masjapakvis.nl

10 232020
 

Töötukassa poolt finantseeritud osaleja(d) koolitusel

RE: Töötukassa koolitus. Koolituse võid lõpuni käia ja koolituse eest maksab töötukassa. Arveloleku pead lõpetama sellest kuupäevast, kui tööle said ning sõidutoetust ning …

10 232020
 

Koolitus - PLM Group Eesti

töötukassa koolituse
BCS Koolitus pakub IT-alaseid koolitusi lõppkasutajatele ja spetsialistidele, sh MS Excel koolitused ja muud MS Office programmide koolitused, MOC koolitused ja muud IT taristu administreerimise ja halduse koolitused, JAVA, HTML ja CSS ja muud arendusteemalised koolitused.

10 232020
 

Töötukassa poolt finantseeritud osaleja(d) koolitusel

Töötukassa saab rahastada koolituskaardi raames koolituskulu (sh koolituse hinnas sisalduvad õppevahendid) kuni 2500 eurot (käibemaksuga), mis võib hõlmata nii ühte kui mitut koolitust. Kui valitud koolitus või koolitused kokku on kallimad koolituskaardi ülempiirist, soovitame teavitada oma konsultanti ning võimalusel tellib

10 232020
 

Töötukassa koolitus - Perekooli Foorum

Tööandjad saavad taotleda töötukassast koolitustoetust uute töötajate värbamiseks, töötajate koolitamiseks muutuste olukorras, enne tööleasumist vähemalt 12 kuud järjest töötuna arvel olnud töötaja koolitamiseks ühe aasta jooksul alates tööle asumisest, töötajate eesti keele oskuse arendamiseks. Koolitustoetust võib taotleda eraõiguslik juriidiline isik, füüsilisest

10 232020
 

Täiskasvanute koolituse seadus – Riigi Teataja

(1) Täiskasvanute koolituse seadusega sätestatakse täiskasvanuhariduse valdkonna juhtimise alused, täienduskoolitusasutuse pidamise ja täienduskoolituse läbiviimise nõuded, õppija õigus õppepuhkusele, täienduskoolituse rahastamise alused ning riiklik ja haldusjärelevalve.

10 232020
 

Tagasiside — Juunika Koolitus

töötukassa koolituse
Koolituse tunnistuse saamiseks tuleb positiivsele hindele sooritada teooriateadmiste testid ja 1 praktiline töö (spa-protseduur kuuma või külma parafiiniga ja massaaž). Teooriateadmiste ja praktiliste oskuste kontrolli võib ühe koolituse jooksul proovida läbida kolm korda.

10 232020
 

Töötukassa värsked tööpakkumised

Töötukassa väidab, et kui koolituse pakkujal on haridusministeeriumi koolitusluba, pole neil alust pakutava koolituse vahendamisest hoiduda. Ministeerium lükkab selle väite ümber. Töötukassast oma kvalifikatsiooni tõstmiseks sobivaid koolitusi otsides võib asutuse kodulehelt leida ka tõelist esoteerikat.

10 232020
 

"Õpi arvutama oma edu koodi": töötukassa vahendab

Koolituse õppematerjalid on tasuta ning jäävad pärast koolituse lõppu teile. Kui oleme esmalt kokku leppinud koolituskaardi kasutamise, kuid teil ei õnnestu sobivat koolitust töötukassa kinnitatud koolitajate pakutavate avatud koolituste hulgast leida, saame vajaliku koolituse tellida.

10 232020
 

Luwi OÜ | Õppekorraldus ja kvaliteedi tagamine

E-töötukassa. E-töötukassas saate esitada avaldusi, võtta end töötuna arvele, koostada endale CV ja sellega tööle kandideerida, taotleda toetusi, broneerida aegu jne. Ettevõtjail on võimalus otsida töötajaid, saata töötukassale avaldusi ning teatisi jpm. Sisene e-töötukassasse

10 232020
 

© 2013

masjapakvis.nl

Suffusion theme by Sayontan Sinha