masjapakvis.nl

09 252020
 

Eesti Vabariigi Põhiseadus

VÕLAÕIGUSSEADUS II KOMMENTEERITUD VÄLJAANNE [VILLU KÕVE, IRENE KULL, PAUL VARUL] Rahva Raamatust. Kohaletoimetamine alates 24h ja tasuta. Käesolev

09 252020
 

Võlaõigusseadus II. Kommenteeritud väljaanne (2019)

Võlaõigusseadus võeti Riigikogus vastu 26. septembril 2001 ning jõustus 1. juulil 2002. Eesti ühiskonna jaoks olulise tähtsusega Võlaõigusseadus on samaaegselt ka kõige mahukam seadus. Just suure mahu tõttu ei ole võimalik avaldada kogu seaduse kommentaare ühe raamatuna.

09 252020
 

Võlaõigusseadus: kommenteeritud väljaanne. Üldosa

Logi sisse, et luua konto ja saada osa parimatest pakkumistest. E-posti aadress või isikukood. Salasõna Unustasid salasõna?

09 252020
 

VÕLAÕIGUSSEADUS II KOMMENTEERITUD VÄLJAANNE: Villu Kõve

Võlaõigusseadus II. Kommenteeritud väljaanne. Koostajad: Paul Varul, Irene Kull, Villu Kõve, Martin Käerdi, Karin Sein. Perioodil 2006-2009 ilmusid Võlaõigusseaduse kommentaarid kolme raamatuna: I – 2006, II – 2007 ja III – 2009.

09 252020
 

Kuidas sai alguse võlaõiguse kommentaaride idee? - YouTube

võlaõigusseadus kommenteeritud väljaanne

Hea lugeja! Teabele juurdepääsu õigus versus parlamendi tegevuspõhimõtted. Riigikohtu halduskolleegiumi otsus haldusasjas 3-3-1-90-14; Parlamendiliikmete poliitiline väljendusvabadus ja vastutamatuse põhimõte.

09 252020
 

Juura

võlaõigusseadus kommenteeritud väljaanne

Vangistusseadus §-d 1-109. Kommenteeritud väljaanne Koostajad: Lauri Madise, Priit Pikamäe, Jaan Sootak Kirjastus: Juura Võlaõigusseadus III. 8. ja 10. osa. Kommenteeritud väljaanne Koostajad: Paul Varul, Irene Kull, Villu Kõve, Martin Käerdi Kirjastus: Juura Karistusseadustik. Kommenteeritud väljaanne Koostajad: Priit Pikamäe, Jaan

09 252020
 

Võlaõigusseadus: kommenteeritud väljaanne III osa - Irene

Võlaõigusseadus III. Kommenteeritud väljaanne; Võlaõigusseadus III. Kommenteeritud väljaanne. Paul Varul, Irene Kull, Villu Kõve, Martin Käerdi (Autor) Hinda. Võlaõigusseaduse kommentaaride kolmas osa sisaldab ühe ulatuslikuma, 8. osa, teenuse osutamise lepingute kohta käivaid kommentaare, samuti 10. osa, lepinguväliste kohustuste

09 252020
 

Võlaõigusseadus II. Kommenteeritud väljaanne - Apollo

võlaõigusseadus kommenteeritud väljaanne

Kui väljale „Autorid, kelle on ETISE konto“ sai lisada ainult neid isikuid, kes on ETISe kasutajad, siis väljale „Autorid“ tuleks sisestada kõigi publikatsiooni autorite …

09 252020
 

Villu Kõve – Vikipeedia

Get Textbooks on Google Play. Rent and save from the worlds largest eBookstore. Read, highlight, and take notes, across web, tablet, and phone.

09 252020
 

Juura

Võlaõigusseadus: kommenteeritud väljaanne III osa, ISBN: 9789985752869 (Irene Kull, Villu Kõve, Martin Käerdi, Paul Varul). Nagu kahes eelnevas võlaõigusseaduse kommentaaride osas, on ka käesolevas olulist tähelepanu pööratud asjakohaste Riigikohtu lahendite analüüsile. Kommentaaride tekstis on hoidutud lugejat üle koormamast arvukate viidetega kirjanduslikele .

09 252020
 

Võlaõigusseadus : kommenteeritud väljaanne (Book, 2006

dajatele oleks kättesaadav seaduse kommenteeritud väljaanne. Nii saavad isikute õigused ka tegelikult kaitstud olla. Käesolev väljaanne selgitab soolise võrdõiguslikkuse seaduse mõisteid ja sätete tagapõhja. Samuti on toodud näiteid teiste riikide ja rahvusvahelisest kohtuvälise ja kohtumenetluse praktikast.

09 252020
 

Seaduste kommenteeritud väljaanded | Tartu Ülikooli

1. osa ÜLDOSA 1. peatükk ÜLDSÄTTED § 1. Seaduse kohaldamine (1) Käesoleva seaduse üldosas sätestatut kohaldatakse kõikidele käesolevas seaduses või muudes seadustes nimetatud lepingutele, muu hulgas töölepingule, ja muudele mitmepoolsetele tehingutele, samuti lepingutele, mida ei ole küll seaduses nimetatud, kuid mis ei ole seaduse sisu ja mõttega vastuolus, samuti võlasuhetele

09 252020
 

Images of Võlaõigusseadus Kommenteeritud väljaanne

Eesti Vabariigi põhiseaduse 25. aastapäevaks ilmub põhiseaduse kommentaaride neljas, parandatud ja täiendatud väljaanne. Toimetuskolleegium tunneb rõõmu, et käesolevad kommentaarid ilmuvad ühtlasi Eesti Vabariigi sajanda sünnipäeva künnisel.

09 252020
 

Võlaõigusseadus – Riigi Teataja

võlaõigusseadus kommenteeritud väljaanne

Note: Citations are based on reference standards. However, formatting rules can vary widely between applications and fields of interest or study. The specific requirements or preferences of your reviewing publisher, classroom teacher, institution or organization should be applied.

09 252020
 

© 2013

masjapakvis.nl

Suffusion theme by Sayontan Sinha