masjapakvis.nl

09 252020
 

HEA HIND AKENDE

On valminud uus TTÜ õppeinfosüsteem(ÕIS2), mida saavad kasutada Tallinna Tehnikaülikooli õppurid ja õppejõud vaata ja see asub aadressil https://ois2.ttu.ee

09 252020
 

Home (Front Page)
ttü täiskoormus

TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu. IT Kolledžis on võimalik valida nelja õppekava vahel: IT süsteemide administreerimine Analoogselt päevaõppega on ka õhtuõppes võimalik õppida täiskoormus-, osakoormus- ja eksternõppes. Auditoorne õppetöö toimub tööpäevade õhtuti enamasti algusega kell 18.00.

09 252020
 

Opingukorraldus TTU yliopilastele - SlideShare

TTÜ, TTK tootearendus või mehhatroonika TPT, TTK, TLMK, TTHK - mehaanika, automaatika, mehhatroonika erialad TPT, TTK, TTÜ. Soovitavalt eesti ja vene keele oskus ja jooniste lugemise oskus TTÜ või IT Kolledž. IT alane huvi ja kogemus TTÜ, TÜ, EBS, Tallinna Majanduskool - …

09 252020
 

TTÜ Küberneetika Instituut

TTÜ Tartu Kolledž 2 8,0 2 7,0 1 4,0 5 19,0 Eesti Maaülikool 2 7,0 1 10,0 3 17,0 Tallinna Tehnikakõrgkool 1 26,0 1 26,0 Eesti Kunstiakadeemia 1 5 20 45,0 21 50,0 täiskoormus osakoormus eksternõpe kokku 2013 81 0 3 84 2014 72 0 3 75 2015 67 0 0 67 Vastuvõtt 2015 eriala täiskoormus fotograafia 10

09 252020
 

Päeva- ja õhtuõpe | TTÜ IT Kolledž
ttü täiskoormus

TTÜ, TTK tootearendus või mehhatroonika TPT, TTK, TLMK, TTHK - mehaanika, automaatika, mehhatroonika erialad TPT, TTK, TTÜ. Soovitavalt eesti ja vene keele oskus ja jooniste lugemise oskus TTÜ või IT Kolledž. IT alane huvi ja kogemus TTÜ, TÜ, EBS, Tallinna Majanduskool - tootmise juhtimine, majandus jm

09 252020
 

01.12.2013 taotlusvoor 1. - archimedes.ee

Kinnisvara korrashoid – uus võimalik õppekava TTK-s Prof. Martti Kiisa Ehitusteaduskonna dekaan

09 252020
 

PowerPoint Presentation
ttü täiskoormus

TTÜ, TKTK Kliendiprojektid teostamine, tehnilise dokumentatsiooni ettevalmistamine, tööriistade väljatöötamine ja täiendamine TTÜ mehaanikateaduskond aprill-mai osaline aeg, juunist-augustini täiskoormus al. 16 juuni/ 8 näd Protsessiinseneride abistamine (protsessi ajakulu mõõtmine, vigade avastamine kirjelduste ja tegelike

09 252020
 

new.abb.com

Last update: 30.06.2017 Appendix B | Enesehindamise küsimustik insenerpedagoogi pädevusmudeli alusel 3 /8 nõustun täiesti pigem nõustun nii ja naa pigem ei nõustu üldse ei …

09 252020
 

Appendix B Enesehindamise küsimustik insenerpedagoogi

TTÜ nõustamisalaste teenuste rahulolu-uuringust võttis osa 543 tudengit, kes moodustavad üldkogumist 4%. Üldkogumisse on arvestatud kõik Jah, töötan Ei tööta Täiskoormus. 10 2. Õppenõustamine Õppenõustamise all mõeldakse toetava informatsiooni saamist õppetegevuse kohta (õppekavad, deklareerimine, valik- ja vabaained,

09 252020
 

new.abb.com

Valikuks osutus TTÜ TKs olev ainuke eriala, mis pole inseneriõppes, ehk tööstusökoloogia ja ma olen rahul selle valikuga. Mulle tõsiselt meeldib see. Olen õppinud kaks aastat ülikoolis, kaht erinevat eriala ja ilmselt järgmine kevad üritan baka kraadi kätte saada, aga …

09 252020
 

new.abb.com

Mis organ on TTÜ nõukogu? 2. Millega tegeleb dekaan? 3. Kes nõustavad üliõpilast? 4. Mis on tüüpõpingukava? 5. Millistest õppetöö vormidest osavõtt on kohustuslik? 6. Mis on vabaaine? 7. Mis on vabaõppe moodul? 8. Mis on eeldusaine? 9. Milliseid vabaaineid saab õppida tasuta? 10. Millal ja mis põhjustel võib õppejõud

09 252020
 

Õppekoormus, tasuta/tasuline õpe < Abituriendile
ttü täiskoormus

Täiskoormus versus osakoormus Nominaalkoormus semestri kohta ehk õppekava kohaselt semestris täitmisele kuuluv õppe maht on 30 Euroopa ainepunkti (EAP). Täiskoormusega õppes peab üliõpilane iga õppeaasta lõpuks koguma kumulatiivselt oma õppekava ainetest vähemalt 22,5 EAP iga õppetööst osa võetud semestri kohta alates viimasest

09 252020
 

© 2013

masjapakvis.nl

Suffusion theme by Sayontan Sinha