvis.nl

09 182020
 

Huvi- ja vaatamisväärsused | Tartu linn

, Mis aastal asutati Tartu Ülikool?, Mis aastal toimus 2. maailmasõda?, Kuidas nimetati vanal ajal Tallinnat?, Millised Eesti linnadest kuulusid Hansa Liitu?

09 182020
 

Huvi- ja vaatamisväärsused | Tartu linn

teadaolev rahvamaja on Võru Kultuurimaja Kannel, mis asutati 1881 a., järgmine oli Tori rahvamaja 1883 ning Kanepi rahvamaja 1886. aastal. Seega on rahvamajad Eestis tegutsenud juba üle 130 aasta. Ilmar Talve (2004: 291) toob raamatus välja, et aastal 1781 asutati Tallinna kodanlik klubi.

09 182020
 

350 aasta juubel aastal 1982 | Tartu Ülikool

Tartu Ülikooli loodus- ja tehnoloogiateaduskond moodustati 2008. aastal TÜ füüsika-keemiateaduskonna, TÜ bioloogia-geograafiateaduskonna, TÜ Eesti Mereinstituudi ja TÜ Tehnoloogiainstituudi ühinemisel.. TÜ LOTE teadusfookuses on bioloogia-, füüsika-, keemia-, maa-, keskkonna-, materjali-, tehnika- ja biomeditsiiniteaduste ning nendega seotud tehnoloogiate arendamine.

09 182020
 

Tartu Ülikooli ajalugu – Vikipeedia

1993 taasasutati Tartu Ülikooli Kliinikum nn katusorganisatsioonina. 1998 jaanuaris sõlmisid Eesti Vabariigi Valitsus, Tartu Ülikool ja Tartu linn vastava koostööprotokolli ja 22. detsembril 1998 asutati Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum.

09 182020
 

Tartu Ülikool – Vikipeedia

Aastal 1838 asutati ülikooli juures Õpetatud Eesti Selts (Gelehrte Estnische Gesellschaft). Tartu ülikooli dünaamiline areng kestis aastatel 1820 – 1890 , millest aastaid 1855 – 1880 on peetud akadeemilise enesekesksuse ajastuks, kuid vilistlaste silmis hoopis teiseks õitsenguajaks.

09 182020
 

Tartu Ülikool

Kui Tartu Ülikool 1802. aastal taas avati, ei olnud Vallikraavi tänav veel välja kujunenud, see oli kõigest jalgrada Toomemäel. Mõjuka aadliperekonna esindajatest vendadest Oettingenidest kolm kuulusid Tartu ülikooli nende professorite hulka, kes oma villade ja aedadega kujundasid Toome-taguse tühja nõlva 19.

09 182020
 

Ajaloost | Tiigi Seltsimaja

Esimeste konkreetsete sammudeni jõuti 1993. aastal, kui asutati katusorganisatsiooni-laadne asutus - riiklik organisatsioon Tartu Ülikooli Kliinikum. 1998. aasta jaanuaris sõlmisid valitsus, Tartu Ülikool ja Tartu linn koostööprotokolli Sihtasutuse TÜ Kliinikum asutamiseks. Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum asutati 22. detsembril 1998.

09 182020
 

Airel AS - Tartu Ülikooli 2018. aasta parim hargettevõte

Tartu ülikooli pikem ajalugu oli inimestel endiselt meeles. Aastal 1975 hakkas ilmuma sari "Tartu ülikooli ajaloo küsimusi", 1976 asutati ülikooli ajaloo muuseum. 1979. aastal tähistas Vilniuse ülikool oma asutamise neljasajandat aastapäeva, minnes tagasi 16. sajandil rajatud jesuiitide kolleegiumini. See andis eestlastelegi julgust.

09 182020
 

Ajalugu - Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum

mis aastal asutati tartu ülikool Tartu Ülikool on Baltimaade juhtiv ülikool, kuuludes ainukesena regioonis maailma 1,2% parima sekka. TÜ maailmatasemel haridus annab eelise kogu eluks!

09 182020
 

Tartu Ülikool - dspace.ut.ee

Tartu Ülikool on Baltimaade juhtiv ülikool, kuuludes ainukesena regioonis maailma 1,2% parima sekka. TÜ maailmatasemel haridus annab eelise kogu eluks!

09 182020
 

© 2013

masjapakvis.nl

Suffusion theme by Sayontan Sinha