masjapakvis.nl

10 012020
 

Sissejuhatus ainesse Sideseadmete mudeldamine Maht 3.0 AP

TalTechi koolituste eelised: Tallinna Tehnikaülikoolis on erialane kompetents ja professionaalsed õppejõud – tagamaks koolituse kõrget taset, viivad kursuseid läbi oma ala spetsialistid nii TTÜst kui ka mujalt Tallinna Tehnikaülikooli koolitused on tulemusele orienteeritud praktilised täienduskoolitused – õppimise käigus rakendatakse koheselt uusi omandatud teadmisi

10 012020
 

TTÜ keemiainstituudist

ttü slaidid
TTÜ lühitutvustus. Asutamisaastaks loetakse 1918. Ülikooliõigused alates 1936, mil: Ehitusosakond. Keemia osakond. Mehaanika ja mehaanilise tehnoloogia osakond, sh. Tugevus- ja tehnikise mehaanika laboratoorium. Soojustehniline laboratoorium. Elektrotehnika laboratoorium. Füüsika laboratoorium. Matemaatika ja mehaanika laboratoorium

10 012020
 

TalTechDigital konverents

ttü slaidid
Katrin Saarti loeng "Õpetajatele suunatud LTT töövahendid veebis" Loengu slaidid koos viidetega Jüri Vassiljevi loeng "Maaameti kaardirakenduse laiendatud võimalustest" Loengu slaidid/juhendid Siim Veski loeng "DNA, esivanemad ja looduse areng: värskeid lähenemisi" Õpetajate seminar 2018 DNA ja loodus netti Lisamaterjal: Eestlaste kujunemine 2018 Lisamaterjal: Eestlaste kujunemine 2018

10 012020
 

Õpingukorraldus

Kogu tudengiinfo TTÜ veebis. TTÜ linnaku plaan koos hoonete tähistustega. Infotehnoloogia teaduskonna veebileht. ÕPINGUKORRALDUSE SLAIDID (bakalaureuseõpe) 2018!! ÕPINGUKORRALDUSE SLAIDID (magistriõpe) 2018!!

10 012020
 

Ehitusmehaanika. E-õpik. Structural Mechanics. E-textbook

ttü slaidid
TalTechi koolituste eelised: Tallinna Tehnikaülikoolis on erialane kompetents ja professionaalsed õppejõud – tagamaks koolituse kõrget taset, viivad kursuseid läbi oma ala spetsialistid nii TTÜst kui ka mujalt Tallinna Tehnikaülikooli koolitused on tulemusele orienteeritud praktilised täienduskoolitused – õppimise käigus rakendatakse koheselt uusi omandatud teadmisi

10 012020
 

4.3 Elektrilised veesoojendusseadmed.Slaidid

Dr Mihkel Koel: Ioonsed vedelikud ja analüütiline keemia - Slaidid, 09.10.2009 (pdf) Prof Margus Lopp: Matemaatika-loodusteaduskond Tallinna Tehnikaülikoolis - 6 aastat arengut - Slaidid, 19.09.2008 (pdf) Prof Margus Lopp: Asymmetric chemical transformations and chemical biology - Slaidid, 16.09.2008 (pdf)

10 012020
 

mehaanikateaduskonnas

TalTechi koolituste eelised: Tallinna Tehnikaülikoolis on erialane kompetents ja professionaalsed õppejõud – tagamaks koolituse kõrget taset, viivad kursuseid läbi oma ala spetsialistid nii TTÜst kui ka mujalt Tallinna Tehnikaülikooli koolitused on tulemusele orienteeritud praktilised täienduskoolitused – õppimise käigus rakendatakse koheselt uusi omandatud teadmisi

10 012020
 

TalTechi tutvustus < Tutvustus < Ülikool < Tallinna

TalTechi koolituste eelised: Tallinna Tehnikaülikoolis on erialane kompetents ja professionaalsed õppejõud – tagamaks koolituse kõrget taset, viivad kursuseid läbi oma ala spetsialistid nii TTÜst kui ka mujalt Tallinna Tehnikaülikooli koolitused on tulemusele orienteeritud praktilised täienduskoolitused – õppimise käigus rakendatakse koheselt uusi omandatud teadmisi

10 012020
 

Loengute slaidid – Õpetajate seminar "GEOLOOGIA

TTÜ elektriajamite ja jõuelektroonika instituut RaivoTeemets ELEKTRIPAIGALDISED Tekst põhineb raamatul “Elamute elektripaigaldised” 4.3. Elektrilised veesoojendusseadme23 (48) d vajadusest teatab signaallamp. Väikeboilerite veepaagi kesta võidakse valmistada ka hügieenilistest polümeermaterjalidest

10 012020
 

Lõputöö kaitsmine: 10 kontrollküsimust, mis sind aitavad

ttü slaidid
TalTechi koolituste eelised: Tallinna Tehnikaülikoolis on erialane kompetents ja professionaalsed õppejõud – tagamaks koolituse kõrget taset, viivad kursuseid läbi oma ala spetsialistid nii TTÜst kui ka mujalt Tallinna Tehnikaülikooli koolitused on tulemusele orienteeritud praktilised täienduskoolitused – õppimise käigus rakendatakse koheselt uusi omandatud teadmisi

10 012020
 

Eesti Teaduskogude Portaal

YKO9030 Spektroskoopia erikursus Spring 2018 Seminars take place every Tuesday and Wednesday at 10.00-11.30 in room SCI-028. 6.02.2018 Introduction, Story of hexacyclinol and NMR from shrimp 7.02.2018 Mass spectrometry applications in systems biology (Andes) 13.02.2018 NMR spectrocopy in determining protein structure (Priit)

10 012020
 

© 2013

masjapakvis.nl

Suffusion theme by Sayontan Sinha