masjapakvis.nl

09 192020
 

Avalehekülg < Tallinna Tehnikaülikool - Sinu elustiil!

ttü tulemusstipendium 2019
TalTechi koolituste eelised: Tallinna Tehnikaülikoolis on erialane kompetents ja professionaalsed õppejõud – tagamaks koolituse kõrget taset, viivad kursuseid läbi oma ala spetsialistid nii TTÜst kui ka mujalt Tallinna Tehnikaülikooli koolitused on tulemusele orienteeritud praktilised täienduskoolitused – õppimise käigus rakendatakse koheselt uusi omandatud teadmisi

09 192020
 

EMTA ja TTÜ Bigbändid, juhendaja Anthony Branker (USA

ttü tulemusstipendium 2019
2019/2020 õppeaastal saavad erialastipendiumi taotleda meretehnika ja väikelaevaehituse õppekava tudengid. Erialastipendiumi suuruseks on 160 eurot kuus. Taotlusi saab esitada õppeinfosüsteemis (ÕIS) kaks korda õppeaastas - septembris ja veebruaris. Erialastipendiumit saab …

09 192020
 

Õppetoetused ja stipendiumid < Tudeng < Eesti

ttü tulemusstipendium 2019
Kuressaare Haiglas avatakse õdede õpe (07.02.2019) Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli lõpetab 248 tervishoiuvaldkonna töötajat (31.01.2019) Õppejõud avaldab väikelapse palaviku mõõtmisel tehtavad vead (30.01.2019) Tallinna Tervishoiu Kõrgkool kutsub tasuta perepäevale (23.01.2019) Tulemusstipendium üliõpilastele (1.- 5. kursus)

09 192020
 

2019 LOréal-UNESCO For Women In Science International

ttü tulemusstipendium 2019
Erialastipendiumit (sh IT Akadeemia stipendiumid) on võimalik taotleda täiskoormusel õppival üliõpilastel riigile prioriteetsetes valdkondades. Erialastipendiumi maksmist rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist ja Eesti riigi eelarvest tegevuse „Kõrghariduse erialastipendiumid nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades“ alusel.

09 192020
 

Õppetoetused ja stipendiumid — Eesti Kunstiakadeemia

Kaalutud keskmise hinde arvutamisel lähevad arvesse nii eksamite hinded kui ka nende ainete eest saadud ainepunktid.Rohkem ainepunkte andnud õppeaine hindel on suurem kaal (näiteks 6 EAP aine eest saadud A-l on kaks korda enam kaalu kui 3 EAP aine eest saadud A-l).

09 192020
 

Texas Tech University - Acalog ACMS™

ttü tulemusstipendium 2019
Teie eesmärk on – olla edukas TTÜ tudeng, õppida korralikult, lõpetada nominaalajaga. Selleks on vaja muuhulgas tunda ja tunnetada enda tugevusi ja nõrkusi! Õppimine ülikoolis on regulaarne tegevus nagu kooliski, kuid siin puudub klassijuhataja, kooli mõistes „õpetaja“ (selle asemel on „õppejõud“), e-kool, jne.

09 192020
 

September 24, 2019 - YouTube

Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis alustab kaks uut töökohapõhist õpperühma (26.02.2019) Kuressaare Haiglas avatakse õdede õpe (07.02.2019) Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli lõpetab 248 tervishoiuvaldkonna töötajat (31.01.2019) Õppejõud avaldab väikelapse palaviku mõõtmisel tehtavad vead (30.01.2019)

09 192020
 

Mudamaadlus | Üliõpilaste talimängud 2019 - YouTube

ttü tulemusstipendium 2019
TalTechi koolituste eelised: Tallinna Tehnikaülikoolis on erialane kompetents ja professionaalsed õppejõud – tagamaks koolituse kõrget taset, viivad kursuseid läbi oma ala spetsialistid nii TTÜst kui ka mujalt Tallinna Tehnikaülikooli koolitused on tulemusele orienteeritud praktilised täienduskoolitused – õppimise käigus rakendatakse koheselt uusi omandatud teadmisi

09 192020
 

Erialastipendiumid < Stipendiumid ja õppetoetused

Muudetud rektori 20.02.2019 käskkirjaga nr 10 (jõustunud 01.02.2019) 1.2 Tulemusstipendium käesoleva korra mõistes on stipendium toetamaks ja tunnustamaks lähtutakse kaalutud keskhinde arvutamisel viimase õppetööst osavõtu semestrist TTÜ-s.

09 192020
 

Õppetoetused ja stipendiumid < Tudeng < Eesti

Vajaduspõhine õppetoetus on üliõpilastele, kes on pärit vähemkindlustatud perekondadest ning on mõeldud kõrghariduse omandamisega kaasnevate lisakulude katmiseks. Vajaduspõhise eritoetuse sihtgrupiks on üliõpilane, kes taotles riigi poolt määratavat vajaduspõhist õppetoetust, kuid ei saanud seda, kuna leibkonna sissetulek ületas sissetulekute ülempiiri.

09 192020
 

Tulemusstipendium üliõpilastele (1.- 5. kursus) | Tallinna

2019. aastal on doktoranditoetuse suuruseks 660 eurot kuus. Doktoranditoetus määratakse hiljemalt 20. septembriks septembrist augustini (12 kuuks), kevadsemestril immatrikuleeritud doktorandile 20. veebruariks (12 kuuks). Õppeaasta keskel immatrikuleerimise korral …

09 192020