masjapakvis.nl

09 192020
 

Kirjalik tõlketeenus | A&A Lingua

Tõlkebüroo LMI Translations on sertifitseeritud ja tagab tõlgete kvaliteedi vastavalt uutele kirjalike tõlgete ja lokaliseerimisteenuste kvaliteedistandardile ISO 17100:2015. Erinevalt standardist ISO 9001, reguleerib see standart otseselt kirjalike tõlgete protsesside kulgu, ja selle eesmärgiks on parandada ja säilitada kõrget

09 192020
 

Notariaalne tõlge | Tõlkebüroo Baltic Media

et a) II lisa (osa 145) nõuete kohaselt sertifitseeritud hooldusorganisatsioon, millele pädev asutus on andnud vastava loa, võib i) lennundustehnilise töötaja loa pädeva asutuse nimel ette valmistada või ii) anda soovitusi lennundustehnilise töötaja loa taotleja kohta, nii et pädev asutus saab loa ette valmistada ja välja anda.

09 192020
 

Tõlkebüroo Skrivanek Baltic - tõlkimine, tõlge, tõlkebüroo sertifitseeritud tõlge

Chain od Custody of Forest Based Products - Requirements Metsapõhiste toodete tarneahel - Nõuded Käesolev dokument on BM TRADA Eesti poolne mitteametlik tõlge PEFC ST 2002:2013 standardist. "sertifitseeritud, neutraalne ja muu materjal", nende terminite/väidete sisu on defineeritud

09 192020
 

Teenused ja hinnad - atcg.ee

Juhul, kui dokumente ei legaliseeritud läti keeles on vajalik tellida lisatasu eest sertifitseeritud tõlge. Esitame dokumendid äriregistrile. Ettevõtte registreerimiseks võib kuluda kuni 5 tööpäeva.

09 192020
 

Kodulehe tõlge - tõlkebüroo Scriba tõlketeenused

Taotlejad, kelle keskkonnajuhtimissüsteem on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 761/2001 (1 ) alusel registreeritud või ISO 14001 kohaselt sertifitseeritud, vastavad automaatselt alljärgnevalt loetletud üldjuhtimise kriteeriumidele, välja arvatud kriteeriumid 27, 28 ja 29 (andmete kogumine ja teave).

09 192020
 

Saksa keele tõlked - tõlkebüroo Baltic Media Ltd sertifitseeritud tõlge

Tõlgete sertifitseerimine. Tõlgete sertifitseerimine on seotud tõlke algdokumendi või selle koopiaga ning tõlge kinnitatakse tõlkebüroo või notari templiga.. Tõlkebüroo sertifitseeritud tõlked: Tõlgitud dokument on seotud algdokumendi (või selle koopiaga) ning see kinnitatakse tõlkija allkirja ja büroo templiga.

09 192020
 

Certified on Eesti, tõlge, Inglise-Eesti Sõnaraamat - Glosbe

Kirjalik tõlge tähendab lähtekeeles esitatud mõtte kirjalikku väljendust sihtkeeles. Tõlke juures on alati vähemalt kolm spetsialisti: tõlkija, keeletoimetaja ning projektijuht. Tõlkebüroo A&A Lingua kirjalik tõlketeenus on sertifitseeritud Euroopa tõlkestandardi EN ISO 17100 järgi.

09 192020
 

Googlei tänavavaade – Rakendused Google Plays

Veebilehtede tõlge Allahindlused ja soodustused Tehnilised terminid, kitsalt spetsiifilised erialaväljendid, sajaprotsendiline täpsus – need on professionaalse tehnilise tõlke tunnusjooned.

09 192020
 

Tõlgete sertifitseerimine | Tõlkebüroo Baltic Translations

Sertifitseeritud ettevõte. Meie tegutsemise aluseks on sertifikaadid, mis kindlustavad meie pakutavate teenuste kõrge kvaliteedi. Vastutame selle eest, et tellimused valmiksid korrektselt ja õigeaegselt.

09 192020
 

TÕLGE EESTI KEELDE SERTIFIKAAT

Sertifitseeritud tõlked kõikides Aasia ja Euroopa keelekombinatsioonides. Linearis pakub veebilehtede tõlkeid enam kui 100s erinevas keeles! Pakume eriteenust, kus seome teie veebilehe meie serveriga ja tõlgime seda võrgus.

09 192020
 

sertifitseeritud raamatupidaja - Inglisekeelne tõlge – Linguee

Sertifitseeritud teenus (professionaalne tõlge, s.o tõlkimine, toimetamine ja keelekorrektuur) Selleks et tagada järjepidevus meie teenuste kvaliteedis, läbivad kõik SERTIFITSEERITUD TEENUSE tellimused põhjaliku ettevõttesisese kvaliteedikontrolli, mis on sertifitseeritud vastavalt Euroopa tõlkestandardile EN 15038. Teie tekst tõlgitakse (kas erialaspetsilisti või selles valdkonnas

09 192020
 

Chain od Custody of Forest Based Products - Requirements sertifitseeritud tõlge

et territoorium, millel on ametlikult tunnustatud veiste ensootilisest leukoosist vaba staatus seoses näidissertifikaadi BOV-X kohaselt sertifitseeritud elusloomade ekspordiga Euroopa Liitu. en It must certify that the members of the family are not taken into consideration for the calculation of unemployment benefits due to another person under the legislation of the said Member State.

09 192020
 

© 2013

masjapakvis.nl

Suffusion theme by Sayontan Sinha