masjapakvis.nl

09 212020
 

Total Economy of Energy-Efficient Office Building Facades

Pealkiri: Total Economy of Energy-Efficient Office Building Facades in a Cold Climate. Külmas kliimas asuvate energiatõhusate büroohoonete fassaadi energia- ja majandusanalüüs

09 212020
 

Maaelamute sisekliima, ehitusfüüsika ja energiasääst I

Maaelamute sisekliima, ehitusfüüsika ja energiasääst I 8 1.2 Ülevaade uuritud elamutest Uuringuobjektideks olid maapiirkondades asuvad enne Teist maailmasõda ehitatud palk-taluelamud. Uurimisobjektid valiti MTÜ Vanaajamaja, Eesti Vabaõhumuuseumi, MTÜ Piiriveere Liider ja Tallinna Tehnikaülikooli poolt pakutud kandidaatide seast.

09 212020
 

AEROC plokkidest tarindilahenduste soojustehniline analüüs

ttü ehitusfüüsika ja energiatõhususe õppetool Ehitusfüüsika ja energiatõhususe õppetool. 4 Liginullenergia testhoone asukoht ja asend • Mäepealse tn. 3 Tallinn, juurdepääs Lossi tn.-lt 1 Liginullenergia testhoone 2 Ehituskonstruktsioonide teadus- ja katselabor 3 Päikesekollektorid 4 Maasoojuspumba horisontaalkollektorid

09 212020
 

Muinsuskaitse all oleva koolimaja tellistest välisseina

ttü ehitusfüüsika ja energiatõhususe õppetool 2016 – Parameetriline modelleerimine ja simulatsioonid – TTÜ Ehitusfüüsika ja energiatõhususe õppetool – BIMi töötuba – 11. aprill 2016. 2015 - Päikesekaitse disaini põhimõtted varjutamisel” ja töötuba koos Heliodoniga, - tudengid Tallinna Tehnikakõrgkool – 1.

09 212020
 

Ehitiste projekteerimine ja ehitusjuhtimine

ttü ehitusfüüsika ja energiatõhususe õppetool Ehitusfüüsika ja energiatõhususe õppetool . Ehitiste projekteerimise instituut . Tallinna Tehnikaülikool . Teadmistepõhine ehitus 2016, Tallinn . 2 Hoone energiabilanss . 3 Nõuded hoonepiirete õhulekkele Uus mõõteseade TTÜ laboris: Ehitusfüüsika kliimakamber .

09 212020
 

CV: Francesco De Luca

ttü ehitusfüüsika ja energiatõhususe õppetool Tallinna Tehnikaülikooli ehitusteaduskonna akadeemiline struktuur on ehitusteaduskonna struktuuriüksuste nimistu erinevatel ajahetkedel.

09 212020
 

Kütteenergia tarbimise vähendamine - TargoKalamees.ppt

Tallinna Tehnikaülikooli ehitiste projekteerimise instituut oli Tallinna Tehnikaülikooli ehitusteaduskonna akadeemiline struktuuriüksus aastatel 1992–2016.. Kohe peale Eesti taasiseseisvumist alustati 1992. aastal tehnikaülikooli struktuuri ja õppetöö põhjalikku reformimist. Seniste kateedrite asemele loodi instituudid ja nende koosseisus õppetoolid.

09 212020
 

Seespoolse lisasoojustusega kiviseina soojus- ja

ttü ehitusfüüsika ja energiatõhususe õppetool Eesti Puitmajaliit Seto Käsitüü Kogo Loodusehitus OÜ Seto Instituut Rahvusliku Ehituse Selts Saviukumaja OÜ Säästva Renoveerimise Infokeskus OÜ Säästvad Ehituslahendused TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia Rahvusliku käsitöö osakond TTÜ Ehitusfüüsika ja energiatõhususe õppetool EVM Maa-arhitektuuri keskus Vanamaterjali ladu Salla

09 212020
 

Ühiskondliku hoone üldvalgustus ja selle

Pealkiri: Total Economy of Energy-Efficient Office Building Facades in a Cold Climate. Külmas kliimas asuvate energiatõhusate büroohoonete fassaadi energia- ja majandusanalüüs

09 212020
 

Hooned ja rajatised < Inseneriteaduskond < Erialad

ttü ehitusfüüsika ja energiatõhususe õppetool EHITUSFÜÜSIKA JA ENERGIATÕHUSUSE ÕPPETOOL Teaduslik uurimistöö projektis: „Interreg IVB Baltic Sea Region Project Co2olBricks - Climate Change, Cultural Heritage & Energy Efficient Monuments“ Muinsuskaitse all oleva koolimaja tellistest välisseina seespoolse lisasoojustuse soojus- ja niiskustehnilise toimivuse uuring

09 212020
 

Sõbrad - MTÜ Vanaajamaja

21. sajandi ehitustehnika tähendab tipptasemel simulatsioonitarkvarasid, laboreid ja katsemajasid – need kõik on TTÜ linnakus olemas. Sind ootavad FEM, CAD, BIM, ehitusfüüsika- ja energiasimulatsioonitarkvarad, mille valdamine on ehitusinseneri elementaarne kirjaoskus. Suuremõõtmelisi konstruktsioone katsetad Mäepealse katselaboris.

09 212020
 

Tallinna Tehnikaülikooli ehitiste projekteerimise

EHITUSFÜÜSIKA JA ARHITEKTUURI ÕPPETOOL . AEROC plokkidest tarindilahenduste soojustehniline analüüs ja visualiseerimine . Uuringu lõpparuanne . Targo Kalamees, Üllar Alev, Leena Paap . Hoonepiirete õhuleketel on hoonete energiatõhususe

09 212020
 

Ehituse ja arhitektuuri instituut > Liginullenergiahoonete

ttü ehitusfüüsika ja energiatõhususe õppetool energiatõhusa valgustuse valik ja kirjeldab TTÜ elektrotehnika instituudi ruumide näitel valgustuse praegust olukorda ja selle energiatarbimise vähendamise võimalusi. Valgustustehniliste ja energiatõhususe arvutusteks kasutatakse DIALux valgusarvutusprogrammi. Näiteks on lisades toodud ühe ruumi arvutustulemused.

09 212020
 

Geodeesia ja geoinformaatika TTÜ-s - Tallinn, Estonia

ttü ehitusfüüsika ja energiatõhususe õppetool Ehitusfüüsika ja energiatõhususe õppetool, Tallinna Tehnikaülikool 9 . 40% toetuse tehnilised tingimused energiatõhususarvu C klass, ETA ≤150 kWh/(m2·a) radiaatoritele piirajatega varustatud termostaatventiilid, mis võimaldaks reguleerida ruumi temperatuuri vahemikus 18-23 kraadi

09 212020
 

© 2013

masjapakvis.nl

Suffusion theme by Sayontan Sinha