masjapakvis.nl

09 182020
 

TTÜ bakalaureuseõppesse asutajate arv tõusis rohkem kui

TTÜ tudengite põhjendused koos küsitluse tulemustega avaldatakse 15. juunil üliõpilasesinduse kodulehel ja edastatakse enne 16. juunit TTÜ nõukogule. Nimelt toimub 16. juunil TTÜ nõukogu koosolek, kus 41-liikmeline kogu otsustab, kas vetostada Aaviksoo valimine rektoriks või mitte.

09 182020
 

Trendid Erasmuse praktikantide mobiilsuses Eesti tudengite

magistriõppes TTÜ-s ja TÜ-s, rakenduskõrgharidusõppes IT kolledžis. o ITL liikmesettevõtetes töötavate tudengite osakaal õpingute viimasel aastal on baka-laureuseõppes vahemikus 12-18%, rakenduskõrghariduses 12-15% ning magistriõppes 33-38%. o Kooliti on ITL liikmesettevõttes töötamise tõenäosus bakalaureuseõppes kõrgeim TTÜ-s

09 182020
 

Majandusteaduskond < Teaduskond < Tallinna Tehnikaülikool

ttü tudengite arv

Kurvemaks teeb aga see fakt, et TTÜ tudengite arv, kes väliskõrgkoolis end semestri jooksul täiendada soovivad, on vähenenud, kuigi huvitavate partnerite ja riikide ring on laienenud. Põhjusteks enamasti finantsküsimused (Erasmus e grant on kahjuks üsna väike katmaks välismaal õppimise kulusid) ning tihtipeale ka soov mitte kaotada

09 182020
 

Kultuuriklubi projektid – TTÜ Kultuuriklubi

TTÜ koolituste eelised: TTÜs on erialane kompetents ja professionaalsed õppejõud – tagamaks koolituse kõrget taset, viivad kursuseid läbi oma ala spetsialistid nii TTÜst kui ka mujalt. TTÜ koolitused on tulemusele orienteeritud praktilised täienduskoolitused – õppimise käigus rakendatakse koheselt uusi omandatud teadmisi

09 182020
 

TTÜ tudengitel rektorikandidaatide seas veel kindlat

ttü tudengite arv

TTÜ vastutab eelkõige inseneride ja tehnikateadlaste järelkasvu tagamise eest Eestis. Ülikoolis on 700 õppejõudu ja rohkem kui pooltuhat teadustöötajat, TTÜ vilistlaste arv ulatub 70 000-ni. Rohkem kui 50 hektaril laiuv TTÜ linnak hõlmab 72 ehitist.

09 182020
 

Tudengid tegid sel aastal teadlikumaid erialavalikuid

ttü tudengite arv

TTÜ bakalaureuseastme õppekavareformi vajaduse tingis mitmete põhjuste koosmõju. „Senises õppekavade süsteemis oli palju kitsa erialase suunitlusega õppekavasid, mis vähendasid tudengite valikuid õpingute jätkamiseks magistrantuuris ja nende positsiooni tööjõuturul.

09 182020
 

IKT erialade tudengite töötamine

Bakalaureuseõppesse koha kinnitanute arvu kasv näitab, et ülikoolis õppima asuvate tudengite tase on tugev ning oleme sellega oma eesmärgi saavutanud,“ kinnitas Voll. Sel aastal said tulevased tudengid tehnikaülikooli kandideerida juba alates jaanuarist, seda tänu TTÜ-s rakendunud aastaringsele sisseastumise süsteemile.

09 182020
 

2013 oktoober by TTÜ Tudengiajakiri - Issuu

Bakalaureuseõppesse koha kinnitanute arvu kasv näitab, et ülikoolis õppima asuvate tudengite tase on tugev ning oleme sellega oma eesmärgi saavutanud," kinnitas Voll. Sel aastal said tulevased tudengid tehnikaülikooli kandideerida juba alates jaanuarist, seda tänu TTÜ-s rakendunud aastaringsele sisseastumise süsteemile.

09 182020
 

TTÜ nõustamisalaste teenuste rahulolu-uuring

ttü tudengite arv

Koostöölepingute tulemusena toetavad need ettevõtted TTÜ tudengeid 10 aasta jooksul kokku 1,45 mln krooni ulatuses stipendiumidega. 18. – 20. 05. MESS "TEHNOLOOGIA 2000" Toimub TTÜ korraldatud rahvusvaheline mess "Tehnoloogia 2000", põhitoimumiskoht TTÜ spordihoone. Samaaegselt toimuvad loengud ja seminarid ka TTÜ peahoones.

09 182020
 

TTü ajaleht - aasta 2000 ülevaade

tudengite osakaal on suurim majandus- ja sotsiaalteaduskonna üliõpilaste seas. Joonis 1. Vastanute jagunemine õppetasemete ja teaduskondade lõikes. Allikas: TTÜ nõustamisalaste teenuste rahulolu-uuring 2013. Statsionaarses õppes õpib 85% vastanutest. Keemia- ja materjalitehnoloogia, matemaatika-loodusteaduskonna, mehaanika-

09 182020
 

Kultuuriklubi projektid – TTÜ Kultuuriklubi

TalTechi koolituste eelised: Tallinna Tehnikaülikoolis on erialane kompetents ja professionaalsed õppejõud – tagamaks koolituse kõrget taset, viivad kursuseid läbi oma ala spetsialistid nii TTÜst kui ka mujalt Tallinna Tehnikaülikooli koolitused on tulemusele orienteeritud praktilised täienduskoolitused – õppimise käigus rakendatakse koheselt uusi omandatud teadmisi

09 182020
 

Lisainfot TTÜ mäeinstituudi praeguste ja endiste töötajate

TalTechi koolituste eelised: Tallinna Tehnikaülikoolis on erialane kompetents ja professionaalsed õppejõud – tagamaks koolituse kõrget taset, viivad kursuseid läbi oma ala spetsialistid nii TTÜst kui ka mujalt Tallinna Tehnikaülikooli koolitused on tulemusele orienteeritud praktilised täienduskoolitused – õppimise käigus rakendatakse koheselt uusi omandatud teadmisi

09 182020
 

Tudengid saavad Aaviksoo rektoriks saamise kohta veebis

TTÜ bakalaureuseastme õppekavareformi vajaduse tingis mitmete põhjuste koosmõju. „Senises õppekavade süsteemis oli palju kitsa erialase suunitlusega õppekavasid, mis vähendasid tudengite valikuid õpingute jätkamiseks magistrantuuris ja nende positsiooni tööjõuturul.

09 182020
 

Untitled Document [deepthought.ttu.ee]

Bakalaureuseõppesse koha kinnitanute arvu kasv näitab, et ülikoolis õppima asuvate tudengite tase on tugev ning oleme sellega oma eesmärgi saavutanud," kinnitas Voll. Sel aastal said tulevased tudengid tehnikaülikooli kandideerida juba alates jaanuarist, seda tänu TTÜ-s rakendunud aastaringsele sisseastumise süsteemile.

09 182020
 

TTÜ 90 HONDA stipendiumifond tulevikutehnoloogiate

Mäendusalase ajakirja refereerimine õppeainete "Allmaakaevandamine" ja "Avakaevandamine" raames: 9. veebruar : lk 143 / 184: First Previous Next Last Previous Next Last

09 182020