masjapakvis.nl

10 202020
 

TTÜ-s algab registreerumine matemaatika ja eesti keele ttü matemaatika sisseastumiskatse 2014

Katse tulemus on võrdsustatud TTÜ-sse sisseastumisel laia matemaatika riigieksamiga, arvesse läheb parim tulemus. Tehnikaülikooli sisseastumiskatse põhineb laial matemaatikal. Sisseastumiskatse tegemine on vajalik, kui sisseastumiseks nõutud matemaatika riigieksamit pole tehtud. Samuti juhul, kui on sooritatud kitsa matemaatika riigieksam

10 202020
 

TalTech panustab kooliõpilaste matemaatikateadmiste taseme

TalTechi koolituste eelised: Tallinna Tehnikaülikoolis on erialane kompetents ja professionaalsed õppejõud – tagamaks koolituse kõrget taset, viivad kursuseid läbi oma ala spetsialistid nii TTÜst kui ka mujalt Tallinna Tehnikaülikooli koolitused on tulemusele orienteeritud praktilised täienduskoolitused – õppimise käigus rakendatakse koheselt uusi omandatud teadmisi

10 202020
 

Pea 300 inimest on esitanud avalduse TalTechi õppima

Eesti keele sisseastumiskatse toimub: 27.06.2019 kell 10.00 Tallinnas (TalTech peamajas) Välisriigis keskhariduse omandanutel toimub konkurss matemaatika ja eesti keele sisseastumiskatse tulemuste alusel juhul, kui nad ei ole sooritanud vajalikke Eesti riigieksameid. Pane tähele!

10 202020
 

Koolimatemaatika olümpiaadi parimad saavad TalTechi ttü matemaatika sisseastumiskatse 2014

Siin saab registreeruda Tallinna Tehnikaülikooli matemaatika ja eesti keele katsetele. Matemaatika katsele eelneval päeval toimub soovijatele tasuta konsultatsioon (25.06 kell 10.00-17.00). Konsultatsioon toimub ainult Tallinnas, katset aga on võimalik sooritada ka Kohtla-Järvel ning Kuressaares. Matemaatika katse toimub eesti keeles.

10 202020
 

Matemaatika riigieksam läks halvasti? Soorita

1) lai matemaatika / enne 2014 sooritatud matemaatika riigieksam/ ttÜ matemaatika katse 2) eesti keel/eesti keele kirjand või eesti keel teise keelena Eestis mitte alaliselt elavad isikud: sisseastumiskatse kahe riigieksami summa vähemalt 100 punkti, matemaatika eksam ei tohi olla madalama tulemusega kui 50 ning eesti keele eksam

10 202020
 

TTÜ alustab täna südaööl uute tudengite vastuvõttu : Koolielu

TalTechi koolituste eelised: Tallinna Tehnikaülikoolis on erialane kompetents ja professionaalsed õppejõud – tagamaks koolituse kõrget taset, viivad kursuseid läbi oma ala spetsialistid nii TTÜst kui ka mujalt Tallinna Tehnikaülikooli koolitused on tulemusele orienteeritud praktilised täienduskoolitused – õppimise käigus rakendatakse koheselt uusi omandatud teadmisi

10 202020
 

TTÜ matemaatika sisseastumiskatse Tartus 2. aprillil ttü matemaatika sisseastumiskatse 2014

TTÜ annab võimaluse teha eesti keele ja matemaatika sisseastumiskatset ka Tehnikaülikoolis, kuid selleks tuleb hiljemalt 24. juuniks TTÜ kodulehel registreeruda. Katsed on tasuta ja toimuvad TTÜ peamajas Tallinnas: matemaatika sisseastumiskatse on 26. juunil kell 10, eesti keele sisseastumiskatse on 29. juunil kell 10.

10 202020
 

INSENER A4 25-11-2016

bakalaureuseõppekavadel võid ise valida, kas kandideerid matemaatika riigieksami tulemuse alusel või sooritad ülikoolis sisseastumiskatse. Täpsema info leiad iga õppekava vastuvõtutingimuste juurest aadressil ut.ee/sisseastumine. Ainus eksam, mille sooritamisele tuleb eraldi tähelepanu pöörata, on akadeemiline test.

10 202020
 

PILDIGALERII: Tehnikaülikooli avatud uste päeva külastas

Matemaatika ja eesti keele sisseastumiskatseid saab sooritada igaüks, kes ei ole sooritanud erialale kandideerimiseks nõutud riigieksameid või soovib matemaatika riigieksami tulemust parandada. Matemaatika sisseastumiskatse on mõeldud ka neile, kes sooritasid kitsa matemaatika riigieksami, kuid soovivad siiski TTÜ-sse kandideerida.

10 202020
 

ALGTEKST-TERVIKTEKST ttü matemaatika sisseastumiskatse 2014

TTÜ annab võimaluse teha eesti keele ja matemaatika sisseastumiskatset ka Tehnikaülikoolis. Selleks on vaja eelnevalt registreeruda 15.- 24. juunini TTÜ kodulehel. Katsed on tasuta ja toimuvad TTÜ peamajas Tallinnas: matemaatika sisseastumiskatse on 26. juunil kell 10, eesti keele sisseastumiskatse on 29. juunil kell 10.

10 202020
 

Uusaastalubadus: astun ülikooli juba talvel < Uudised ttü matemaatika sisseastumiskatse 2014

TalTechi koolituste eelised: Tallinna Tehnikaülikoolis on erialane kompetents ja professionaalsed õppejõud – tagamaks koolituse kõrget taset, viivad kursuseid läbi oma ala spetsialistid nii TTÜst kui ka mujalt Tallinna Tehnikaülikooli koolitused on tulemusele orienteeritud praktilised täienduskoolitused – õppimise käigus rakendatakse koheselt uusi omandatud teadmisi

10 202020
 

TalTechi matemaatika ja eesti keele sisseastumiskatsetele ttü matemaatika sisseastumiskatse 2014

Lisaks toimub mõnel erialal ka vestlus või test. TTÜ-s on võimalik sooritada matemaatika ja eesti keele sisseastumiskatse juhul, kui riigieksameid pole sooritatud. Sisseastumiskatsega saab parandada ainult matemaatika riigieksami tulemust. Matemaatika sisseastumiskatse toimub 27.06.2014 ja eesti keele katse 30.06.2014.

10 202020
 

Vastuvõtt 2014: tähtis strateegiline otsus : Õpetajate Leht

Korraldajad: Tallinna Tehnikaülikooli matemaatika osakond ja eelõpe. Registreerimine olümpiaadile: 1.04.-28.04.2019 Tallinnas ja Tartus. Pärast olümpiaadi, 26. juunil toimub TalTechi matemaatika sisseastumiskatse kõigile neile, kes pole riigieksamit teinud, aga sooviksid siiski astuda tehnikaülikooli.

10 202020
 

TTÜ võtab sel suvel vastu ligi 4000 uut üliõpilast : Koolielu

Vastuvõtt 2014: tähtis strateegiline otsus 13. juuni 2014 Karl Kello - Kommenteeri artiklit. TTÜ prorektor Jakob Kübarsepp nimetab matemaatika riigieksami keskkoolilõpetajatele kohustuslikuks muutmist väga tähtsaks strateegiliseks otsuseks.

10 202020
 

© 2013

masjapakvis.nl

Suffusion theme by Sayontan Sinha