masjapakvis.nl

09 212020
 

ÕPINGUKORRALDUS – UTT0010
• Koostab arvutiklassi tunniplaani ja kasutamise korra tunnivälisel ajal. • Korraldab õpilaste klassivälist arvutialast tegevust (võistlused, projektid jms) ning võtab osa ainealaste ürituste läbiviimisest (ainepäev, ainenädal, näitus jne.) • Korraldab süstemaatiliselt koolis õpetajatele arvutialast täiendõpet.

09 212020
 

Kirjalike tööde vormistamine < Tudengile < Raamatukogu
Kool saab arve kord aastas, kohe kui Untis Expressi uus versioon on välja lastud..

09 212020
 

Ringid – Laagri Huvialakool ttü tunniplaani koostamine
Kaugõppe tüüpõpingukava ja tunniplaani koostamine. Eelmises eksmatrikuleerimist käsitlevas lõigus oli kasutatud terminit kaugõppe tüüpõpingukava. Selle all on mõeldud meie teaduskonnas kaugõppe vormis õpitavate erialade õpetamist (ehk profileerimist) korraldavate instituutide poolt koostatud õppeainete õppimise järjestust

09 212020
 

www.kjkesklinna.edu.ee
Sisseastumisel tuleb sooritada vastuvõtueksam, mis koosneb kirjalikust ning suulisest osast. Mõlema osa tulemus peab olema vähemalt 51%. Kirjaliku ülesande sisuks on eksamil etteantud organisatsioonikäitumise teemal uurimisprojekti koostamine (näitab oskust koostada uurimistöö projekti).

09 212020
 

VIITAMINE 2 VIITAMISSÜSTEEMID 2.1. NIME/AASTA … ttü tunniplaani koostamine
Tutvu ka tunniplaani lugemiseks mõeldud juhisega. Gruppidesse jaotamine toimub teaduskonnas, vajadusel küsige infot dekanaadist. Esimene õppenädal semestris on tunniplaanis paaritu nädal. Eesti Mereakadeemia tunniplaan Lisainfo: Kairi Remmel-Lilleberg, kairi.remmel-lilleberg@taltech.ee, 613 5508

09 212020
 

Organisatsioonikäitumine | Tallinna Ülikool
Jälgige tunniplaani! Iga semestri alguses peab üliõpilane esitama algava semestri õpingukava ehk, teisisõnu, deklareerima need õppeained, mida ta soovib eelseisval semestril õppida. Meie üliõpilased teevad seda elektroonselt, interneti vahendusel TTÜ õppeinfosüsteemis (ÕIS, OIS). Õpingukava (ehk deklaratsiooni) esitamise

09 212020
 

Elektroonikainstituudi magistrandid ja doktorandid,
tunniplaani juurde. 3.5. Muudetud tunniplaan kajastatakse kooli kodulehel www.tthk.ee õppetöö tunniplaan. 3.6. Tunniplaani muudatused õppetsükli ajal korraldavad ümber ainult avalduses sätestatud õpetajate, õpperühmade tunniplaani ega too kaasa teiste õpperühmade tunniplaani muutusi 3.7.

09 212020
 

mõned küsimused ülikooli kohta - Perekooli Foorum
TalTechi koolituste eelised: Tallinna Tehnikaülikoolis on erialane kompetents ja professionaalsed õppejõud – tagamaks koolituse kõrget taset, viivad kursuseid läbi oma ala spetsialistid nii TTÜst kui ka mujalt Tallinna Tehnikaülikooli koolitused on tulemusele orienteeritud praktilised täienduskoolitused – õppimise käigus rakendatakse koheselt uusi omandatud teadmisi

09 212020
 

Kooli tunniplaani tarkvara - koostab tunniplaani Sinu ttü tunniplaani koostamine
Tunniplaani koostamine. Tunniplaani (õpingukava) koostamist alusta akadeemilises kalendris ettenähtud ajal õppeinfosüsteemi (ÕIS) kaudu. ÕISi tuleb sisse logida. Selleks kasuta Tallinna Ülikooli kasutajakontot.Registreerimisel on abiks ÕISi kasutusjuhend. Tunniplaani (õpingukava) koostamisel võta aluseks õppekava nominaalne jaotus, mille koostab instituut. Õppekava nominaalse

09 212020
 

TALLINNA ÜLIKOOL Informaatika Instituut
Tunniplaani järgi tuleb üliõpilasel teha 6 laboritööd ja need kaitsta. Ettenähtud tähtaegadel Geotehnika laboritööd viiakse läbi TTÜ ehitiste projekteerimise instituudi juures tegutsevas 2.3 Teimiprotokolli koostamine 1. Teimiandmete töötlus esitatakse teimiprotokolli näites 2 …

09 212020
 

THK TUNNIPLAANI KOOSTAMISE KORD ttü tunniplaani koostamine
gümnaasiumi õppeperioodid, et oleks lihtsam tunniplaani koostada. Tunniplaani koostamine peab toimuma mais-juunis, mitte suvel puhkuste ajal. 10. Külalised. 19. novembril on külas Helsingi Inglise Kooli direktor. w10. novembril kell 17.00 Muusikamajas muusikakooli õpilaste kontsert

09 212020
 

IT juhtimine ülikoolis IT õppimine ülikoolis
arvestusele registreerumine“ ning „Õpingukavade koostamine“ 100 protsendiga. Millele järgnevad 89% „Õppetulemused“ ja 82% „Tunniplaani funktsioonide kasutamine“. Kõige vähem on leidnud kasutust „Esitatud avalduste kuvamise“ ja „VÕTA taotluste“ funktsioonid 32 ja 21 protsendiga.

09 212020
 

© 2013

masjapakvis.nl

Suffusion theme by Sayontan Sinha