masjapakvis.nl

09 242020
 

Andmebaasid - Raamatukogu
Tartu Ülikooli Raamatukogu. Digikogud – Digikogu koosneb TÜ raamatukogu serveris säilitatavatest materjalidest; The European Library e. Euroopa Raamatukogu – Portaal võimaldab teostada otsinguid 48 Euroopa rahvus- ja teadusraamatukogu kogude seas; TTÜ Raamatukogu andmebaase – Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu andmebaase

09 242020
 

E-kataloog ESTER
TTÜ raamatukogu digikogu pakub veebipõhist ligipääsu TTÜ doktori-, magistri-, bakalaureuse- ja rakenduskõrghariduse diplomitöödele, õpikute ja õppematerjalide e-versioonidele ning Tehnikaülikooli ajalooga seotud publikatsioonidele.

09 242020
 

Autoriõigus < Teaduskonnale < Raamatukogu < Asutused
TalTechi koolituste eelised: Tallinna Tehnikaülikoolis on erialane kompetents ja professionaalsed õppejõud – tagamaks koolituse kõrget taset, viivad kursuseid läbi oma ala spetsialistid nii TTÜst kui ka mujalt Tallinna Tehnikaülikooli koolitused on tulemusele orienteeritud praktilised täienduskoolitused – õppimise käigus rakendatakse koheselt uusi omandatud teadmisi

09 242020
 

Lingikogu - Tallinna Keskraamatukogu
TTÜ raamatukogu digikogu pakub veebipõhist ligipääsu TTÜ doktori-, magistri-, bakalaureuse- ja rakenduskõrghariduse diplomitöödele, õpikute ja õppematerjalide e-versioonidele ning Tehnikaülikooli ajalooga seotud publikatsioonidele.

09 242020
 

Ülevaade TTÜ Raamatukogu tegevusest 2011. aastal ttü raamatukogu digikogu
TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI RAAMATUKOGU DIGIKOGU : tuvastatud kui külaline : avaleht: otsing

09 242020
 

Lugejauuringute tulemused < Raamatukogust < Raamatukogu
Vastu võetud TTÜ Raamatukogu teadusnõukogus (02.09.2011 otsusega nr 1) TTÜ Raamatukogu arengukava 2011−2015 Arengukava määratleb Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu (edaspidi raamatukogu) kui iseseisvaid ülesandeid täitva TTÜ teadus- ja arendusasutuse missiooni, visiooni, strateegilised eesmärgid ja tegevussuunad aastateks 2011-2015.

09 242020
 

Näitused < Raamatukogust < Raamatukogu < Asutused ttü raamatukogu digikogu
TalTechi koolituste eelised: Tallinna Tehnikaülikoolis on erialane kompetents ja professionaalsed õppejõud – tagamaks koolituse kõrget taset, viivad kursuseid läbi oma ala spetsialistid nii TTÜst kui ka mujalt Tallinna Tehnikaülikooli koolitused on tulemusele orienteeritud praktilised täienduskoolitused – õppimise käigus rakendatakse koheselt uusi omandatud teadmisi

09 242020
 

Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu arengukava aastateks
- Sidepataljoni raamatukogu - Sõjamuuseumi raamatukogu - Tagalapataljoni raamatukogu - Viru jalaväepataljoni raamatukogu. Tallinna Keskraamatukogu. Tallinna Tehnikakõrgkooli raamatukogu. Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu - TTÜ Küberneetika Instituut - TTÜ Tallinna Kolledž. Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu

09 242020
 

e-Raamatukogu ttü raamatukogu digikogu
Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu digikogu, Tallinna Tehnikaülikooli digitaalraamatukogu . Kaitsmisele minevad doktoritööd : Stalinist Urban Ensembles in East Estonian Oil-Shale Mining and Industrial Town Centres: Formation Mechanisms and Urban Space Identity as the Potential for Spatial Development.

09 242020
 

Raamatukogu < Asutused < Tallinna Tehnikaülikool - Sinu
Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu e-Raamatukogu. TT Raamatukogu uus ametlik veebileht asub aadressil

09 242020
 

TTÜ Raamatukogu arengukava 2011-2015
TalTechi koolituste eelised: Tallinna Tehnikaülikoolis on erialane kompetents ja professionaalsed õppejõud – tagamaks koolituse kõrget taset, viivad kursuseid läbi oma ala spetsialistid nii TTÜst kui ka mujalt Tallinna Tehnikaülikooli koolitused on tulemusele orienteeritud praktilised täienduskoolitused – õppimise käigus rakendatakse koheselt uusi omandatud teadmisi

09 242020
 

Raamatukogu > Erasmus Staff Week 2015
TalTechi koolituste eelised: Tallinna Tehnikaülikoolis on erialane kompetents ja professionaalsed õppejõud – tagamaks koolituse kõrget taset, viivad kursuseid läbi oma ala spetsialistid nii TTÜst kui ka mujalt Tallinna Tehnikaülikooli koolitused on tulemusele orienteeritud praktilised täienduskoolitused – õppimise käigus rakendatakse koheselt uusi omandatud teadmisi

09 242020
 

TTÜR DIGIKOGU
TTÜ ajaloo ja Eesti tehnikaajalooga seotud materjalidest, raamatukogu publikatsioonidest ja muudest ülikoolile vajalikest materjalidest. 3.4. Digikogu õiguslike ja korralduslike aluste täiustamine. 3.5. Digikogu komplekteerimine, ajalooliste (ja vajadusel ka muude) trükiste skaneerimine ja …

09 242020
 

Skaneerimine < Teenused < Raamatukogu < Asutused ttü raamatukogu digikogu
Raamatukogu ja infoteaduste alane referaatandmebaas. Lloyds List Sisaldab värskeid uudiseid, äriinfot ja ülevaateid merenduse ja laevanduse alalt üle maailma. Juurdepääs üksnes TTÜ liikmetele pärast isikliku kasutajakonto loomist, kasutades ttu.ee meiliaadressi. Vt täpsemalt, kuidas. MarketLine

09 242020
 

© 2013

masjapakvis.nl

Suffusion theme by Sayontan Sinha