masjapakvis.nl

09 212020
 

PRAKTIKA ARUANDE KOOSTAMISE JUHEND
Harku lubjakivimaardla keskkonnamõju. Teadusklubi välitöö aruanne: Autor: Helena Lind: Helena.Lind><mail.ee: foto: info: Juhendaja: Ingo Valgma

09 212020
 

Mäeinstituudi tudengite tööd - ene.ttu.ee ttu praktika aruanne
Kui teie tööd siin ei ole, siis andke palun teada: maeinst@ttu.ee

09 212020
 

Avalehekülg < Tallinna Tehnikaülikool - Sinu elustiil!
toorsete tööde, praktikumide ja praktika aruanded, ainetööd ja kursuseprojektid, lõputööd, magistri- ja doktoritööd) vormistamise vajadusi. Üliõpilane peaks arvestama, et kirjaliku töö vormistamine loob esmase mulje selle tegijast. Juhend toob reeglid, mida üliõpilane peab järgima, ning annab mitmeid kasulikke soovitusi

09 212020
 

Mäeinstituudi tudengite tööd - ene.ttu.ee ttu praktika aruanne
Praktika aeg ja koht on üliõpilase valida, st üliõpilane võib praktikale minna ükskõik millal (ei pea eelnevalt deklareerima) ning kohavalik sõltub üliõpilase erialast ja enda huvidest, eesmärkidest. Praktikat on kokkuleppeliselt võimalik läbida ka Mektorys. Mektory …

09 212020
 

ttu.ee
Rekultiveerimiskvaliteedi hindamine Maardu karjääri näitel: Autor: Mark Meema: opossum81298><hotmail.com: foto: info: Juhendaja: Tõnis Kattel

09 212020
 

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL - pld.ttu.ee
TalTechi koolituste eelised: Tallinna Tehnikaülikoolis on erialane kompetents ja professionaalsed õppejõud – tagamaks koolituse kõrget taset, viivad kursuseid läbi oma ala spetsialistid nii TTÜst kui ka mujalt Tallinna Tehnikaülikooli koolitused on tulemusele orienteeritud praktilised täienduskoolitused – õppimise käigus rakendatakse koheselt uusi omandatud teadmisi

09 212020
 

Uudised < Teadus < Majandusteaduskond < Teaduskond ttu praktika aruanne
3.3. Hinnang uutele teadmistele ja oskustele: mida uut ja huvitavat kogesid ning õppisid praktika ajal. 4 Hinnang praktikaettevõttele 4.1. Tööle võtmine ja juhendamine praktika vältel; 4.2. Valitud ettevõtete sobivus praktika eesmärkidest lähtudes. 5 Kokkuvõte praktikast 5.1. Ülevaade praktika

09 212020
 

Doktoriõpe < Sisseastujale < Majandusteaduskond
TalTechi koolituste eelised: Tallinna Tehnikaülikoolis on erialane kompetents ja professionaalsed õppejõud – tagamaks koolituse kõrget taset, viivad kursuseid läbi oma ala spetsialistid nii TTÜst kui ka mujalt Tallinna Tehnikaülikooli koolitused on tulemusele orienteeritud praktilised täienduskoolitused – õppimise käigus rakendatakse koheselt uusi omandatud teadmisi

09 212020
 

TalTechi koolituste eelised: - kmk.ttu.ee
Maardu välitöö aruanne. Rekultiveerimiskvaliteedi hindamine Maardu karjääri näitel TTÜ mäeinstituut, Mairy Killing, Ivika Oja, Mark Meema, Daniel Lõõbas ja Helis Vahtra, Tõnis Kattel ja Aire Västrik. 3/17 2 Sissejuhatus Praktika toimus 17. jaanuaril Maardu fosforiidileiukohas, kus tutvuti ammendatud mäetööstusmaaga ja hinnati seda.

09 212020
 

Praktika aruanne - leiti 310 faili - Annaabi.ee
ttu.ee

09 212020
 

Maardu välitöö aruanne Rekultiveerimiskvaliteedi hindamine ttu praktika aruanne
Novembri lõpus, 28.11.2017 toimus TTÜ Mektorys ettevõtete ja ülikoolide koostööfestival „Õigel ajal õiges kohas“. TTÜ majandusteaduskonna esindajad tutvustasid, kuidas teaduskond saab ettevõtjatele kasuks olla ja millist teadus- ja arendusalast tuge saab teaduskond ettevõtjatele pakkuda.

09 212020
 

© 2013

masjapakvis.nl

Suffusion theme by Sayontan Sinha