masjapakvis.nl

10 012020
 

Purchasing | Procurement Services | TTU

ttu hindamine
Euroopa Liidu sihtfinantseeringute tulemuslikkuse hindamine (Eesti teraviljatootjate näitel). Evaluation of Results of European Union Grants: the Case of Estonian Grain Producers Autor

10 012020
 

Avalehekülg < Tallinna Tehnikaülikool - Sinu elustiil!

Kaevandamise sotsiaalsed mõjud põlevkivi kaevandamisest mõjutatud piirkonna : näitel Ida-Virumaal: Social impact of mining

10 012020
 

ITI0011:Hindamine – Kursused - courses.cs.ttu.ee

noorteühingud, noorsootöö, noorsootöö kvaliteet, noorsootöö kvaliteedi hindamine, magistritööd youth associations, youth work, quality of the youth work, measuring the quality of youth work, master`s theses

10 012020
 

Kvaliteedijuhtimine < Juhtimine - ttu.ee

ttu hindamine
Asfaltsegude segregeerumise hindamine ja minimeerimine ning motivatsioonisüsteemi loomine paigaldatava asfaltsegu kvaliteedi hindamiseks. Evaluating and minimizing the segregation of asphalt mixes and creating a motivation system to evaluate the quality of the asphalt mix in use : Autor: Lobrev, Kristiina : Märksõnad

10 012020
 

Euroopa Liidu sihtfinantseeringute - digi.lib.ttu.ee

ttu hindamine
Pealkiri: Õisu mõisa peahoone katusekonstruktsioonide tehnilise seisukorra hindamine ja restaureerimise-renoveerimise esimene etapp. Assessment of the Technical Condition of the Õisu Manor’s Roof and the First Phase of Restoration and Renovation

10 012020
 

IAY0010 Diskreetne matemaatika - ati.ttu.ee

ttu hindamine
IAY0120 Arvutitehnika projekt: Õppejõud: dots. Aleksander Sudnitsõn : Ainepunkte: 3,0 AP

10 012020
 

Kontaktid < Infotehnoloogia teaduskond < Teaduskond

ttu hindamine
Lõputööde hindamine informaatika õppekavadel. Hindamiskriteeriumid kaalukuse kahanevas järjekorras: • Sisuline lahendus ja analüüs. Ülesande püstitus, teema aktuaalsus/uudsus, teema läbitöötatuse aste (lahenduse mõistlikkus ja teostus, võimalike alternatiivsete lahenduste analüüs), tulemuste valideerimine

10 012020
 

Kompetentsuspõhine hindamine kutse andmisel - ene.ttu.ee

IAY0010 Diskreetne matemaatika. Õppejõud: dots. Aleksander Sudnitsõn . Õppeaine lühikirjeldus . Ainepunkte: 6,0 EAP . Maht: auditoorne töö 4 tundi nädälas; 3 tundi (1,5 paari) loenguid. ja 1 harjutustund (üle nädala 1 paar) Õppeaine sisu ja loengumaterjale:

10 012020
 

Matemaatiline statistika. Üldkogumi - staff.ttu.ee

http://staff.ttu.ee/~kaspar/Mehaanika/EhMeh_abi/Elementaarne/sisejoud_Mvisuaal.pdf Paindemoment (M)Epüüris põhjustab hüppe ainult punktis rakendatud moment/jõupaar

10 012020