masjapakvis.nl

09 202020
 

Dekaanid < Teaduskonnast < Loodusteaduskond < Teaduskond

ttü matemaatika sisseastumiskatsed 2015

TTÜ jaoks jääb kitsast matemaatikast väheks Tallinna Tehnikaülikooli kandideerimiseks on vaja sooritada lai matemaatika eksam. Ülikooli õppeprorektor Hendrik Voll ütles, et kuna gümnaasiumilõpetajate arv on kordades vähenenud ja lõpetajatest veel vaid umbes pool teeb laia eksami, siis on nende jaoks raske leida piisavalt tudengeid.

09 202020
 

Välismaal lõpetanud. IB kavade lõpetanud. < Abituriendile

ttü matemaatika sisseastumiskatsed 2015

TTÜ keemiainstituut (1992–2016) oli Tallinna Tehnikaülikooli matemaatika-loodusteaduskonna struktuuriüksus, mis tegeles õppe-, teadus- ja arendustööga keemia ning sellega seotud valdkondades, põhiliselt anorgaanilise, analüütilise, orgaanilise, bioorgaanilise ja arvutuskeemia, samuti biotehnoloogia ning molekulaartehnoloogia alal.

09 202020
 

Kuubik | TÜ teaduskool

TalTechi koolituste eelised: Tallinna Tehnikaülikoolis on erialane kompetents ja professionaalsed õppejõud – tagamaks koolituse kõrget taset, viivad kursuseid läbi oma ala spetsialistid nii TTÜst kui ka mujalt Tallinna Tehnikaülikooli koolitused on tulemusele orienteeritud praktilised täienduskoolitused – õppimise käigus rakendatakse koheselt uusi omandatud teadmisi

09 202020
 

TTÜR DIGIKOGU

TTÜ: * Sisseastumiskatsetel arvestatakse laia matemaatika riigieksami tulemustega võrdsetel alustel. * Sisseastumiseksam matemaatikas on võimalik sooritada ka neil, kel olemas riigieksami tulemus. Arvesse läheb parema eksami tulemus. * Eksam sarnane riigieksamile, puudub ainult valikülesanne.

09 202020
 

Tootearendus ja robootika < Inseneriteaduskond < Erialad

Mathematical Studies SL loetakse võrdseks kitsa matemaatika riigieksamiga ja sellega saab TTÜ-sse astuda ainult majandusteaduskonna kavadele. Eestis IB programmi alusel õppivad õpilased saavad valida üheks koolis õpitavaks aineks …

09 202020
 

Sisseastumine ülikooli - Perekooli Foorum

Matemaatika-loodusteaduskonna 10. juubeliaastale pühendatud teaduskonverents toimub 27.novembril 2012 TTÜ aulas. Seekord esinevad teadusettekannetega kaks TTÜ audoktorit ja kaks külalist Tartu Ülikoolist. Teaduskonverentsile järgneb teaduskonna 10. juubeli tähistamine TTÜ Tudengimajas. Esineb TTÜ Bigbänd.

09 202020
 

Integreeritud tehnoloogiad < Bakalaureuseõpe

TalTechi koolituste eelised: Tallinna Tehnikaülikoolis on erialane kompetents ja professionaalsed õppejõud – tagamaks koolituse kõrget taset, viivad kursuseid läbi oma ala spetsialistid nii TTÜst kui ka mujalt Tallinna Tehnikaülikooli koolitused on tulemusele orienteeritud praktilised täienduskoolitused – õppimise käigus rakendatakse koheselt uusi omandatud teadmisi

09 202020
 

TTÜ keemiainstituut – Vikipeedia

Olen juba vana inimene, aga väga tahaks minna õppima TTÜ-sse majandust. Praegu loen sisseastumistingimusi. Selleks, et bakasse minna, peab tegema matemaatika ja eesti keele testi. Kas keegi oskab öelda, mida see “laia matemaatika” test endast kujutab? Kas see vajab põhjalikku ettevalmistust ja eelnevalt kursustel käimist? Lõpetasin gümnaasiumi 26 aastat tagasi.

09 202020
 

2015 SISSEASTUMISKATSED - lapsemure.ee

ttü matemaatika sisseastumiskatsed 2015

Tallinna tehnikaülikool (TTÜ) kutsub 1. aprillil matemaatikakatset tegema, sisseastumiskatse tulemust arvestatakse vaid Tehnikaülikooli sisseastumisel. 1. aprillil saab matemaatikakatset teha kell 10 TTÜ peahoones (Ehitajate tee 5, Tallinn) ning kell 11 TTÜ Tartu kolledžis (Puiestee 80A, Tartu).

09 202020
 

TTÜ matemaatika-loodusteaduskonna VIII teaduskonverents

ttü matemaatika sisseastumiskatsed 2015

Matemaatika sisseastumiskatsed toimuvad ainult eesti keeles! Katsele eelneval päeval (25. juunil kell 10.00-17.00) toimub Tallinnas tasuta konsultatsioon katsele registreerunutele. Soovi korral võivad Tallinna konsultatsioonil osaleda ka Virumaal ja Saaremaal katse tegijad.

09 202020
 

© 2013

masjapakvis.nl

Suffusion theme by Sayontan Sinha