masjapakvis.nl

09 292020
 

Ettevõtlus ja projektijuhtimine | Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž

ttü sessioonõpe
Parema kasutuskogemuse tagamiseks kasutame küpsiseid. TÜ välisveeb ei töötle ega kogu isikuandmeid. Välisveeb kasutab FB Pixeli ja Google Analyticsi teenust. Loe lähemalt andmekaitsetingimustest.

09 292020
 

Tallinna Majanduskool — 15 erinevat kutseõppe eriala!

Sessioonõpe - õppetöö toimub osakoormusega ja õppetöö on jaotatud nelja aasta peale. (nt TTÜ), samuti kaasatakse eriala tugevamaid praktikuid nii Eestist kui mujalt. Teadustööd tehakse peamiselt ettevõtluse ja projektijuhtimise suunal, ühendav joon on keskendumine väikestele ettevõtetele ja teenindusorganisatsioonidele.

09 292020
 

Tartu Ülikooli Narva kolledž

Kõrgetasemelisest teadustööst ja ülikooli õppejõu ametist huvitatud magistritel on võimalus jätkata õpinguid doktorantuuris. Õppekava otsene jätkukava TTÜ doktorantuuris on info- ja kommunikatsioonitehnoloogia. Doktoriõpinguid võib jätkata ka mõnel teisel …

09 292020
 

Laevajuhtimise sisseastumiskatsed < Sisseastumiskatsed

Tuutor on rebase sõber, kelle käest võib küsida kõike, mis puudutab õpinguid Narva Kolledžis. Tuutorid on vanema kursuse tudengid, kelle põhiliseks eesmärgiks on esmakursuslaste aitamine ülikooliga kohanemise ja jooksvate küsimustega toime tulemiseks. Tuutori ülesanded: Olla toetaja Õige info jagaja Aidata probleeme lahendada Vastutab info õigsuse eest Nõuandja Küsimustele

09 292020
 

Tootearendus ja robootika < Inseneriteaduskond < Erialad

Eesti keeles, sessioonõpe (soovijate olemasolul avatakse ka päevaõppe rühm) 1) lõputunnistuse keskmine hinne 2) motivatsioonikiri 3) vestlus. Õppekoha saamiseks nõutav tulemus: lõputunnistuse kõikide ainete keskmine hinne vähemalt 3,5 , motivatsioonikirja tulemus vähemalt 5 punkti ning vestluse tulemus vähemalt 5 punkti.

09 292020
 

Majutusinfo < Üldinfo < Sisseastuja < Tallinna

Mereakadeemia üliõpilasena oled täieõiguslik Tallinna Tehnikaülikooli üliõpilaskonna liige, kellele laienevad kõik TTÜ üliõpilaste õigused ja pakutavad teenused. Vähetähtis pole ka see, et laevamehaanika eriala üliõpilastele on tagatud tasuta toitlustus kolm korda päevas ja vormiriietus.

09 292020
 

Eesti Mereakadeemia < Erialad < Abituriendile

TTÜ esileht Sisseastuja Abituriendile Sessioonõpe on valdavalt iseseisva tööga õppevorm, auditoorse töö maht moodustab kuni 25% õppeaine mahust. Õppetöö toimub sessiooniti, tavaliselt üle nädala reede õhtuti ja laupäeviti. Õppekeeleks on üldjuhul eesti keel.

09 292020
 

Tuutorid | Tartu Ülikooli Narva kolledž

ttü sessioonõpe
Õppevorm: sessioonõpe; Võimaldamaks kõrghariduse omandamist töö ja pere kõrvalt, toimub õppetöö tsükliõppe vormis reeglina reedeti ja laupäeviti (erandkorras ka neljapäeviti). Lõpetajate hulgas on populaarne olnud ka organisatsioonikäitumise õppekava, samuti on lõpetanud jätkanud õpinguid TTÜ majandusteaduskonnas.

09 292020
 

Avalik haldus ja riigiteadused < Majandusteaduskond

Kolmeaastane õpe annab sulle tugeva ning laiapõhjalise tootearenduse ja robootika inseneri ettevalmistuse, kellel on oskused, teadmised ja hoiakud lähtuvalt digitaalse tööstuse ja integreeritud tootearenduse mudelist.. Esimesel aastal keskendutakse mehaanikale, elektroonikale, programmeerimisele, loodusteadustele ja toote modelleerimisele.

09 292020
 

Sisseastumine | Tartu Ülikool

ttü sessioonõpe
Tartu Ülikool on Baltimaade juhtiv ülikool, kuuludes ainukesena regioonis maailma 1,2% parima sekka. TÜ maailmatasemel haridus annab eelise kogu eluks!

09 292020
 

Loodusteaduskond < Erialad < Abituriendile < Sisseastuja

Loodusteaduskond. 21. sajandi makro-, mikro- ning nanotehnoloogiad nõuavad kõrget kompetentsi füüsikas, keemias ja bioloogias. Loodusteaduskonna nelja instituuti (keemia ja biotehnoloogia, geoloogia, küberneetika ja meresüsteemide instituut) on koondunud ülikooli loodusteaduste alane kompetents.

09 292020
 

Tuutorid | Tartu Ülikooli Narva kolledž

Ekstern ei ole üliõpilane, kuid tal on lubatud täita õppekava, sh sooritada eksameid ja arvestusi (kuni 30 EAP õppeaastas), sooritada praktika ja/või kaitsta lõputöö või sooritada lõpueksam. Õppekorralduseeskirja kohaselt võib eksterniks tulla iga soovija. Taotlejal peab olema vastavale õppekavale õppima asumiseks eelnev

09 292020
 

Ekstern | Tartu Ülikool - ut

Tartu Ülikool on Baltimaade juhtiv ülikool, kuuludes ainukesena regioonis maailma 1,2% parima sekka. TÜ maailmatasemel haridus annab eelise kogu eluks!

09 292020
 

Tartu Ülikooli õigusteaduskond

TalTechi koolituste eelised: Tallinna Tehnikaülikoolis on erialane kompetents ja professionaalsed õppejõud – tagamaks koolituse kõrget taset, viivad kursuseid läbi oma ala spetsialistid nii TTÜst kui ka mujalt Tallinna Tehnikaülikooli koolitused on tulemusele orienteeritud praktilised täienduskoolitused – õppimise käigus rakendatakse koheselt uusi omandatud teadmisi

09 292020
 

Sisseastumine | Tartu Ülikool

ttü sessioonõpe
TalTechi koolituste eelised: Tallinna Tehnikaülikoolis on erialane kompetents ja professionaalsed õppejõud – tagamaks koolituse kõrget taset, viivad kursuseid läbi oma ala spetsialistid nii TTÜst kui ka mujalt Tallinna Tehnikaülikooli koolitused on tulemusele orienteeritud praktilised täienduskoolitused – õppimise käigus rakendatakse koheselt uusi omandatud teadmisi

09 292020
 

© 2013

masjapakvis.nl

Suffusion theme by Sayontan Sinha