masjapakvis.nl

09 192020
 

Dokumendid, esitluspõhjad ja juhendid | Tallinna Ülikool

tartu ülikool magistritöö juhend
Kinnitatud õppeprodekaani otsusega 10.05.2009Muudetud õppeprodekaani otsusega 02.06.2013 Magistritöö retsensioon peab olema igakülgne ja põhjalik. …

09 192020
 

DSpace Home

Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna ajaloo ja arheoloogia instituudi magistritöö nõuded ja kaitsmise kord Ajaloo ja arheoloogia instituudi magistritöö nõuded ja kaitsmise kord lähtub Tartu Ülikooli õppekorralduseeskirjas, vastu võetud Tartu Ülikooli nõukogus 26.05.2006 määrusega nr. 6, muudetud 15.06.2012 määrusega 15.

09 192020
 

Õppetöö dokumendid | Tartu Ülikooli kehakultuuriteaduskond

tartu ülikool magistritöö juhend
Magistritöö juhend 16.10.2017. Semiootika osakond. TÜ filosoofia ja semiootika instituut. Kinnitatud HVFI nõukogus 16.10.2017. Magistritöö on tudengi iseseisev uurimistöö, milles on esitatud uuritava probleemi teaduslikult argumenteeritud käsitlus ja mis vastab eelretsenseeritavatele teaduspublikatsioonidele esitatavatele kvaliteedinõuetele (süstematiseeritus, argumenteerimisoskus

09 192020
 

Magistritöö juhend | Tartu Ülikooli filosoofia ja

Püüa alati autorid üles leida, sest nad on tegelikult olemas! Vahel, kui neid ei ole märgitud, tuleb autorite asemel märkida asutus, kus töö tehti, nt (Tartu Ülikool, 2018). Kui ka asutust ei ole võimalik tuvastada, kasutatakse autori asemel pealkirja, nt (Viitamine teisele autorile või teosele, 2017).

09 192020
 

Tartu Ülikooli õigusteaduskond

tartu ülikool magistritöö juhend
Magistritöö kavandi pikkus on soovitatavalt 1-2 lk. Magistritöö kavandi koostamise juhend. Magistritöö kavandi pikkus on soovitatavalt 1-2 lk. Tartu Ülikool, Ülikooli 18, 50090 Tartu, info [ät] ut.ee. Parema kasutuskogemuse tagamiseks kasutame küpsiseid. TÜ välisveeb ei …

09 192020
 

Magistritöö | Tartu Ülikooli peremeditsiini ja

Tartu Ülikool on Baltimaade juhtiv ülikool, kuuludes ainukesena regioonis maailma 1,2% parima sekka. TÜ maailmatasemel haridus annab eelise kogu eluks! Tartu Ülikooli Narva kolledž

09 192020
 

Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut

tartu ülikool magistritöö juhend
Koostajad (kolleegide rohkeid märkusi arvestades): Raivo Mänd ja Toomas TammaruRedaktsioon kinnitatud osakonna juhataja poolt 6. juunil 2017 Käesolev juhend sätestab osakonnas kehtivad üldised põhimõtted. Osakonna allüksustes (õppetoolides, töörühmades) võidakse kehtestada täpsustavaid, põhjalikumaid või erialaspetsiifilisi lisanõudeid, kuid need ei tohi olla käesolevaga

09 192020
 

Tartu Ülikooli zooloogia osakond

tartu ülikool magistritöö juhend
DSpace at University of Tartu is a repository for all electronic materials incl e-theses and e-publications, digitized theses and books, manuscripts and images etc. Search interfaces such as Base, DART-EUROPE etc provides integrated access to millions records from more than 2000 contributors worldwide

09 192020
 

Juhendatud magistritööd | Tartu Ülikool

Projektitöös ja praktikal on toeks tegevkoolijuhid ja juhtimistreenerid-mentorid. Õpingud lõpevad magistritöö kaitsmisega. KESKKOND. Õppetöö toimub mitmes Tartu Ülikooli õppehoones, sh nüüdisaegses haridusuuenduskeskuses, kus saab kasutada mitmesuguseid digivahendeid ja salvestada õppetööd profitasemel.

09 192020
 

Tartu Ülikool

Tartu Ülikool on Baltimaade juhtiv ülikool, kuuludes ainukesena regioonis maailma 1,2% parima sekka. TÜ maailmatasemel haridus annab eelise kogu eluks! Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut

09 192020
 

Magistritöö retsenseerimise juhend | Tartu Ülikooli

Kunstiteraapiate magistritöö juhend 2018 (pdf) Kunstiteraapiate magistritöö retsenseerimise juhend 2018 (docx) Kaitstud bakalaureuse ja magistritööd 2011-2018 (xlsx) Avaldus magistritöö teema ja juhendaja kinnitamiseks (docx) Organisatsioonikäitumise magistriõpe. Organisatsioonikäitumine - magistritöö juhend (20.02.2019)

09 192020
 

haridusinnovatsioon | Tartu Ülikool

tartu ülikool magistritöö juhend
Tartu Ülikool on Baltimaade juhtiv ülikool, kuuludes ainukesena regioonis maailma 1,2% parima sekka. TÜ maailmatasemel haridus annab eelise kogu eluks! Tartu Ülikooli zooloogia osakond

09 192020
 

Viitamine | Ühiskonnateaduste instituut, Tartu Ülikool

Kehakultuuriteaduskonna magistritööde koostamise juhend (3+2 õppekavale sisseastujale kuni 2008/2009 õ.a.) LÕPUTÖÖDE ESITAMISE TÄHTAJAD 2018/2019 Õ.A. Lõputööd tuleb esitada: digitaalselt allkirjastatuna (juhendaja, üliõpilane) bakalaureusetööd 13.05.2019 kell 23.59 ja magistritööd 20.05.2019 kell 23.59.

09 192020
 

Psühholoogia uurimistöö ja magistritöö | Tartu Ülikool

Kinnitatud õppeprodekaani otsusega 10.05.2009Muudetud õppeprodekaani otsusega 02.06.2013 Magistritöö retsensioon peab olema igakülgne ja põhjalik. …

09 192020
 

© 2013

masjapakvis.nl

Suffusion theme by Sayontan Sinha