masjapakvis.nl

09 272020
 

EESTI-INGLISE LIIKLUSKORRALDUSVAHENDITE SÕNASTIK

või mitu vastet. Viited puuduvad ning sünonüümid on antud eraldi kirjetena. Samuti on välja jäetud definitsioonid ja kasutusväited. Erialaspetsialistil võib olla lihtne ja mugav sellist lakoonilist sõnastikku kasutada, kuid tavakasutajale pruugib nii mõnegi termini sisu arusaamatuks jääda.

09 272020
 

Alküülamiinid in English with contextual examples

ning nõuetekohasuse kontrollimiseks analüüsimise meetodite kinnitamine» (RT I 1999, 63, 639) punkti 1 alapunktiga 1 kinnitatud «Toidus lubatud lisaainete suhtes esitatavaid nõudeid» muudetakse järgmiselt: 1) teksti «E 151 BRILJANTMUST BN, MUST PN Sünonüümid Must toiduvärv 1 (Värviindeks), Brilliant Black BN, Black BN

09 272020
 

www.eki.ee

Contextual translation of "alkanoolamiinid" into English. Human translations with examples: MyMemory, Worlds Largest Translation Memory.

09 272020
 

Svetlana Astahhova LASTEAIA NING ESIMESE KLASSI …

Kohustis (ingl liability) on raamatupidamiskohustuslase eksisteeriv kohustus, mis tuleneb mineviku sündmustest ja millest vabanemine eeldatavalt vähendab majanduslikult kasulikke ressursse.[1] Majanduses tuleb eristada kohustist ja kohustust, mis ei ole sünonüümid, ning

09 272020
 

Merilisi ajaveeb: February 2010

Sünonüümid Kollane toiduvärv 3(Värviindeks), Sunset Yellow FCF, apelsinkollane S, oranžkollane S Definitsioon Toode koosneb peamiseltdinaatrium-2-hüdroksü-(4-sulfonatofenüülaso)-naftaleen-6-sulfonaadist kooslisavärvainete ning naatriumkloriidi ja/ või naatriumsulfaadiga.Toode on kirjeldatud naatriumisoolana. Kakaltsiumi- ja

09 272020
 

Kohustis – Vikipeedia

ning sünonüümid Eesti: ·Kasutatakse ühesuguse grammatilise funktsiooniga lauseliikmete ühendamiseks. Sünonüümid: ja Tõlked: abaknoni: ngan adõgee: ыкӀи afrikaani: en

09 272020
 

ning – Vikisõnastik

andekus ja intelligentsus sünonüümid. Hiljem on neid eristatud, rääkides andekuse juures võimest saavutada silmapaistvaid tule-musi ja edu ning määratledes intelligentsust inimese võime kaudu mõista ümbruses toimuvat ja sellest õppida. Geenius (lad genius – vaim) on ajalooliselt tähistanud kaitsvat

09 272020
 

Kohustis - The Reader Wiki, Reader View of Wikipedia

Kohustis (ingl liability) on raamatupidamiskohustuslase eksisteeriv kohustus, mis tuleneb mineviku sündmustest ja millest vabanemine eeldatavalt vähendab majanduslikult kasulikke ressursse.. Majanduses tuleb eristada kohustist ja kohustust, mis ei ole sünonüümid, ning samuti eristatakse neid mõisteid rahvusvahelistes standardites.

09 272020
 

Mõiste spending: Sünonüümid, antonüümid ja hääldus

nõuete ning nõuetekohasuse kontrollimiseks analüüsimise meetodite kinnitamine1 Vastu võetud 10.06.1999 nr 192 RT I 1999, 63, 639 jõustumine 01.01.2000 Muudetudjärgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumiseaeg): 20. 03. 2001 nr 106 (RT I2001, 30, 167), jõust. 29.

09 272020
 

Vabariigi Valitsuse 10. juuni 1999. a määruse nr 192

Kohustis (ingl liability) on raamatupidamiskohustuslase eksisteeriv kohustus, mis tuleneb mineviku sündmustest ja millest vabanemine eeldatavalt vähendab majanduslikult kasulikke ressursse.. Majanduses tuleb eristada kohustist ja kohustust, mis ei ole sünonüümid, ning samuti eristatakse neid mõisteid rahvusvahelistes standardites.

09 272020
 

Kohustis – Vikipeedia

Sünonüümid on kujult erinevad samatähenduslikud või lähedase tähendusega sõnad. Sünonüümid rikastavad ja mitmekesistavad keelt. Sünonüümid jagunevad: 1. leksikaalsed sünonüümid - tähenduse poolest sarnased või lähedased samast sõnaliigist sõnad, nt toit - söök, õpetaja - pedagoog; 2. grammatilised sünonüümid - samasisulised, kuid grammatiliselt vormistuselt erinevad

09 272020
 

ning – Vikisõnastik

Sünonüümid. Kollane toiduvärv 13 (Värviindeks) Definitsioon. Kinoliinkollane saadakse 2-(2-kinolüül)indaan-1,3-diooni sulfoneeri­misel. Toode koosneb peamiselt naatriumdisulfonaatide (peamine komponent), naatriummonosulfonaatide ja naatrium­trisulfonaatide segust koos lisavärvainete ning naatriumkloriidi ja/või naatrium­sulfaadiga.

09 272020
 

Andekusmõistestik teadus- ja üldkeeles ning andekuse

Contextual translation of "alküülamiinid" into English. Human translations with examples: amines, soya alkyl.

09 272020
 

21. juuni 2013, köögiviljasektoris, ning parandatakse seda

Sünonüümid. Kopeeri ülesandes olevad sõnad enda ajaveebi ning kirjuta nende järele sobivad sünonüümid ehk sarnase tähendusega sõnad. vaene - varatu,kehv roheline - haljas,halihaljas laps - võsu,põngerjas jooksma - punuma julge - kartmatu õpilane - koolilaps

09 272020
 

Mõiste spending: Sünonüümid, antonüümid ja hääldus

ning sünonüümid Arvestades, et lihtsõnalised sünonüümid on küll valdavad, ent pea-aegu varieerumatud, ning et liitsõnalisi sünonüüme leidub peamiselt Georg Mülleri keelekasutuses, on sõnaühendite moodustamine 16.–18. sajandi vaimulikes tekstides peamine viis kujundlikke kuradinimetusi luua ja kasutada. 7 …

09 272020
 

© 2013

masjapakvis.nl

Suffusion theme by Sayontan Sinha