masjapakvis.nl

09 212020
 

Kommentaarid: Signe Kivi liitus taas Reformierakonnaga
E-töötukassa. E-töötukassas saate esitada avaldusi, võtta end töötuna arvele, koostada endale CV ja sellega tööle kandideerida, taotleda toetusi, broneerida aegu jne.

09 212020
 

Töötukassa
Ei ole ju saladus,et partei aitab töökoha leida,rektoriameti paneb maha,kui riigikogusse ei saa,küllmõni muuseumitädi magus koht ikka tehakse.Viimastel päevadel on reformierakond muutunud omamoodi tõötukassa registreerimislauaks,enne valimisi läheb seal trügimiseks. +

09 212020
 

Narva linn
tõötukassa E-töötukassa. E-töötukassas saate esitada avaldusi, võtta end töötuna arvele, koostada endale CV ja sellega tööle kandideerida, taotleda toetusi, broneerida aegu jne.

09 212020
 

Kommentaarid: Signe Kivi liitus taas Reformierakonnaga
SA Narva Haigla Ambulatoorsed dermatoveneroloogiateenused, ambulatoorsed endokrinoloogiateenused, ambulatoorsed gastroenteroloogiateenused, ambulatoorsed

09 212020
 

Ürprocu
Ei ole ju saladus,et partei aitab töökoha leida,rektoriameti paneb maha,kui riigikogusse ei saa,küllmõni muuseumitädi magus koht ikka tehakse.Viimastel päevadel on reformierakond muutunud omamoodi tõötukassa registreerimislauaks,enne valimisi läheb seal trügimiseks. +

09 212020
 

Narva linn
J ätta Eesti Tõötukassa kassatsioonkaebus rahuldamata. 3. Jätta Tallinna Ringkonnakohtu 6. mai 20t3. a otsuse haldusasjas nr3-12-1093 resolutsioon muutmata, muutes ringkonnakohtu otsuse põhjendusi vastavalt käesoleva otsuse põhjendustele. 4. Arvata Eesti Töötukassa kassatsioonkaebuse esitamisel tasutud kautsjon riigituludesse.

09 212020
 

Töötukassa
J ätta Eesti Tõötukassa kassatsioonkaebus rahuldamata. 3. Jätta Tallinna Ringkonnakohtu 6. mai 20t3. a otsuse haldusasjas nr3-12-1093 resolutsioon muutmata, muutes ringkonnakohtu otsuse põhjendusi vastavalt käesoleva otsuse põhjendustele. 4. Arvata Eesti Töötukassa kassatsioonkaebuse esitamisel tasutud kautsjon riigituludesse.

09 212020
 

Ürprocu
SA Narva Haigla Ambulatoorsed dermatoveneroloogiateenused, ambulatoorsed endokrinoloogiateenused, ambulatoorsed gastroenteroloogiateenused, ambulatoorsed

09 212020