masjapakvis.nl

09 262020
 

TTÜ ja BLRT tihendavad koostööd

ttü majandusteaduskonna dekaan
Majandusteaduskonna lõpuaktusl. Majandusteaduskonna lõpuaktusl. Majandusteaduskonna lõpuaktusl. lõpuaktusl. Majandusteaduskonna lõpuaktusl. Majandusteaduskonna lõpuaktusl. Majandusteaduskonna lõpuaktusl. Dekaan Enn Listra aktusekõne pidamas. Majandusteaduskonna lõpuaktusl. Helio Huik, Cum laude diplom. Helio Huik, Cum laude diplom

09 262020
 

TTÜR DIGIKOGU - digi.lib.ttu.ee

TalTechi koolituste eelised: Tallinna Tehnikaülikoolis on erialane kompetents ja professionaalsed õppejõud – tagamaks koolituse kõrget taset, viivad kursuseid läbi oma ala spetsialistid nii TTÜst kui ka mujalt Tallinna Tehnikaülikooli koolitused on tulemusele orienteeritud praktilised täienduskoolitused – õppimise käigus rakendatakse koheselt uusi omandatud teadmisi

09 262020
 

TalTech majandusteaduskonna praktikapakkumised - College

Majandusteaduskonna korrad ja juhendid Nõuded üliõpilastöödele TalTech majandusteaduskonnas Üliõpilastöö põhi Wordis, mis on vormistatud lähtuvalt majandusteaduskonna dekaani 8.augusti 2019 korraldusele 1-24/236 „Nõuded üliõpilastöödele TalTech majandusteaduskonnas“.

09 262020
 

TTÜ Riski-ja ohutusõpetuse õppetool

TalTech majandusteaduskonna praktikapakkumised. 381 likes. Majandusalaste praktikapakkumiste kajastus tudengitele.

09 262020
 

EY pressiteade: EY kutsub TTÜ tudengeid EY Akadeemiasse

ttü majandusteaduskonna dekaan
TTÜ on suurim majandusteadusalast kõrgharidust andev ülikool Eestis. TalTechi majandusteaduskonna dekaan Enn Listra toob tudengite lillestipendiumi algatuse peamiste märksõnadena välja hoolivuse, jätkusuutlikkuse, koostöö ja …

09 262020
 

TalTechi tudengid asutasid noorematele üliõpilastele

TÜ makroökonoomika professor, sotsiaalteaduste valdkonna dekaan: Marju Luts-Sootak: TÜ õiguse ajaloo professor: Enn Listra: TTÜ majandusteaduskonna dekaan: Ringa Raudla: TTÜ R.Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi riigiteaduse õppetooli professor: Leif Kalev: TLÜ ühiskonnateaduste instituudi riigiteooria professor: Ants-Hannes

09 262020
 

Kontakt < Majandusteaduskond < Teaduskond < Tallinna

Dekaan Üllas Ehrlich võtab vastu õnnitlusi. Dekaan Üllas Ehrlich võtab vastu õnnitlusi. Dekaan Üllas Ehrlich võtab vastu õnnitlusi. Dekaan Üllas Ehrlich võtab vastu õnnitlusi. Dekaan Üllas Ehrlich võtab vastu õnnitlusi. TTÜ majandusteaduskonna 70. aastapäeva juubeliaktus

09 262020
 

TTÜ fotopank

ttü majandusteaduskonna dekaan
TTÜ nõukogu otsus 15. märtsist 2016 nr 36. 2000 – 2002 oli Kakha Shengelia Kaukaasia Ülikooli majandusteaduskonna dekaan, alates 2008 Kaukaasia Ülikooli president. Ta on ajaloo ja ärikorralduse professor Kaukaasia Ülikoolis ja Saint Mary Ülikoolis. Ta on ka 2011. aastal Kanadas asutatud New Westminster Kolledži nõukogu liige.

09 262020
 

Töötajad < Inimesed < Majandusanalüüsi ja rahanduse

TTÜ humanitaarteaduskonna dekaan Dots Jaanus Kiili. TTÜ regionaalpoliitika õppetool Haldusjuhtimise magistriõppe võimalused laienevad kõrgkoolide koostöös 50 aastat tagasi, 28. märtsil, sündis Põltsamaal poisslaps Enn, kellest on tänaseks saanud Eesti tuntud ja hinnatud majandusteadlane. Profes-sor Enn Listra on Tallinna Tehnika-

09 262020
 

Nõukogu | Majandusteaduse ja innovatsiooni doktorikool

TPI majandusteaduskonna dotsent Arkadi Rannes kaitsmas ENSV TA-s majandusteaduste doktori kraadi teemal TPI majandusteaduskonna lõpetajate rühm, keskel dekaan A. Sipsakas, tema kõrval F. Tuulre, 1947.-1949

09 262020
 

TTÜ Majandusteaduskonna bakalaureuseõppe ja - YouTube

TTÜ koolituste eelised: TTÜs on erialane kompetents ja professionaalsed õppejõud – tagamaks koolituse kõrget taset, viivad kursuseid läbi oma ala spetsialistid nii TTÜst kui ka mujalt. TTÜ koolitused on tulemusele orienteeritud praktilised täienduskoolitused – õppimise käigus rakendatakse koheselt uusi omandatud teadmisi

09 262020
 

TTÜ majandusteaduskonna 70. aastapäeva juubeliaktus

TalTechi koolituste eelised: Tallinna Tehnikaülikoolis on erialane kompetents ja professionaalsed õppejõud – tagamaks koolituse kõrget taset, viivad kursuseid läbi oma ala spetsialistid nii TTÜst kui ka mujalt Tallinna Tehnikaülikooli koolitused on tulemusele orienteeritud praktilised täienduskoolitused – õppimise käigus rakendatakse koheselt uusi omandatud teadmisi

09 262020
 

Majandusteaduskonna lõpuaktusl - TTÜ fotopank

ttü majandusteaduskonna dekaan
Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu digikogu, Tallinna Tehnikaülikooli digitaalraamatukogu . Kaitsmisele minevad doktoritööd : Stalinist Urban Ensembles in East Estonian Oil-Shale Mining and Industrial Town Centres: Formation Mechanisms and Urban Space Identity as the Potential for Spatial Development.

09 262020
 

© 2013

masjapakvis.nl

Suffusion theme by Sayontan Sinha