masjapakvis.nl

10 232020
 

Õppetoetus | Haridus- ja Teadusministeerium

Doktorantidele vajaduspõhine õppetoetus ei laiene, nemad saavad taotleda doktoranditoetust. Kuni 24-aastase tudengi perekonnaks on tema vanemad ning alaealised õed, vennad, poolõed ja -vennad ka sel juhul, kui rahvastikuregistris on tudengi elukoha aadress märgitud perekonnaliikmetest eraldi.

10 232020
 

Elukestva õppe keskus | Tartu Ülikool

Doktorantidele vajaduspõhine õppetoetus ei laiene, nemad saavad taotleda doktoranditoetust. Kuni 24-aastase tudengi perekonnaks on tema vanemad ning alaealised õed, vennad, poolõed ja -vennad ka sel juhul, kui rahvastikuregistris on tudengi elukoha aadress märgitud perekonnaliikmetest eraldi.

10 232020
 

Erasmus+ programmi toel Euroopasse praktikale | Tartu Ülikool

Parema kasutuskogemuse tagamiseks kasutame küpsiseid. TÜ välisveeb ei töötle ega kogu isikuandmeid. Välisveeb kasutab FB Pixeli ja Google Analyticsi teenust. Loe lähemalt andmekaitsetingimustest.

10 232020
 

Doktorandistipendium | Tartu Ülikool vajaduspõhine õppetoetus tartu ülikool

Õppetoetuse maksmist ja määramist reguleerivad riiklikul tasandil õppetoetuste ja õppelaenu seadus ja määrus üliõpilaste riiklike stipendiumite liigid, suurused ning nende määramise üldtingimused ja kord.Tartu Ülikoolis reguleerib stipendiumide ja õppetoetuste maksmist ja määramist stipendiumi ja õppetoetuse taotlemise, määramise ja maksmise kord.

10 232020
 

Vajaduspõhine õppetoetus < Õppetoetused ja stipendiumid

Bakalaureuseõpe, rakenduskõrgharidusõpe, integreeritud õpe. Bakalaureuseõpingud kestavad 3 aastat, rakenduskõrgharidusõppes 3-4 aastat. Erialase kõrgkvalifikatsiooni saamiseks saab õpinguid jätkata kaheaastases magistriõppes.

10 232020
 

Üliõpilane ja raha | Tartu Ülikool

Tartu Ülikool. Avaleht Blog Tartu Ülikool APRILL 19, 2017. 0; Tartu Ülikool seisukoht sigrid västra Silver Ool Suvekool sünnipäev Taavi Vanaveski Tambet Anja teenetemärgid toetused tulemusstipendium vajaduspõhine õppetoetuste süsteem valimised valitsus õppelaen õppetoetus

10 232020
 

Avatud ülikool

Vajaduspõhist eritoetust saab taotleda üliõpilane (välja arvatud doktorant), kes on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku või tähtajalise elamisloa või ajalise või tähtajalise elamisõiguse alusel, kes ei ole akadeemilisel puhkusel, kelle õppeaeg ei ole ületanud õppekava nominaalkestust, kes õpib täiskoormusega ja täidab õppekava nõudeid 75%

10 232020
 

Aasta õppejõud | Tartu Ülikool vajaduspõhine õppetoetus tartu ülikool

Eesti Maaülikool on ainus ülikool Eestis, mis kuulub põllumajanduse ja metsanduse valdkonnas maailma 100 parima ülikooli edetabelisse, olles 51.-100.

10 232020
 

Vajaduspõhine eritoetus | Tartu Ülikool vajaduspõhine õppetoetus tartu ülikool

Vajaduspõhine õppetoetus Vähemkindlustatud perekondadest pärit tudengeid toetab riik kõrghariduse omandamisega kaasnevate lisakulude katmisel. Vajaduspõhise õppetoetuse eesmärk on aidata neid üliõpilasi, kelle leibkond ei suuda neid toetada, motiveerida neid täiskoormusega ja edukalt õppima ning õppekava nominaalkestusega läbima.

10 232020
 

Tartu Ülikool - biomeditsiin.ut.ee

Tartu Ülikooli audoktorid ja doktorid 2015 on rahvusülikooli 97. aastapäevaks välja antud kogumik, mis tutvustab 2016. aastal Tartu Ülikooli audoktoriks valitud välisülikoolide esindajaid ning Tartu Ülikoolis doktoriväitekirja kaitsnud doktorante ja nende uurimistööd. Kliki …

10 232020
 

Toetused ja stipendiumid | Tallinna Ülikool

Vajaduspõhine õppetoetus määratakse kaks korda õppeaastas: sügis- ja kevadsemestriks. Toetuse saamiseks tuleb igal semestril esitada taotlus riigiportaalis. Taotlusi saab esitada kogu semestri vältel. Toetus makstakse välja alates taotluse esitamise kuust. Taotluse esitamise kuul makstakse taotlus välja 7 päeva pärast taotluse

10 232020
 

Tartu Ülikool - ut

Vajaduspõhine õppetoetus üliõpilastele (1.- 5. kursus) Toetuse saamise tingimused 26. novembril 2009. aastal sõlmisid Tartu Ülikool, keda esindas Birute Klaas ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, keda esindas Ülle Ernits koostöö raamlepingu,

10 232020
 

Vajaduspõhine õppetoetus | Tartu Ülikool

Tartu Ülikool on Baltimaade juhtiv ülikool, kuuludes ainukesena regioonis maailma 1,2% parima sekka. TÜ maailmatasemel haridus annab eelise kogu eluks!

10 232020