masjapakvis.nl

10 252020
 

hariduskorralduse ja sellega seotud meetmete ttü lõpetamine keskmine hinne Minu õppetoetuse taotlusel on erinev keskmine hinne / ainepunktide arv kui õppekaardil. Õppetoetuste jagamisel arvestatakse ka tulemusi "F" mida õppekaardil sisse ei loeta. Samuti ei lähe arvesse tulemused, mille sooritamise kuupäev on varasem teie immatrikuleerimiskuupäevast või hilisem taotlusele eelneva semestri lõpukuupäevast.

10 252020
 

ALGTEKST-TERVIKTEKST Kehtestatud TTÜ nõukogu … § 34. Eksternina lõpetamine (1) Isik, kellel on täidetud vastava õppe alustamise tingimused ja kes on sooritanud kõik õppekavajärgsed õppeained kuni lõputöö kaitsmiseni või lõpueksami sooritamiseni ning kellel on valminud lõputöö või kes soovib sooritada lõpueksamit, võib taotleda vastava kõrgharidusastme lõpetamist eksternina.

10 252020
 

hariduskorralduse ja sellega seotud meetmete Kehtestatud TTÜ nõukogu 20.06.2017 määrusega nr 8 Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 2017/2018 õppeaastast kelle keskmine kaalutud hinne on 4,600 või kõrgem, kusjuures arvestatakse kõiki akadeemilisele § 16. Eksternina lõpetamine (1) Isik, kellel on täidetud vastava õppe alustamise tingimused ja on sooritanud kõik

10 252020
 

keskmine hinne - DELFI Naistekas Hakkasin vaatama Tallinna ülikooli kodulehelt, mis on tarvis cum laude lõpetamiseks, ja leidsin tingimustest sellise lause: Kaalutud keskmine hinne õpingute vältel oli 4,60 või kõrgem, kusjuures arvestatakse kõiki akadeemilisele õiendile kantavaid hindeid. Kas see tähendab, et kaalutud keskmine hinne peab kogu õpingute jooksul (=vältel) olema 4,6 või võib olla õpingute lõpuks?

10 252020
 

Kurdan :( | minny Õpin TTÜ-s ja mõned ained on 4, ülejäänud 5. Olen nende 4 pärast enda peale nii vihane. Kui sõber kuulis, et tahan lisaeksamil 4 parandada, ütles ta, et mis mõttega, 4 on ju hea hinne. Äkki saad 3 ja siis on sitasti. KKH ongi mul 4,4. Kas need tunded (vihkamine, enesesüüdistused) on normaalsed või ma nõuan endalt liiga palju? Ma tõesti tunnen vahest, et ma ei suuda enda ühtegi

10 252020
 

21 inimest sooritas riigieksami maksimumtulemusega - Eesti Eesti Metodisti Kiriku Teoloogiline Seminar. Õppeteenustasu. Üliõpilaste õppeteenustasu 2019/20 õppeaastal: 1870 € õppeaastas. Eesti residentidest tudengid võivad esitada avalduse Rektori nõukogule õppeteenustasu soodustuse taotlemiseks esimese õppeaasta alguses …

10 252020
 

Cum laude tingimused ülikoolis - Perekooli Foorum TTÜ aastal 2018(Tallinn University of Technology (TalTech)9776, 817 • Avalik-õiguslik ülikool • Asutatud 1918 • 4 teaduskonda ja Eesti Mereakadeemia • 20 instituuti, sh Tartu, Virumaa ja IT kolledž • TTÜ 601-650 11208(10500) üliõpilast 1019(848) akadeemilist

10 252020
 

Kaalutud keskmise hinde arvutamine < Õppekorraldus Kui on üks eriala, mis avaradab maailmapilti ja aitab mateeriat paremini mõista, siis on see rakendusfüüsika. See universaalne distsipliin on parimaks baasiks ükskõik millise insenertehnilise või loodusteaduse erialaga süvitsiminekuks.

10 252020
 

TalTech – Sinu teejuht tippu! TalTechi koolituste eelised: Tallinna Tehnikaülikoolis on erialane kompetents ja professionaalsed õppejõud – tagamaks koolituse kõrget taset, viivad kursuseid läbi oma ala spetsialistid nii TTÜst kui ka mujalt Tallinna Tehnikaülikooli koolitused on tulemusele orienteeritud praktilised täienduskoolitused – õppimise käigus rakendatakse koheselt uusi omandatud teadmisi

10 252020
 

Tallinna Tehnikaülikooli kollektiivleping Lõpetamine Õppetöö tulemusi Konstantin Panitšev KT = 25 p, ET = 48 p Hinne 3

10 252020
 

ÕIS kasutajajuhendid - Üldine Kaalutud keskmine on kaaludega varustatud suuruste keskmine, mis leitakse valemist

10 252020
 

© 2013

masjapakvis.nl

Suffusion theme by Sayontan Sinha