masjapakvis.nl

09 222020
 

INFOTEHNOLOOGIA - pld.ttu.ee

TalTechi koolituste eelised: Tallinna Tehnikaülikoolis on erialane kompetents ja professionaalsed õppejõud – tagamaks koolituse kõrget taset, viivad kursuseid läbi oma ala spetsialistid nii TTÜst kui ka mujalt Tallinna Tehnikaülikooli koolitused on tulemusele orienteeritud praktilised täienduskoolitused – õppimise käigus rakendatakse koheselt uusi omandatud teadmisi

09 222020
 

TTÜ Arengufondi Stipendiumid - Eesti Mäeselts MTÜ

Kaalutud keskhinne Keskmine hinne. Arvestatud on ainult positiivselt sooritatud ained. REL Semestrite arv, mis on veel riigieelarvelisel kohal õppida Lisa REL Pärast REL jõudmist nulli tasuta lisasemestrid Õppekava staatus Õppekava muutub täidetuks teie lõputöö kaitsmise või lõpueksami sooritamisega.

09 222020
 

Õppekavad - pld.ttu.ee

TTÜ Arengufondi Stipendiumid. Koostöös Tallinna Tehnikaülikooli Arengufondiga annab Mäeselts välja bakalaureuseõppe stipendiumit.. Eesti Mäeseltsi bakalaureuseõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli energeetikateaduskonna geotehnoloogia eriala bakalaureuseõppe üliõpilasele, kes vastab alljärgnevatele tingimustele:

09 222020
 

Ärindus < Bakalaureuseõpe < Tudengile < Majandusteaduskond

Kaalutud keskhinne (KKH). KKH iseloomustab üliõpilase üldist edukust teatud õppeperioodi (näit. semestri, õppeaasta või kogu õppeaja) kestel. KKH arvutatakse kui vaadeldaval perioodil sooritatud ainete hinnete ja EAP-de korrutiste summa …

09 222020
 

IT juhtimine ülikoolis IT õppimine ülikoolis

Õppekava täitmine nõutud mahus ja lõputöö edukas kaitsmine TTÜ nõukogu poolt kehtestatud korras. Kaalutud keskhinne mitte alla 2,0. Diplomi kiitusega CUM LAUDE saamiseks peab kaalutud keskhinne olema vähemalt 4,60 ning lõputöö kaitstud hindele 5. Õppeainete loend õppekava osade kaupa. Õppekava struktuur:

09 222020
 

3+2 magistrõppe õpingukorraldus

TTÜ lühitutvustus. Aastatel 1941 ja 1944-1989 oli õppeasutuse nimi . Tallinna Polütehniline Instituut. Aastast 1990 nimi . Tallinna Tehnikaülikool . Tallinn . esimeses järjekorras taotlejat, kellel on kõrgem kaalutud keskhinne . Finants. 10/09/2011. Eritoetused. Ülikoolis on loodud .

09 222020
 

Sisseastumistingimuste tabel < Kandideerimise nõuded

TTÜ tunniplaan, mis on varustatud hea otsingusüsteemiga. Õppenädalad sügissemestril. Kuna riiklikes registrites puudub kaalutud keskhinne, paluti tuua lõputunnistus ja akadeemiline õiend (originaal + koopia) vastuvõtukomisjoni (kui konkursitingimustes on nõutav kaalutud keskhinne). REV õppekohtadele kandideerijad peavad sõlmima

09 222020
 

Kaalutud keskmise hinde arvutamine < Õppekorraldus ttü kaalutud keskhinne

Kaalutud keskhinne (KKH). KKH iseloomustab üliõpilase üldist edukust teatud õppeperioodi (näit. semestri, õppeaasta või kogu õppeaja) kestel. KKH arvutatakse kui vaadeldaval perioodil sooritatud ainete hinnete ja EAP-de korrutiste summa ning nendesamade ainete EAP-de summa jagatis.

09 222020
 

Juhtimine ja turundus < Magistriõpe < Tudengile

3) kelle kaalutud keskhinne on 4,600 või kõrgem, kusjuures arvestatakse kõiki akadeemilisele õiendile kantavaid hindeid. (8) Esimese ja teise astme diplomi väljaandmise kuupäev on prorektori korraldusel märgitud kuupäev üliõpilase eksmatrikuleerimisel õppekava täies mahus täitmisega.

09 222020
 

Kaalutud keskmine – Vikipeedia

Kaalutud keskmist kasutatakse näiteks ülikoolides kaalutud keskmise hinde ja väärtpaberiturgudel päeva keskmise hinna arvutamiseks. Kaaludeks võivad vastavatel puhkudel olla õppeainete ainepunktide arv ja aktsiate arv tehingutes, kaalutavateks arvudeks hinded ja hinnad. Vaata ka. Kaalutud geomeetriline keskmine

09 222020
 

ÕIS kasutajajuhendid - Üldine ttü kaalutud keskhinne

kelle kaalutud keskmine hinne üle positiivsete tulemuste on 4,60 või kõrgem Eesti avalike ülikoolide kvaliteedileppega liitunud ülikoolide bakalaureuseõppe või sellele vastava kvalifikatsiooni cum laude lõpetanud võetakse Tartu Ülikooli magistriõppesse vastu eritingimustel .

09 222020
 

Kaalutud keskhinne | Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ttü kaalutud keskhinne

TalTechi koolituste eelised: Tallinna Tehnikaülikoolis on erialane kompetents ja professionaalsed õppejõud – tagamaks koolituse kõrget taset, viivad kursuseid läbi oma ala spetsialistid nii TTÜst kui ka mujalt Tallinna Tehnikaülikooli koolitused on tulemusele orienteeritud praktilised täienduskoolitused – õppimise käigus rakendatakse koheselt uusi omandatud teadmisi

09 222020
 

Vastuvõtu kalender < Üldinfo < Sisseastuja < Tallinna ttü kaalutud keskhinne

30 AP ja kahe viimase semestri kaalutud keskhinne vähemalt 3,5. Skype Technologies OÜ stipendium, mis on ette nähtud ühele Tallinna Tehnikaülikooli infotehnoloogia teaduskon-na magistriõppe edukale üliõpilasele. Stipendiumi suurus on 25 000 krooni ja see määratakse üheks aastaks. Bakalaureuseõppe stipendiumid à 15 000 krooni

09 222020
 

© 2013

masjapakvis.nl

Suffusion theme by Sayontan Sinha