masjapakvis.nl

09 252020
 

Tallinna ülikool avalikustab vastuvõetute nimekirjad

Vastuvõetutele saadab ülikool ka teate e-posti või kirja teel. Ajavahemikul 27. juulist 19. augustini tuleb kõigil Tallinna ülikooli tasuta ja tasulistele kohtadele vastuvõetutel registreeruda õppetööle. TLÜ võttis sel aastal vastu 9788 sisseastumisavaldust, sealhulgas 8040 avaldust

09 252020
 

Tallinna Ülikool avalikustab vastuvõetute nimekirjad

vastuvõetute nimekirjad tallinna ülikool

Tallinna Ülikool (lühend TLÜ) on targa eluviisi eestvedaja. Meie siht on kujundada teadmistepõhist elukorraldust, kaalutletud otsustamist, ühiskonna ja riigi avatud arendamist.

09 252020
 

Tartu Ülikool avalikustas vastuvõetute nimekirjad | Tartu

Tallinna ülikool (TLÜ) avaldab homme kell 18 vastuvõetute nimekirjad SAIS-is ja peamaja fuajee stendidel.

09 252020
 

Tartu ülikool avalikustas vastuvõetute nimekirjad - Tartu

Täna avalikustasid Tallinna Ülikool ja Tartu Ülikool infosüsteemis bakalaureuseastmesse vastu võetute nimekirjad. Magistri- ja doktoriõppe õppekohti on ülikool pakkunud jooksvalt pärast vastuvõtueksamite tulemuste selgumist.

09 252020
 

Vastuvõetute nimekirjad | Tartu Ülikool

Tallinna Tehnikaülikool (TTÜ) avaldas sisseastumise infosüsteemis SAIS vastuvõetute esialgsed nimekirjad. Täna, 17. juulil avaldas TTÜ SAISis bakalaureuse- ja inseneriõppesse vastuvõetud üliõpilaste nimekirja, juba 13. juulil avalikustati rakenduskõrgharidusõppesse sissesaanud ja nädal tagasi magistriõppesse pääsenud.

09 252020
 

Tallinna Ülikool avalikustab vastuvõetute nimekirjad

Tallinna Ülikool, vastuvõtt Kategooriad: Kasulik teada , Kõrgharidus Täna, 15. juulil avalikustab Tallinna Ülikooli vastuvõetute nimekirjad vastuvõtu infosüsteemis SAIS ja algab õppekohtadele registreerumine.

09 252020
 

Tallinna Ülikool - Notes | Facebook

Bakalaureuseõpe, rakenduskõrgharidusõpe, integreeritud õpe. Bakalaureuseõpingud kestavad 3 aastat, rakenduskõrgharidusõppes 3-4 aastat. Erialase kõrgkvalifikatsiooni saamiseks saab õpinguid jätkata kaheaastases magistriõppes.

09 252020
 

Vastuvõetute nimekirjade avalikustamine | Tallinna

Ingliskeelsetele õppekavadele vastuvõetute nimekirjad avalikustatakse hiljemalt 15. juunil 2019. Õppekohast loobumiste järel ei liigu pingeread automaatselt ning seetõttu palume kannatlikkust. Vastuvõtutöötajad annavad endast parima, et vabaks jäävad õppekohad esimesel võimalusel täita pingereas järgmise kandidaadiga.

09 252020
 

Teatage õppima asumisest! | Tallinna Ülikool

Vastuvõetute nimekirjad on avaldatud SAIS-is ja juhiseid, millega peaks õppima tulekut kinnitades arvestama, saab lugeda ülikooli sisseastumisveebis. Uued üliõpilased saavad õppetööd puudutava esmase infoga tutvuda ülikooli kodulehel.

09 252020
 

© 2013

masjapakvis.nl

Suffusion theme by Sayontan Sinha