masjapakvis.nl

10 012020
 

TTÜ fotopank ttü teadusprorektor

Tervituskõnet peab prof. Rein Vaikmäe, TTÜ teadusprorektor. Istuvad vasakult Rein Küttner, Leo Mõtus ja Madis Võõras. DAAAM Baltic 2008 konverents TTÜ-s. DAAAM Baltic 2008 konverents TTÜ-s. DAAAM Baltic 2008 konverents TTÜ-s. DAAAM Baltic 2008 konverents TTÜ-s.

10 012020
 

Väljavõtteid 8. juunil 2011 TTÜ arengukonverentsil peetud ttü teadusprorektor

TTÜ: tahame Prototroni taotlejate seas näha rohkem ülikooli liikmeid 20.06.2017 Meil on suur rõõm teada anda, et alates maikuust on Tallinna Tehnikaülikooli teadusprorektor Renno Veinthal (pildil) ülikooli esindaja Prototroni nõukogus.„Üldiselt on viimasel ajal kasvanud avalikkuse ootus, et teadusasutused pakuksid erinevatele probleemidele käegakatsutavaid lahendusi.

10 012020
 

Värskes Mente et Manus: paremast tulevikust ttü teadusprorektor

TTÜ esileht Ülikool Rektor tel 620 2003 rektor at taltech dot ee. Juhiabi kontakt. Renno Veinthal Professor Teadusprorektor tel 620 2005 renno dot veinthal at taltech dot ee. Juhiabi kontakt. Hendrik Voll Professor Õppeprorektor tel 620 2006 hendrik dot voll at taltech dot ee. Juhiabi kontakt. Tauno Tuisk Finantsdirektor tel 620 2008

10 012020
 

TTÜ fotopank

Tervituskõnet peab prof. Rein Vaikmäe, TTÜ teadusprorektor. Istuvad vasakult Rein Küttner, Leo Mõtus ja Madis Võõras. DAAAM Baltic 2008 konverents TTÜ-s. DAAAM Baltic 2008 konverents TTÜ-s. DAAAM Baltic 2008 konverents TTÜ-s. DAAAM Baltic 2008 konverents TTÜ-s.

10 012020
 

Juhtimine < Kontaktid < Ülikool < Tallinna Tehnikaülikool ttü teadusprorektor

TalTechi koolituste eelised: Tallinna Tehnikaülikoolis on erialane kompetents ja professionaalsed õppejõud – tagamaks koolituse kõrget taset, viivad kursuseid läbi oma ala spetsialistid nii TTÜst kui ka mujalt Tallinna Tehnikaülikooli koolitused on tulemusele orienteeritud praktilised täienduskoolitused – õppimise käigus rakendatakse koheselt uusi omandatud teadmisi

10 012020
 

Renno Veinthal: digipööre ja 10 «eluaegset» ametikohta

TTÜ Arengufondi ja Vilistlaskogu pidulik vastuvõtt Tallinna Raekojas. Rektor Andres Keevalliku vastuvõtt TTÜ parimatele sportlastele. Eesti Energia ja TTÜ vahelise sponsorluslepingu allkirjastamine. Teadusprorektor Erkki Truve Tallinna 21. koolis loengut andmas.

10 012020
 

TTÜ teadusprorektor Renno Veinthal: tahame Prototroni

Vihjeandja tõttu skandaali sattunud Nurkse instituut ei eksinud projektirahade maksmisel tahtlikult ja ka salvestised ei tõesta vastupidist, ütleb TTÜ uurimiskomisjoni juhtinud teadusprorektor Renno Veinthal.

10 012020
 

TTÜ uus teadusprorektor on Renno Veinthal < Teadustöö ttü teadusprorektor

TTÜ elektrotehnika aluste ja elektrimasinate instituudi teadur Värske doktori muljed doktoritööde juhendamise kvaliteedist TTÜ energeetikateaduskonnas 14:20 Erkki Truve TTÜ teadusprorektor Doktoriõppe perspektiivid Eestis ja Euroopas 15.00 Arvi Hamburg TTÜ energeetikateaduskonna dekaan Energeetikateaduskonna doktoriõpe - Eesti majanduse

10 012020
 

Ülikooli infosüsteemi vastuvõtuaegade allsüsteem

TTÜ hindab kõrgelt akadeemilist vabadust, kuid sellega kaasneb ka vastutus ja kriitiline meel. Teadusasutusena ei saa me kuidagi heaks kiita pseudoteaduse propageerimist, sest see on selges vastuolus TTÜ väärtustega.

10 012020
 

TTÜ auditijuht: salvestised ei loe, sõnad pandi suhu ja

MTÜ TTÜ spordiklubi soovitusel vastavalt ülikooli nõukogu poolt moodustatud kohtade arvule. Eestis mitte alaliselt elav isik, kes soovib asuda õppima eestikeelsele õppekavale, tõendab oma eesti keele oskust vähemalt 2 taseme tunnistuse või ülikooli eesti keele katse eduka sooritamisega.

10 012020
 

TTÜ100 linnakupidu | TTÜ100 ttü teadusprorektor

TTÜ esileht Ülikool Rektor tel 620 2003 rektor at taltech dot ee. Juhiabi kontakt. Renno Veinthal Professor Teadusprorektor tel 620 2005 renno dot veinthal at taltech dot ee. Juhiabi kontakt . Hendrik Voll Professor Õppeprorektor tel 620 2006 hendrik dot voll at taltech dot ee. Juhiabi kontakt. Tauno Tuisk Finantsdirektor tel 620 2008

10 012020
 

Doktoriõppe juhendajate kvaliteediseminar

Kes täna digipööret ei tee, on homme kaotajad. Ülikoolid peavad välja arendama täiesti uued kompetentsid. Lisaks juba toimunud ümberkorraldustele loob Tallinna Tehnikaülikool kümme uut professorikohta, kus ametisse valitud inimene saab kindlustundega töötada kuni pensionieani (tenuurimudel), kirjutab TTÜ teadusprorektor Renno Veinthal.

10 012020
 

Avalehekülg < Tallinna Tehnikaülikool - Sinu elustiil! ttü teadusprorektor

TTÜ Väitlusklubi koordineerib linnakupeo arvamusala NRG maja aatriumis, mille külastajatel on võimalik nautida sisutihedat väitlust aktuaalsetel teemal, elada kaasa esinejate kõnedele, anda oma lugu jagades arvamusalal toimuvasse ka isiklik panus ja saada teada, milline võiks olla TTÜ tulevik.

10 012020
 

TERVIKTEKST Kehtestatud

Neis ülikoolides on karjäärisüsteemi keskseks põhimõtteks kandidaatide võrdne kohtlemine, otsuste läbipaistvus ja konkursil valitud kandidaatide võrreldav tase rahvusvahelisega,” selgitas TTÜ teadusprorektor Renno Veinthal. Tenuur rakendub 1. jaanuarist 2017, üleminekuperiood kestab viis …

10 012020
 

Õppekorralduse eeskiri < Õppetegevuse juhendid ja ttü teadusprorektor

täna ttÜ kampuses ca 200 ettevõtet Teadusprorektor Erkki Truve KuidAs sAAdA oluliselt PARemAKs? Rahvusvaheliste teaduspro-jektide, rakenduslike tööde ja • TTÜ arengukonverentsi järelmeid Lk 1 • Järjekordne lend lõpetajaid saab tuule tiiba­ desse Lk 1 • Energeetikute rahvus­ vaheliselt teaduskonverent­ silt CPE2011 Lk 2

10 012020