masjapakvis.nl

09 222020
 

MAGISTRITÖÖDE VORMISTAMISE KORD JA TÖÖDELE …

Eesti Lennuakadeemia (ELA) kirjalike tööde vormistamise juhend on koostatud üliõpilaste kirjalike tööde struktuuri ja vormistamise ühtlustamiseks. Antud juhendi vormistamisel on võetud aluseks senini kehtinud ELA „Lõputööde vormistamise juhend“ (2009), Tartu Ülikooli (TÜ) majandusteaduskonna kirjalike tööde

09 222020
 

Lõputöö kaitsmine: 10 kontrollküsimust, mis sind aitavad

Lõputöö kaitsmine on tegevus, mida vähesed naudivad. Enamasti muretsetakse enne kaitsmist endal müts peas halliks ja mõeldakse asi palju hullemaks kui see tegelikult on. Paar kuud tagasi pöördus minu poole üks asjalik tütarlaps, kes lisaks mütsi halliks muretsemisele ka oma mantli halliks muretses.

09 222020
 

Dokumendid, esitluspõhjad ja juhendid | Tallinna Ülikool

Sel juhul peab olema ka TTÜ-poolne kaasjuhendaja ja dekaani nõusolek. Kui tudeng on otsustanud, millise õppetooli juures ta oma bakalaureusetöö sooritab, tuleb saavutada õppetooli juhataja nõusolek juhendaja määramiseks ning oma otsus registreerida instituudi direktori abi juures.

09 222020
 

Dokumendid ja juhendid | Tallinna Ülikool ttü lõputööde juhend

Käesolev juhend reguleerib magistritööde vormistamise korda ja töödele esitatavaid nõudeid 3+2 magistriõppes. Kaitsmisele lubamise ja töö kaitsmise kord on sätestatud TTÜ nõukogu 17.06.2003 määrusega nr 9 (muudetud nõukogu 16.03.2004 määrusega nr 3, 25.05.2004

09 222020
 

ÜLIÕPILASTÖÖDE ARUANDE VORMISTAMINE

Juhend on koostatud TTÜ elektroenergeetika instituudi metoodilise juhendi (Lõputöö koostamine. Juhendmaterjale bakalaureuse-, kraadieel- ja diplomiõppe üliõpilastele ning lõputööde juhendajatele. Tallinn, 1998) alusel, arvestades elektriajamite ja jõuelektroonika instituudis väljakujunenud seisukohti ning TTÜ teistes teaduskondades

09 222020
 

Austatud lõputöö juhendaja

Juhend loodusteaduste ja loodusainete didaktika erialade lõputööde koostamiseks ja vormistamiseks Magistritöö registreerimisleht (doc) Tehnoloogia didaktika erialade kirjalike tööde koostamise juhend

09 222020
 

Õppetegevus - lr.ttu.ee ttü lõputööde juhend

Infotehnoloogia teaduskonnas kehtivad ühtsed bakalaureuse- ja magistritöö vormistamise nõuded. Lõputöö koostamise ja vormindamise juhend on allalaetav eraldi PDF-dokumendina või lõputöö koostaja autorikomplekti koosseisus (ZIP) (uuendatud 20.02.2018), mis sisaldab endas järgmist: lõputöö koostamise ja vormindamise juhend;

09 222020
 

TTÜR DIGIKOGU - digi.lib.ttu.ee

Tallinna Ülikool (lühend TLÜ) on targa eluviisi eestvedaja. Meie siht on kujundada teadmistepõhist elukorraldust, kaalutletud otsustamist, ühiskonna ja riigi avatud arendamist.

09 222020
 

EESTI LENNUAKADEEMIA KIRJALIKE TÖÖDE VORMISTAMISE … ttü lõputööde juhend

TTÜ tööstuspsühholoogia instituudi bakalaureuseõppe lõputööde juhendamise ja kaitsmise kord ning töödele esitatavad nõuded 1. Bakalaureuseõpe 1.1. Lõputööde juhendamise kord Lõputöö algab juhendaja ja üliõpilasele huvipakkuva teema valikuga bakalaureuse-õpingute käigus (soovitavalt alguses).

09 222020
 

NÕUDED ÜLIÕPILASTÖÖDELE TTÜ …

RSTI lõputööde kaitsmised RSTI raamatute tellimine Raadiotehnika kateedri lõpetajad aastatel 1965 - 1992. Õppeabimaterjalid Päringud tunniplaanist Akadeemiline kalender (TTÜ) TTÜ vastuvõtu statistikat Eesti Haridusministeerium Kõrghariduse Hindamise Nõukogu Tallinna Tehnikaülikooli põhikiri

09 222020
 

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL

Eesti Lennuakadeemia (ELA) kirjalike tööde vormistamise juhend on koostatud üliõpilaste kirjalike tööde struktuuri ja vormistamise ühtlustamiseks. Antud juhendi vormistamisel on võetud aluseks senini kehtinud ELA „Lõputööde vormistamise juhend“ (2009), Tartu Ülikooli (TÜ) majandusteaduskonna kirjalike tööde

09 222020
 

EESTI LENNUAKADEEMIA KIRJALIKE TÖÖDE VORMISTAMISE …

Alates 2013. aastast peab lõputöö autor esitama lõputöö kaitsmisele koos lihtlitsentsiga, millega autor annab ülikoolile loa lõputöö reprodutseerimiseks selle säilitamise ja elektroonse avaldamise eesmärgil ning lõputöö elektroonseks avaldamiseks ülikooli veebikeskkonna kaudu (kui lõputöö avaldamisele on dekaani või kolledži direktori korraldusega kehtestatud tähtajaline

09 222020
 

Juhend üliõpilasele lõputööde avaldamise korra kohta ttü lõputööde juhend

Käesolev juhend reguleerib bakalaureusetööde vormistamise korda ja töödele esitatavaid nõudeid 3a bakalaureuseõppes. Kaitsmisele lubamise ja töö kaitsmise kord on sätestatud TTÜ nõukogu 18.11.2008 määrusega nr 5 „Tallinna Tehnikaülikooli …

09 222020
 

Bakalaureusetöö juhend - keemiainstituut, TTÜ

Juhend üliõpilasele lõputööde avaldamise korra kohta Lõputööde säilitamist ja avaldamist reguleerib lõputööde ja doktoriväitekirjade avaldamise kord . Üliõpilane või ekstern peab esitama lõputöö kaitsmisele koos elektroonse lihtlitsentsiga (loaga) lõputöö säilitamiseks ja avaldamiseks internetis TÜ raamatukogu

09 222020
 

© 2013

masjapakvis.nl

Suffusion theme by Sayontan Sinha