masjapakvis.nl

09 192020
 

Digitaaltehnika: Informatsiooni kodeerimisega - tud.ttu.ee

match = re.search(pattern, text) salvestab otsingu tulemuse muutujasse match. if match not None (ehk if match) kontrollib, kas otsing õnnestus. match.group() tagastab leitud teksti („word:cat“). r"string" on „raw“ tüüpi string, mis tähendab, et kurakaldkriipsud("\") jäetakse teksti alles.Nii on mugavam regulaaravaldisi kirja panna, kuna regulaaravaldistes kasutatakse mustrite

09 192020
 

Elektriajamite juhtimine ja kaitse - ene.ttu.ee

Trükkida see sümbol Tera Termi ja ostsillograafile ilmub edastamise ajal selle sümboli liinisignaalide pilt. Mõõta jooniselt biti väärtustele "0" ja "1" vastavad pingenivood. Selleks mõõtmiseks võib kasutada CURSOR menüüd (vt Ostsillograafi lühijuhend lk 2 - kursormenüü kasutamine).

09 192020
 

Dokumenteerimine — Pythoni materjalid dokumentatsioon

Edastada sümbol Tera Termi kaudu ja kasutades ostsillograafil olevat SEC/DIV nuppu seadistada laotusperiood selliselt, et ekraanil oleks näha kogu sümboli edastus. Eelmises punktis seadistatud horisontaal 1 ruut = 10 ms võib olla liiga suur.

09 192020
 

Blackboard @ Texas Tech University | Blackboard @ Texas

ttu sümbol Kavandis "Tuuleaerud" kasutatud põhielement "aer" on ju arhailine sümbol, samas kontseptsiooni teostus kogu oma värvilisusega on kaasaegne ja muljetavaldav. Ootame huviga kavandi lõpliku teostust.“ Kunstikonkursi võitjalt tellitava teose maksumus ilma käibemaksuta on 29 602 eurot. Taiest saab koolihoones näha käesoleva aasta lõpus.

09 192020
 

Labor 3 - lr.ttu.ee

ttu sümbol 1 MATEMAATILINE ANALÜÜS MÕISTED, VALEMID, NÄITED, ÜLESANDED Sisukord Funktsiooni üldised omadused 2 Elementaarfunktsioonid 4 Näited funktsiooni määramispiirkonna leidmisest 11

09 192020
 

Student Business Services | Student Business Services | TTU

Tärgikood on märgistiku kood (vt kodeerimissüsteem, koodilehekülg), nt. mingi tähestiku märk või sümbol, mis on kujutatud näiteks 7-bitiseks kahendsüsteemis koodiks. tärk (character) Tärk on infoühik arvutisides ja arvutustehnikas, mis kirjeldab tähtnumbrilist jms sümbolilaadset grafeemilist informatsiooni.

09 192020
 

IEE1100 Labor 3 - lr.ttu.ee

Kommentaare defineeritakse sümboli # abil ning võib kasutada koodirea vältel. Lisades # rea algusesse eiratakse tervet koodirida. Kui sümbol ei paikne rea alguses, loetakse sellele eelnev kood ikkagi sisse. Kommentaar algab tühikuga ning kui kommentaar rea keskele lisada, peab koodi lõpu ning # sümboli vahele jätma vähemalt 2 tühikut.

09 192020
 

I241 labor 3 - lr.ttu.ee

Financial Aid will begin disbursing to student accounts on Friday, August 17th. Emergency Payment Plans will open on Friday, August 17th. Book loans are available at sbsbookloans.ttu.edu. Payment for the fall term is due Monday, August 20th. You may pay online or enroll in a payment plan via Raiderlink.

09 192020
 

MATEMAATILINE ANALÜÜS MÕISTED, VALEMID, NÄITED, …

Eriala avamine ja kateedri loomine. Automatiseerimise rakendamise vajadus ENSV tähtsamates tööstusharudes eelmise sajandi viiekümnendate aastate lõpus ja vastava hariduse saanud spetsialistide puudus vabariigis tingis seda, et 1. septembril 1958. aastal avati TPI-s uus eriala “Automaatika, telemehaanika ja elektrimõõtetehnika seadmed”.

09 192020
 

Sortimine — Pythoni materjalid dokumentatsioon

ttu sümbol Pärit leheküljelt "https://courses.cs.ttu.ee/w/index.php?title=ITI0011:praktikum_16_G12&oldid=2233"

09 192020
 

© 2013

masjapakvis.nl

Suffusion theme by Sayontan Sinha