masjapakvis.nl

09 212020
 

Töötu | Eesti Haigekassa

töötukassa abiraha

Sellest aastast 65 eurolt 101,5 eurole tõusnud töötu abiraha on ajendanud end töötukassas arvele võtma ka neid, kes on seni mustalt töötanud. Töötukassa Ida-Virumaa osakonna juhataja Anneki Teelahk märkis, et detsembrikuus lisandus arvukalt uusi töötuid, kelle seas oli nii koondatuid kui ka varjatud töötuid, kirjutab Põhjarannik.

09 212020
 

Toetused ja hüvitised | Töötukassa

Töötuskindlustushüvitist on 2018. aastal võimalik saada maksimaalselt 1446 eurot ja 15 senti kuus. Minimaalne töötuskindlustushüvitis 31 kalendripäeva eest on käesoleval aastal 242 eurot ja 73 senti ning minimaalne päevamäär on 7,83 eurot.

09 212020
 

Töötu abiraha-kas saaksin? - Perekooli Foorum

Lugupeetud küsimuse esitaja Töötutoetuse väljamaksed ei ole seotud töötuskindlustusstaažiga. Õigus töötutoetusele on töötuna arvelevõetud isikul, kes on töötuna arvelevõtmisele eelneva 12 kuu jooksul vähemalt 180 päeva töötanud või tegelenud 180 päeva tööga võrdsustatud tegevusega ja kelle muu sissetulek (nt töövõimetoetus, toitjakaotuspension, vanemahüvitis

09 212020
 

Oled jäänud töötuks? Vaata, millistele toetustele on sul

Ehk keegi (kohalik?) oskab aidata. Nimelt tulin ise ära töölt kus töötasin väga väikese koormusega (kuus oli palk 170 eur bruto) muidu olen lapsega kodune. Tervisekindlustuse tegin abikaasa kaudu ja kuna laps alles 3,5 aastane siis see kehtib mul pikalt. Töösoovi/vajadust hetkel ei ole, samas lisaraha kulub ju alati ära. Kas peaksin kasutama võimalust saada töötu abiraha?

09 212020
 

Töötukassa kontrollib? - DELFI Naistekas

töötukassa abiraha

Selle arvutab töötukassa välja möödunud aastal kindlustatute makstud töötuskindlustusmaksete alusel. Keskmine ühe kalendripäeva töötasu nüüd 33 eurot ja 25 senti, teatas töötukassa. Minimaalne töötuskindlustushüvitis on sel aastal 31 kalendripäeva eest 258 eurot ja …

09 212020
 

Töötukassa

Ehk keegi (kohalik?) oskab aidata. Nimelt tulin ise ära töölt kus töötasin väga väikese koormusega (kuus oli palk 170 eur bruto) muidu olen lapsega kodune. Tervisekindlustuse tegin abikaasa kaudu ja kuna laps alles 3,5 aastane siis see kehtib mul pikalt. Töösoovi/vajadust hetkel ei ole, samas lisaraha kulub ju alati ära. Kas peaksin kasutama võimalust saada töötu abiraha?

09 212020
 

Töötukassa toetused

Kui te ei ole töötukassa liige ega saa palgapõhist päevaraha, maksab Kela põhipäevaraha. Seda makstakse 500 päeva. 3 Põhipäevaraha suurust ei mõjuta abikaasa tulud. Põhipäevaraha suurus on umbes 26 eurot päevas ja seda makstakse 5 päeva nädalas. Kui teil on lapsi, saate laste eest

09 212020
 

CV Keskus - Tööportaal - Tööpakkumised kategooria järgi

töötukassa abiraha

CV Keskuses on suurim arv tööpakkumisi! Värsked tööpakkumised iga päev. Vaata ja leia endale sobiv töö Eestis või välismaal.

09 212020
 

Töötu abiraha suurus tegi korraliku tõusu - Majandus

töötukassa abiraha

(3) Töötukassa nõukogu ja juhatuse liige vabaneb vastutusest töötukassa või võlausaldaja ees, kui ta on otsuse vastuvõtmisel hääletanud vastu või kui ta ei osalenud otsustamises, kui mitteosalemine oli lubatud, või kui ta ei osalenud töötukassa organi koosolekul.

09 212020
 

KOLLEKTIIVSETE KOONDAMISTE ANDMETE JA PRAKTIKA …

Täpse info töötuks registreerimise ja töötutoetuste ning -hüvitiste kohta leiate töötukassa kodulehelt. Ravikindlustuse kehtivust saab kontrollida riigiportaali teenuses „Ravikindlustuse ja perearsti info“ või haigekassa klienditelefonil +372 669 6630.

09 212020
 

Soomes läheb elu töötuna üha viletsamaks - Välismajandus

Enne selle aasta algusest jõustunud seadust piiras valitsus ka töötukassa teenustele suunatud eelarvet ja lühendas sissetulekust sõltuvat töötu abiraha saamist 100 päeva võrra. Ka tõmbas Soome valitsus pidurit indeksipõhisele töötu abiraha suurendamisele.

09 212020
 

Töötukassa - Perekooli Foorum

E-töötukassa. E-töötukassas saate esitada avaldusi, võtta end töötuna arvele, koostada endale CV ja sellega tööle kandideerida, taotleda toetusi, broneerida aegu jne. Ettevõtjail on võimalus otsida töötajaid, saata töötukassale avaldusi ning teatisi jpm. Sisene e-töötukassasse

09 212020
 

© 2013

masjapakvis.nl

Suffusion theme by Sayontan Sinha