masjapakvis.nl

09 192020
 

Praktika kohustuslikud eeldusained | TTÜ IT Kolledž
TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu. Praktika lõpparuanne . Lõpparuande eesmärgiks on anda kokkuvõtlik ülevaade praktikast, sh analüüsida praktikal täidetud ülesandeid, rakendatud akadeemilisi teadmisi ja praktilisi oskusi ning kajastada kogemusest õpitut. Kui praktika on läbitud kahes osas ehk

09 192020
 

IT juhtimine ülikoolis IT õppimine ülikoolis
ttü praktika it
Pealkiri: Kutsekvalifikatsiooni omistamise praktika ja raamatupidamise kui kutseala areng Eestis. The Practice of Awarding Professional Qualification and the Development of Accounting as …

09 192020
 

Praktika- ja tööpakkumised < Praktika < Tudengile
TalTechi koolituste eelised: Tallinna Tehnikaülikoolis on erialane kompetents ja professionaalsed õppejõud – tagamaks koolituse kõrget taset, viivad kursuseid läbi oma ala spetsialistid nii TTÜst kui ka mujalt Tallinna Tehnikaülikooli koolitused on tulemusele orienteeritud praktilised täienduskoolitused – õppimise käigus rakendatakse koheselt uusi omandatud teadmisi

09 192020
 

Praktika < Tudengile < Infotehnoloogia teaduskond
TTÜ esileht Tudeng Õppeinfo Praktika Praktika eest antav ainepunktide arv on määratletud õppekavades EAP-des. Tööpraktika 1 EAP-ga võrdsustatakse kuni kaks praktikanädalat, sõltuvalt töö iseloomust ja koormusest. Tööpraktika 1 EAP on võrdsustatud üldjuhul 26 …

09 192020
 

TTÜ IT Kolledž
TTÜ esileht Teaduskond Käesoleval lehel on välja toodud IT-teaduskonna tudengitele suunatud praktika- ja tööpakkumised. Esimesest tabelist leiate hetkel aktiivsete praktika- ja tööpakkumiste konkursiteated ning tulevate sündmuste teated.Teisest tabelist leiate tööandjad, kes on tudengitele avatud ning pakuvad aastaringselt

09 192020
 

TalTech – Sinu teejuht tippu!
Praktika oli osa minu õppekavast Estonian Business Schoolis (EBS) ja kooli lõpetamiseks kohustuslik. See on ideaalne võimalus, et tutvuda huvi pakkuva valdkonnaga ja saada esimene töökogemus. Sain praktikal teha palju erinevaid töid ja näha rolle, mida inimesed ettevõttes täidavad, näha tööelu erinevatest vaatenurkadest.

09 192020
 

Majutus < Teenused < Tudeng < Tallinna Tehnikaülikool
Üliõpilastel on võimalik asuda õppima TalTechi ja IT Kolledži ühiselt välja töötatud õppekavade järgi, milles on ühendatud kolledži rakenduslikkus ja paindlikkus TalTechi teadusliku võimekusega. Meie tudengitele pakuvad juba õpingute ajal häid praktika- ning töökohti paljud Eesti ja välismaised ettevõtted.

09 192020
 

P R A K T I K A J U H E N D
Praktika on õppekava kohustuslik osa, mis tuleb läbida enne lõputöö kaitsmist. Täpsemalt praktika korraldusest loe TTÜ Infotehnoloogia teaduskonna kodulehelt. NB! Pööra tähelepanu, et IT Kolledži rakenduskõrghariduse ning bakalaureuse õppekavade praktikale kehtivad eraldi nõuded, mis on täpsemalt kajastatud eraldi alalehel.

09 192020
 

Avalehekülg < Tallinna Tehnikaülikool - Sinu elustiil!
Praktikale võib asuda õppur, kes on eelnevalt sooritanud vastava õppeaine (Ettevõttepraktika I, Ettevõttepraktika II, Ettevõttepraktika) kohustuslikud eeldusained. IT SÜSTEEMIDE ARENDUS

09 192020
 

Praktika lõpparuanne | TTÜ IT Kolledž
Praktikale võib asuda õppur, kes on eelnevalt sooritanud vastava õppeaine (Ettevõttepraktika I, Ettevõttepraktika II, Ettevõttepraktika) kohustuslikud eeldusained. IT SÜSTEEMIDE ARENDUS

09 192020
 

© 2013

masjapakvis.nl

Suffusion theme by Sayontan Sinha