masjapakvis.nl

10 202020
 

Töötukassa Tartumaa osakond - eesti.ee

Ligipääsetavusest. Lehe loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.. » Loe lisaks

10 202020
 

Üldinfo - Jõgeva vald

Teksti suurus. Ülisuur; Suur; Keskmine (vaikimisi) Reavahe. 4x; 2x; Vaikimisi

10 202020
 

Tööpakkumised | Töötukassa

Eesti Haigekassa korraldab riiklikku ravikindlustust Meie missioon on tagada enam kui 1,2 miljonile ravikindlustatud inimesele vajalike tervishoiuteenuste, ravimite, meditsiiniseadmete ja rahaliste hüvitiste kättesaadavus ning ravikindlustussüsteemi jätkusuutlikkus.

10 202020
 

Mail.ee - free 20 GB email

mail.ee mail+ contacts calendar New! dating shortlink Stable and powerful 20 GB free email with more than 15 year experience and millions of trusted users. Chicago 9.7℃ WSW wind 9.7 m/s. Vesta, Veste English. English Eesti

10 202020
 

Eesti Töötukassa - eesti.ee

Töötukassa koolitused ei tohiks avaneda kergekäeliselt töötule, kes soovib koolitusel ainult silmaringi laienda või arvab, et Töötukassa koolituskaart on pilet heaks ajaveetmiseks. Inimesed, kes tulevad koolitusele, peaksid eelnevalt teadma, missugused oskused-teadmised neil peavad olema peale koolitust, miks nad seda koolitust vajavad

10 202020
 

Tööalane rehabilitatsioon | Töötukassa

Jõgeva valla, Jõgeva linna, Palamuse valla ja Torma valla ühinemise teel moodustus uus haldusüksus Jõgeva vald 24. oktoobril 2017. Lisaks neljale omavalitsusele kuuluvad ühise Jõgeva valla koosseisu ka Pajusi valla Kaave küla ja Puurmani valla Jõune, Härjanurme, Pööra ja Saduküla külad.

10 202020
 

Tööturukoolitus koolituskaardiga | Töötukassa töötukassa koduleht

Sisenemiseks suunatakse teid turvalisse keskkonda. Seejärel saate portaali kasutada nagu varasemaltki.

10 202020
 

Avaleht | Eesti Haigekassa

Sisenemiseks suunatakse teid turvalisse keskkonda. Seejärel saate portaali kasutada nagu varasemaltki.

10 202020
 

Avaleht | Eesti Haigekassa

Koolituskaardiga koolitusel saate osaleda, kui. olete töötav inimene (töölepingu või võlaõigusliku lepingu alusel või avalikus teenistuses) ja olete vanuses 16 eluaastat kuni vanaduspensioniiga ja; teile on taotluse esitamisele eelnenud kolme aasta jooksul arvestatud vähemalt 12 kuud töötuskindlustusstaaži.

10 202020
 

Portaali sisenemine - eesti.ee

E-töötukassa. E-töötukassas saate esitada avaldusi, võtta end töötuna arvele, koostada endale CV ja sellega tööle kandideerida, taotleda toetusi, broneerida aegu jne. Ettevõtjail on võimalus otsida töötajaid, saata töötukassale avaldusi ning teatisi jpm. Sisene e-töötukassasse

10 202020
 

Eesti Töötukassa / Eures tööpakkumised

Õppekorralduse muutmiseks üld- ja kutsehariduses töötatakse välja kontseptsioon ning viiakse õppe sisu ja maht vastavusse sihtgrupi vajadustega. 2017. aasta kevadel valmis uuring „Välisriikide kogemus madala haridustasemega täiskasvanute tasemekoolitusse tagasitoomisel ja nn …

10 202020
 

Portaali sisenemine - eesti.ee

Töötukassa saab teie tööalase rehabilitatsiooni eest tasuda kuni 1800 eurot kalendriaastas ning suunamiste kordade arv ei ole piiratud, see tähendab, et teenusel saab nimetatud summa piires osaleda vajadusel ka mitu korda aastas.

10 202020
 

Avaleht | Sotsiaalkindlustusamet töötukassa koduleht

Parimad tööpakkumised igale tööotsijale, parimad kandidaadid igale tööandjale. Tööpakkumiste valik - , kandideerige!

10 202020
 

Kultuurikatel – parim loome- ja sündmuskeskus Tallinnas.

Tallinna Sügisjooks toob jooksusõbrad ja liikumisharrastajad taas Kultuurikatlasse. Laupäeval, 7. septembril, kell Lions Euroopa Foorum 2019 Tallinnas on üritus kõigile lionitele ja leodele!

10 202020
 

Images of Töötukassa Koduleht

Eesti Haigekassa korraldab riiklikku ravikindlustust Meie missioon on tagada enam kui 1,2 miljonile ravikindlustatud inimesele vajalike tervishoiuteenuste, ravimite, meditsiiniseadmete ja rahaliste hüvitiste kättesaadavus ning ravikindlustussüsteemi jätkusuutlikkus.

10 202020
 

© 2013

masjapakvis.nl

Suffusion theme by Sayontan Sinha