masjapakvis.nl

09 282020
 

Õppekorralduse eeskiri < Õppetegevuse juhendid ja

TTÜ esileht Tudeng Õppeinfo Õppekorraldus Õppeaine deklareerimine on õppeaine valimine õpingukavasse. (3) Esimese ja teise astme üliõpilane peab koostama igaks õppetööst osavõtu semestriks õpingukava, v.a välisriigi õppeasutusse siirdumisel. Juhul kui esimese ja teise astme üliõpilane ei deklareeri eelolevaks semestriks

09 282020
 

Tööandja poolt töötaja III sambasse sissemaksete tegemine

Rakenduste loomise ja programmeerimise alused TTÜ Informaatikainstituut Visual Basic, VBA Sub Arva_1() protseduuri algus Dim x, y, k muutujate deklareerimine MsgBox "Arva arv 1..100" y = Int(100 * Rnd() + 1) k = 0 Do k =k + 1

09 282020
 

Õppekorralduse eeskiri < Õppetegevuse juhendid ja

1.5. Lõputöö teema deklareerimine. Kõigil tudengitel on võimalik oma lõputöö teema esitada läbi ÕIS-i. Lõputööd ei tule deklareerida oma õpingukavas vaid selleks on vastavalt õppetasemele erinevad moodused. Bakalaureusetöö deklareerimiseks on link "lõputöö teema deklareerimine" menüüvalikus "sooritused". Sisestada on vaja

09 282020
 

TERVIKTEKST Kehtestatud TTÜ nõukogu 08.10.2013 …

deklareerimine NB! Ära jäta deklareerimist viimastele tundidele (soovitatavalt esita deklaratsioon juba 10. septembriks) Kui on mingeid probleem või sa ei saa kõigest aru –tule dekanaati Tehnilised probleemid –pöörduda infosüsteemide talitusse (tel 620 3459, X-korpus, Akad.tee 3 …

09 282020
 

ÕIS kasutajajuhendid - Üldine

ttü deklareerimine MÄÄRUS Tallinn 16. juuni 2009 nr 4 Tallinna Tehnikaülikooli õppekorralduse eeskiri Määrus kehtestatakse Tallinna Tehnikaülikooli põhikirja § 7 lg 1 punkti 17 alusel.Üldsätted. Tallinna Tehnikaülikooli (edaspidi TTÜ) õppekorralduse eeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab tasemeõppe korralduse nõuded, reeglid ja normid TTÜ-s kõigil kõrgharidusastmetel kõikides vormides.

09 282020
 

mehaanikateaduskonnas

TTÜ esileht Tudeng Õppeinfo Õppekorraldus Õppeaine deklareerimine on õppeaine valimine õpingukavasse. (3) Esimese ja teise astme üliõpilane peab koostama igaks õppetööst osavõtu semestriks õpingukava, v.a välisriigi õppeasutusse siirdumisel. Juhul kui esimese ja teise astme üliõpilane ei deklareeri eelolevaks semestriks

09 282020
 

SKY LASER ADVERTISING GROUP: Kursused, Seminarid, Eesti ja

TalTechi koolituste eelised: Tallinna Tehnikaülikoolis on erialane kompetents ja professionaalsed õppejõud – tagamaks koolituse kõrget taset, viivad kursuseid läbi oma ala spetsialistid nii TTÜst kui ka mujalt Tallinna Tehnikaülikooli koolitused on tulemusele orienteeritud praktilised täienduskoolitused – õppimise käigus rakendatakse koheselt uusi omandatud teadmisi

09 282020
 

Metalltoodete siseriiklik pöördkäibemaks alates 01.01.2017

Õppeainete deklareerimine algab akadeemilises kalendris märgitud kuupäeval. Õppeaineid saab deklareerida õppeinfosüsteemis (ÕIS2).. ÕIS2 juhendid on kättesaadaavd aadressil ois2.ttu.ee > (avalehe allosas) Kasutusjuhendid. ÕIS-i videojuhendiga saad tutvuda siin.. Pea meeles! Tunniplaanid on avalikud juba enne semestri algust (ois2.ttu.ee -> Tunniplaanid).

09 282020
 

ÕIS-i juhend < ÕIS-i kasutusjuhend < Õppekorraldus

1 Arvutitehnika instituut ati.ttu.ee Graphics: © Alexandra Nolte, Gesine Marwedel, 2003 Sardsüsteemid (Embedded Systems) II Loeng Modelleerimine ja

09 282020
 

Programmeerimise süvendatud algkursus – Kursused

Tööandja poolt töötaja III sambasse sissemaksete tegemine ja deklareerimine Majandustarkvara RAPID PALK juhend Alates 1. jaanuarist 2012 kehtima hakanud tulumaksuseaduse muudatusega võimaldatakse tööandjal teha töötaja eest täiendava kogumispensioni kindlustusmakseid ja/või soetada vabatahtliku pensionifondi osakuid (edaspidi III

09 282020
 

Akadeemiline kalender < Õppeinfo < Tudeng < Tallinna

TalTechi koolituste eelised: Tallinna Tehnikaülikoolis on erialane kompetents ja professionaalsed õppejõud – tagamaks koolituse kõrget taset, viivad kursuseid läbi oma ala spetsialistid nii TTÜst kui ka mujalt Tallinna Tehnikaülikooli koolitused on tulemusele orienteeritud praktilised täienduskoolitused – õppimise käigus rakendatakse koheselt uusi omandatud teadmisi

09 282020
 

© 2013

masjapakvis.nl

Suffusion theme by Sayontan Sinha